Priopćavanje, odnosno dostavljanje osobnih podataka trećim osobama

Vaše osobne podatke (uključivo i email adresu) nećemo dostavljati trećim osobama bez Vašeg izričitog dopuštenja, osim na temelju zakonske obveze. Posebno, Vaši se osobni podaci neće iznositi, odnosno dostavljati trećim osobama izvan Europske unije bez Vašeg izričitog dopuštenja, osim na temelju zakonske obveze.

Osobne podatke koje ste nam dostavili možemo priopćavati našim povezanim društvima i/ili partnerima kada je to neophodno radi održavanja, vođenja i izvršenja neke aktivnosti, o čemu ćete biti pravovremeno i na prikladan način obaviješteni. U takvim slučajevima, pobrinut ćemo se da naši partneri i/ili povezana društva preuzmu obvezu zaštite i čuvanja osobnih podataka u jednakoj mjeri kako je zajamčeno u ovim Općim uvjetima.

Vaše osobne podatke (uključivo i email adresu) nikada nećemo dostaviti trećim stranama u marketinške svrhe.

 

Koje osobne podatke prikupljamo?

Vrsta podataka koje prikupljamo u određene svrhe su: Vaše ime, prezime, državu boravka, i adresa e-pošte.

 

Svrha i način prikupljanja i korištenja osobnih podataka

Advisera Expert Solutions Ltd vrši prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i drugih propisa važećih u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Vaše osobne podatke obrađujemo isključivo na temelju Vaše privole – slobodno dane i izričite suglasnosti s obradom Vaših osobnih podataka u svrhe koje su u vezi s Vašim korištenjem Sadržaja dostupnih putem 27001Academy. Vašu privolu za prikupljanje, odnosno obradu Vaših osobnih podataka u određenu svrhu zatražit ćemo prilikom popunjavanja odgovarajućeg obrasca objavljenog na internetskim stranicama 27001Academy.

Vaše osobne podatke koristit ćemo kako bismo Vam pružili Sadržaje, kako bismo Vam odgovorili na upite vezane za korištenje Sadržaja dostupnih na 27001Academy, kao i da bismo Vas informirali o postojećim i novim sadržajima, materijalima, funkcionalnostima, uslugama i drugim ponudama koji bi mogli biti od Vašeg interesa, te u svrhu poboljšanja kvalitete Sadržaja i 27001Academy.

Podatke koje od Vas prikupimo putem testiranja ili upitnika su povjerljivi te ih koristimo isključivo za vlastite potrebe.

Sve prikupljene podatke pohranjujemo u elektronskom obliku, te primjenjujemo odgovarajuće mjere i postupke kako bi se spriječio neovlašteni pristup tim podacima, održala razina zaštite osobnih podataka i pravilno koristili podaci koje prikupljamo online.

Iako poduzimamo odgovarajuće mjere kako bismo osigurali da ne dođe do neovlaštenog otkrivanja vaših osobnih podataka, nismo u mogućnosti jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti otkriveni na način koji nije u skladu s ovim Općim uvjetima. Slučajno otkrivanje može biti npr., posljedica pogrešnog predstavljanja prilikom pristupa internetskim stranicama koje sadrže takve podatke sa svrhom ispravljanja mogućih pogrešaka tih podataka. Do najveće mjere dopuštene zakonom, isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama u vezi sa slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka od strane drugih korisnika ili trećih osoba

27001Academy sadrži Interaktivne sadržaje, a može sadržavati Linkove na internetske stranice trećih osoba, putem kojih drugi korisnici ili treće osobe mogu ovlašteno ili neovlašteno doći do Vaših osobnih podataka. Ovi se Opći uvjeti ne primjenjuju na prikupljanje, obradu ili korištenje osobnih podataka koje priopćavate drugim korisnicima i/ili trećim osobama. U Vašem je interesu da se upoznate s pravilima o zaštiti osobnih podataka, odnosno o zaštiti privatnosti koja primjenjuju drugi korisnici i/ili treće osobe. Budući da nemamo kontrolu nad podacima koje dajete prilikom pristupa ili korištenja Interaktivnih sadržaja, Linkova ili internetskih stranica trećih osoba, odnosno u drugim slučajevima u kojima svoje osobne podatke priopćavate drugim korisnicima i/ili trećim osobama, isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati Vama, drugim korisnicima i/ili trećim osobama zbog toga što ste, u vezi s korištenjem 27001Academy, priopćili im svoje osobne podatke.

 

Izmjena i brisanje osobnih podataka

Temeljem  zakonske ovlasti imate pravo u svako doba zahtijevati izmjenu ili brisanje svojih pojedinih osobnih podataka.

Kako bismo zaštitili Vašu privatnost, poduzet ćemo razumne napore da verificiramo identitet i ovlaštenje Vašeg poslodavca prije nego što omogućimo pristup Vašim osobnim podacima radi unošenja izmjena, odnosno brisanja.

 

Kolačići (engl. cookies)

Pridržavamo pravo koristiti kolačiće.

Kolačić je skup podataka koji služi kao Vaš anonimni individualni identifikator tako što ga pojedina internetska stranica koju posjećujete šalje Vašem pregledniku (engl. browser). Kolačići se šalju prilikom Vašeg pristupa pojedinoj internetskoj stranici, pohranjuju na Vašem računalu i služe za bilježenje informacija o Vašim daljnjim online posjetima. Dakle, nakon što se kolačić pohrani na Vašem računalu prilikom prvog pristupa pojedinoj internetskoj stranici, svaki put kad se vratite, ta će internetska stranica potražiti svoj kolačić kako bi pročitala u njemu zapisane podatke.

Budući da predstavlja anonimni individualni identifikator, kolačić kao takav ne sadrži niti šalje internetskoj stranici koja ga je pohranila na Vašem računalu nikakve Vaše osobne podatke, već samo omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno priopćili prilikom pristupa i korištenja pojedine internetske stranice.

Vaš preglednik je podešen na način da svaka internetska stranica može pristupati samo svojim kolačićima koje je prethodno poslala, ali ne i kolačićima drugih internetskih stranica.

U izborniku svog preglednika za postavke (Settings) možete odabrati odgovarajuću opciju glede primanja kolačića, sve do njihove potpune zabrane. Međutim, potpunim onemogućavanjem kolačića otežat će se učinkovitost pojedinih sadržaja dostupnih na pojedinim internetskim stranicama.