Verstrekking persoonlijke gegevens aan derde partijen

 

Uw persoonlijke gegevens zullen niet geopenbaard worden aan derde partijen zonder uw expliciete toestemming, met uitzondering van gevallen waarin sprake is van juridische verplichting tot openbaarmaking. Specifieker, zullen uw persoonlijke gegevens niet verstuurd of geleverd worden aan derde partijen buiten de Europese Unie zonder uw expliciete toestemming, met uitzondering van gevallen waarin sprake is van juridische verplichting tot openbaarmaking.

De persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt kunnen verstuurd worden naar onze verwante bedrijven en/of partners wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor het onderhouden, beheren en uitvoeren van een activiteit, waarvan u duidelijk geïnformeerd zult worden binnen een redelijke termijn. In dergelijke gevallen vergewissen we ons ervan dat onze partners en/of verwante bedrijven de verantwoordelijkheid nemen om persoonlijke gegevens te beschermen op een wijze die in overeenstemming is met deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen.

Uw persoonlijke gegevens (inclusief uw e-mailadres) zullen nooit voor marketingdoeleinden gedeeld worden met derde partijen.

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

 

De gegevens die wij verzamelen voor specifieke doeleinden zijn: uw naam (voornaam en achternaam), land van woonplaats en e-mailadres.

 

Doel en manier van verzameling persoonlijke gegevens en gebruik

 

Advisera Expert Solutions Ltd verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de provisies uit de Wet Bescherming Persoonlijke Gegevens en andere regelgeving die van kracht is in de Republiek Kroatië en de Europese Unie.

Uw persoonlijke gegevens worden enkel op basis van uw instemming verwerkt – een vrije, expliciete toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor doeleinden die betrekking hebben op de Inhoud die beschikbaar is via 27001Academy. Uw toestemming voor de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegeven voor een specifiek doel zal gevraagd worden wanneer u het relevante formulier invult via een webpagina van 27001Academy.

Uw persoonlijke gegevens zullen gebruikt worden om Inhoud te leveren, antwoord te geven op vragen over de Inhoud die beschikbaar is via 27001Academy en u te informeren over bestaande en nieuwe inhoud, materialen, functies, diensten en andere aanbiedingen die u mogelijk interesseren, en om de kwaliteit van de Inhoud en 27001Academy te verbeteren.

Gegevens die verzameld zijn via quizzen en enquêtes zijn vertrouwelijk en mogen alleen voor onze eigen doeleinden gebruikt worden.

Alle verzamelde gegevens worden elektronisch opgeslagen en gepaste maatregelen en procedures worden toegepast om ongautoriseerde toegang te voorkomen, het niveau van bescherming van persoonlijke gegevens te handhaven en de online verzamelde gegevens op een correcte manier te gebruiken.

Ook al nemen we alle gepaste maatregelen om ons te beveiligen tegen ongeautoriseerde openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, kunnen wij niet garanderen dat sommige van de verzamelde gegevens nooit geopenbaard zullen worden op een manier die niet in overeenstemming is met deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen. Onopzettelijke openbaarmaking kan, bijvoorbeeld, een gevolg zijn van valse misrepresentatie bij het toegang verkrijgen tot websites die dergelijke gegevens bevatten, met als doel het corrigeren van mogelijke fouten in de gegevens. Wij zijn voor zover de wetgever dat toestaat niet aansprakelijk voor enige schade die gebruikers of derde partijen wordt berokkend ten gevolge van onopzettelijke openbaarmaking van persoonlijke gegevens.

 

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens door andere gebruikers of derde partijen

 

27001Academy bevat Interactieve Inhoud en kan Links bevatten naar websites van derde partijen, waar andere gebruikers en derde partijen geautoriseerde of ongeautoriseerde toegang kunnen krijgen tot persoonlijke gegevens. Deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen zijn niet van toepassing op de verzameling, verwerking of het gebruik van persoonlijke gegevens die u verschaft aan andere gebruikers en/of derde partijen. Het is in uw belang om uzelf bekend te maken met de regels van de bescherming van persoonlijke gegevens en de privacybescherming die geboden wordt door andere gebruikers en/of derde partijen. Aangezien wij geen controle hebben over de gegevens die u levert wanneer u toegang neemt tot of gebruik maakt van de Interactieve Inhoud, Links of websites van derde partijen, of in andere omstandigheden waarbij u uw gegevens communiceert aan andere gebruikers en/of derde partijen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die u, andere gebruikers of derde partijen wordt berokkend en voortvloeit uit het feit dat u uw persoonlijke gegevens verschafte, in verband met het gebruik van 27001Academy.

 

Aanpassing en verwijdering van persoonlijke gegevens

 

U kunt rechtmatig en te allen tijde aanspraak maken op aanpassing of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, of verwijdering uit de database van geregistreerde gebruikers.

Om uw privacy te beschermen zullen we alles wat redelijkerwijs mogelijk is doen om de identiteit van uw werkgever en diens autoriteit te bevestigen voor we toegang tot uw persoonlijke gegevens leveren voor aanpassing of wijziging.

 

Cookies

 

We behouden het recht voor om cookies te gebruiken.

Een cookie is een verzameling data die gebruikt wordt als uw anonieme, individuele identiteit die naar uw browser wordt gestuurd vanaf websites. Cookies worden verstuurd als u een website betreedt, opgeslagen op uw computer en gebruikt om informatie op te slaan over opeenvolgende online bezoeken. Als een cookie na uw aanvankelijke bezoek aan een website is opgeslagen, zal de website bij ieder daaropvolgend bezoek de cookie opzoeken om opgeslagen informatie uit te lezen.

Aangezien een cookie een anonieme individuele identiteit is, bevat of verstuurt hij geen persoonlijke informatie naar de website die hem aanvankelijk opsloeg, maar staat hij enkel snelle en efficiëntere activatie van informatie, gegevens en instellingen toe, die tijdens eerder gebruik van de website zijn verzonden.

Uw browser is zo ontwikkeld, dat elke website enkel toegang heeft tot de cookies die afkomstig zijn van die website, en niet tot cookies die door andere websites zijn opgeslagen.

Menu Instellingen van uw browser laat u de gepaste opties kiezen voor het ontvangen van cookies en staat u ook toe ze volledig uit te schakelen. Deze laatste zal echter de efficiëntie van inhoud op websites verminderen.