Da li je vaša dokumentacija prihvaćena od strane certifikacijskih tijela?

Da – u kreiranju naše dokumentacije su učestvovali certifikacijski auditori koji imaju iskustva sa zahtjevima certifikacijskih tijela.

NAŠI PARTNERI


  • Advisera je certificirana od strane Exemplar Global kao pružatelj TPECS za IS, QM, EM, TL i AU kompetencijske jedinice.

  • DNV GL Business Assurance je jedan od vodećih pružatelja usluga certificiranja akreditiranih sustava upravljanja.