Da li je vaša dokumentacija prihvaćena od strane certifikacijskih tijela?

Da – u kreiranju naše dokumentacije su učestvovali certifikacijski auditori koji imaju iskustva sa zahtjevima certifikacijskih tijela.

NAŠI PARTNERI


  • ASIC je priznat od strane UKVI u UK-u, član je CHEA International Quality Group u SAD-u i British Quality Foundation, te je institucionalni član Europske mreže za učenje na daljinu i e-učenje.

  • DNV GL Business Assurance je jedan od vodećih pružatelja usluga certificiranja akreditiranih sustava upravljanja.