Opći uvjeti korištenja i Pravila privatnosti

KONTAKTIRAJTE NAS

ili nas nazovite na

+1 (646) 759 9933

Posljednji put ažurirano: 04. Rujna 2109.

Ovim se Općim uvjetima i pravilima privatnosti (”Uvjeti”, ”Uvjeti korištenja”) uređuju pravila korištenja svih internetskih stranica od kojih se sastoje Advisera and Conformio web stranice trgovačkog društva Advisera Expert Solutions Ltd (”Advisera”, ”nas”, ”mi”, ili ”naš”), dostupnih na internetskim adresama Advisera.com, Conformio.com i njhovim poddomenama (”Web stranice”), te uzajamna prava i obveze glede pružanja i korištenja usluga, materijala, funkcionalnosti i drugih sadržaja dostupnih putem Web stranica.

Ovi se Uvjeti primjenjuju na sve korisnike Web stranica. Smatra se da ste se prilikom svojeg prvoga pristupa, odnosno početkom korištenja Web stranica upoznali s njihovim sadržajem i u cijelosti razumijete i prihvaćate svoja prava i obveze glede korištenja usluga, materijala, funkcionalnosti i drugih sadržaja dostupnih putem Web stranica. Ukoliko ne prihvaćate bilo koju odredbu ovih Uvjeta, molimo da ne koristite Web stranice.

Na korištenje pojedinih usluga, materijala, funkcionalnosti i drugih sadržaja dostupnih putem Web stranica mogu se također primjenjivati posebne odredbe o kojima će korisnici biti posebno obaviješteni na prikladan način.

Pridržavamo pravo izmjene ili dopune odredbi ovih Uvjeta, jednostrano, u bilo koje vrijeme i bez posebne najave, o čemu ćemo sve korisnike pravovremeno obavijestiti objavljivanjem odgovarajuće obavijesti na Web stranicama. Vaša je obveza da Uvjete povremeno ponovno pročitate kako biste bili upoznati s eventualnim izmjenama ili dopunama. Vaše korištenje Web stranica nakon izmjena ili dopuna ovih Općih uvjeta podrazumijevat će da ste u cijelosti upoznati s njihovim sadržajem, te da ih razumijete i prihvaćate. Nadalje, pridržavamo pravo izmijeniti sadržaj, izgled ili lokaciju Web stranica, kao i usluga, materijala, funkcionalnosti i drugih sadržaja dostupnih putem Web stranica, jednostrano, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Ne snosimo odgovornost za štetu koja bi mogla eventualno nastati korisnicima ili trećim osobama u svezi izmjena opisanih u ovom stavku.

SADRŽAJ WEB STRANICA

Putem Web stranica korisnicima su dostupne sljedeće usluge, materijali, funkcionalnosti i sadržaji: softver kao usluga u oblaku, obuke, , prezentacije, testovi, forumi, članci, predlošci, obavijesti i drugi sadržaji (”Sadržaj(i)”).

Web stranice sadrže Advisera-ove vlastite Sadržaje, kao i Sadržaje korisnika, te Advisera-ovih suradnika ili trećih osoba.

Uložit ćemo najveće napore kako bismo osigurali stalnu dostupnost Web stranica, odnosno stalni i neometani pristup Sadržajima dostupnim putem Web stranica, u skladu s odredbama ovih Uvjeta, te eventualnim posebnim odredbama koje se primjenjuju na korištenje pojedinih Sadržaja ili zasebnih internetskih stranica u sklopu Web stranica.

Zabranjeni sadržaji

Zabranjeno je objavljivanje, slanje, učitavanje (engl. upload) ili razmjena sadržaja kojima se povrjeđuju važeći pravni propisi Republike Hrvatske, posebno lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju osobni podaci ili se povrjeđuje pravo na osobnost drugih korisnika ili trećih osoba, kao i drugih sadržaja kojima se može prouzročiti šteta Advisera-u, drugim korisnicima ili trećim osobama (“Zabranjeni sadržaj”).

Interaktivni sadržaji

Web stranice sadrže pojedine internetske stranice i rubrike namijenjene interakciji sa ili između korisnika na način da im se omogućuje slanje, učitavanje (engl. upload), objavljivanje, razmjenu, pristup ili uzajamno korištenje informacija, obavijesti, komentara, recenzija, preporuka, mišljenja, stavova i eventualno drugih sadržaja, te na drugi način sudjelovanje u funkcionalnostima, uslugama i drugim sadržajima dostupnim putem Web stranica (u daljnjem tekstu: Interaktivni sadržaji). Pristup pojedinim Interaktivnim sadržajima, odnosno njihovo pružanje ili korištenje omogućeni su isključivo registriranim korisnicima. Interaktivne sadržaje posebno ćemo obilježiti uvijek kad to omogućava način njihove objave, odnosno uporabe.

Objavljivanje Interaktivnih sadržaja na Web stranicama ne znači da potvrđujemo, odobravamo, preporučujemo, promičemo ili na drugi način podržavamo u njima navedene informacije, navode ili činjenice, izražene stavove, mišljenja ili zaključke.

Pridržavamo pravo nadzora nad Interaktivnim sadržajima koji su javno dostupni, ukoliko je to moguće s obzirom na način njihove objave, odnosno uporabe. Međutim, ne vršimo kontrolu niti konzistentan nadzor nad svim Interaktivnim sadržajima, te stoga ne jamčimo za njihovu točnost, istinitost, podrijetlo, sadržaj ili dostupnost.

Za sve primjedbe i obavijesti u svezi Interaktivnih sadržaja, molimo kontaktirajte adresu za kontakt. Obvezujemo se odmah po primitku odgovarajuće obavijesti ukloniti protupravni Interaktivni sadržaj. Nadalje, pridržavamo pravo, ali ne preuzimamo obvezu, da možemo izmijeniti, ukloniti ili odbiti objaviti pojedini Interaktivni sadržaj, u cijelosti ili djelomično, bez najave ili posebnog obrazloženja, prema vlastitoj procjeni ili na temelju obavijesti bilo kojeg korisnika ili treće osobe, iz bilo kojeg razloga, a prvenstveno zbog povrede odredbi ovih Uvjeta.

Slijedom gore navedenog, ne snosimo odgovornost za eventualnu štetu koja bi mogla biti prouzročena korisnicima ili trećim osobama u vezi s objavljivanjem ili neobjavljivanjem, odnosno uklanjanjem, korištenjem ili pouzdanjem u bilo koji Interaktivni sadržaj.

Linkovi na treće internetske stranice

Web stranice mogu sadržavati linkove na druge Advisera-ove internetske stranice, kao i na internetske stranice trećih osoba (”Linkovi”). Linkove ćemo posebno obilježiti uvijek kad to omogućava način njihove objave, odnosno uporabe.

Objavljivanje Linkova na Web stranicama ne znači da potvrđujemo, odobravamo, preporučujemo, promičemo ili na drugi način podržavamo na njima dostupne informacije, navode ili činjenice, izražene stavove, mišljenja ili zaključke.

Ne vršimo kontrolu niti nadzor nad sadržajima dostupnim putem Linkova, te stoga ne jamčimo za njihovu točnost, istinitost, podrijetlo, sadržaj ili dostupnost.

Za sve primjedbe i obavijesti u svezi Linkova, molimo kontaktirajte Advisera podršku. Obvezujemo se odmah po primitku odgovarajuće obavijesti ukloniti Link koji sadrži ili upućuje na Zabranjeni sadržaj. Nadalje, pridržavamo pravo, ali ne preuzimamo obvezu, da možemo ukloniti pojedini Link, bez najave ili posebnog obrazloženja, prema vlastitoj procjeni ili na temelju obavijesti bilo kojeg korisnika ili treće osobe, iz bilo kojeg razloga, a prvenstveno zbog povrede odredbi ovih Uvjeta.

Slijedom gore navedenog, ne snosimo odgovornost za eventualnu štetu koja bi mogla biti prouzročena u vezi s objavljivanjem, uklanjanjem ili korištenjem bilo kojeg Linka, odnosno pouzdanjem u bilo koji sadržaj dostupan putem Linka.

Oglašavanje na Web stranicama

Oglasne sadržaje uvijek ćemo posebno obilježiti kao takve. Objavljivanje oglasnih sadržaja na Adviseri ne znači da potvrđujemo, odobravamo, preporučujemo, promičemo ili na drugi način podržavamo oglašivače, njihove proizvode ili usluge.

Oglasne sadržaje uvijek ćemo posebno obilježiti kao takve. Objavljivanje oglasnih sadržaja na Web stranicama ne znači da potvrđujemo, odobravamo, preporučujemo, promičemo ili na drugi način podržavamo oglašivače, njihove proizvode ili usluge.

Oglašivači su nezavisni i samostalni poduzetnici s kojima uzajamna prava i obveze glede oglašavanja putem Web stranica uređujemo na temelju zasebnih ugovora. Stoga, nismo uključeni u odnose koje eventualno uspostavite s oglašivačima u svezi njihovih reklamnih sadržaja dostupnih putem Web stranica. Prava i obveze iz takvih odnosa uredit ćete izravno s odgovarajućim oglašivačem. Također, sve primjedbe i obavijesti u svezi oglašavanja, molimo, uputite izravno oglašivaču.

Budući da ne vršimo kontrolu niti nadzor nad sadržajima dostupnim putem oglašavanja, ne jamčimo za njihovu točnost, istinitost, podrijetlo, sadržaj ili dostupnost. Međutim, uložit ćemo razumne napore da oglašavanje koje se vrši putem Web stranica ne sadrži Zabranjene sadržaje. Stoga, pridržavamo pravo, ali ne preuzimamo obvezu, da možemo ukloniti pojedini oglasni sadržaj, bez najave ili posebnog obrazloženja, prema vlastitoj procjeni, na zahtjev oglašivača ili na temelju obavijesti bilo kojeg korisnika ili treće osobe, iz bilo kojeg razloga, a prvenstveno zbog povrede odredbi ovih Uvjeta.

Oglasni sadržaj koji sadrži ili predstavlja Zabranjeni sadržaj obvezujemo se ukloniti odmah po primitku odgovarajuće obavijesti na adresu za kontakt objavljenu na Web stranicama.

Slijedom gore navedenog, ne snosimo odgovornost za eventualnu štetu koja bi mogla biti prouzročena u vezi s objavljivanjem ili uklanjanjem bilo kojeg oglasa, odnosno pouzdanjem u njegov sadržaj.

Natječaji, nagradne igre i promocije

Svi natječaji, nagradne igre ili druge promocije (kolektivno ”Promocije”) dostupne putem Web stranica mogu biti regulirani pravilima odvojenim od ovih Uvjeta. Ukoliko sudjelujete u nekim Promocijama, molimo pregledajte primjenjiva pravila, te naša Pravila privatnosti. Ako su pravila Promocije u suprotnosti sa ovim Uvjetima, primjenjivati će se pravila Promocije.

KORIŠTENJE WEB STRANICA

Nije dopušteno (u daljnjem tekstu: Nedopušteno postupanje):

 • korištenje Web stranica ili Sadržaja dostupnih putem Web stranica na način kojim bi se mogla prouzročiti šteta Advisera-u, drugom korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi;
 • objavljivanje, učitavanje (engl. upload), razmjena ili slanje Zabranjenih sadržaja;
 • objavljivanje, učitavanje (engl. upload), razmjena ili slanje sadržaja za koje korisnik zna ili ima opravdani razlog vjerovati da su neistiniti ili lažni, a njihovo bi korištenje moglo prouzročiti štetu Advisera-u, drugim korisnicima ili trećim osobama;
 • lažno predstavljanje sa svrhom prijevare ili obmanjivanja Advisera-a, drugih korisnika ili trećih osoba;
 • objavljivanje, učitavanje (engl. upload), razmjena ili slanje Advisera-u, korisnicima ili trećim osobama ili neželjenih priopćenja ili drugih sadržaja, komercijalne ili maliciozne naravi, bez prethodnog zahtjeva ili pristanka, posebno uključujući priopćenja, odnosno druge sadržaje istovjetnog ili vrlo sličnog sadržaja;
 • namjerno objavljivanje, učitavanje (engl. upload), razmjena ili slanje sadržaja koji sadrže računalne viruse, crve, programe koji mogu imati za posljedicu ometanje ili sprječavanje urednog rada Web stranica, odnosno povredu ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili bilo koje računalne i druge opreme u vlasništvu Advisera-a, korisnika ili trećih osoba;
 • neovlašteno prikupljanje, obrada ili korištenje osobnih podataka korisnika Web stranica ili trećih osoba;
 • neovlašteno izričito ili prikriveno oglašavanje (predstavljanje riječima ili slikom roba, usluga, osobnih imena, tvrtki, naziva, žigova (registriranih ili neregistriranih robnih i uslužnih znakova), djelatnosti i sl.).

Korisnici ili treće osobe koji neće postupati u skladu s odredbama ovih Uvjeta o Nedopuštenim postupanjima ili Zabranjenim sadržajima snosit će posljedice propisane zakonom, a posebno odgovornost za eventualnu štetu koju su takvim postupanjem prouzročili Advisera-u, drugim korisnicima i/ili trećim osobama.

Pridržavamo pravo, ali ne preuzimamo obvezu, da možemo ukinuti korisnički račun korisnika zbog njegova Nedopuštenog postupanja ili drugog protupravnog postupanja, ili druge povrede ovih Uvjeta za koju ocijenimo da je osobito teška, i to bez najave ili posebnog obrazloženja, prema vlastitoj procjeni ili na temelju obavijesti bilo kojeg korisnika ili treće osobe.

Slijedom gore navedenog, ne snosimo odgovornost za eventualnu štetu koja bi mogla biti prouzročena Nedopuštenim postupanjem ili pak našim ukidanjem korisničkog računa u skladu s odredbom prethodnog stavka bilo samom takvom korisniku, bilo drugim korisnicima, bilo trećim osobama.

Registracija Korisnika

Pristup Sadržajima dostupnim putem Web stranica, odnosno njihovo korištenje dostupno je prvenstveno registriranim korisnicima. Pristup određenim informacijama, funkcionalnostima, uslugama i drugim sadržajima dostupnim putem Web stranica, odnosno njihovo korištenje, bilo djelomično, bilo u punom opsegu, je omogućeno neregistriranim korisnicima. Kadgod se u ovim Uvjetima govori o korisnicima, tim su pojmom obuhvaćeni kako registrirani, tako i neregistrirani korisnici.

U smislu odredbi ovih Uvjeta, svaka fizička osoba koja popuni elektronički obrazac prilikom početne prijave u sustav se može registrirati i smatra se registriranim korisnikom Web stranica.

Kako bi se registrirali, vi ste dužni upoznati se s ovim pravilima o registraciji, provesti postupak registracije, unijeti točne, potpune i istinite podatke te odabrati korisničko ime i lozinku. Kao korisničko ime ne možete koristiti ime druge osobe ili subjekta koje nije zakonski dostupno za korištenje, naziv ili oznaku koji su predmet prava druge osobe ili subjekta bez odgovarajućeg odobrenja, ili ime koje je uvredljivo, vulgarno ili opsceno. Takva korisnička imena bit će brisana bez prethodne obavijesti. Registracija korisnika je moguća isključivo uz bezuvjetni prihvat ovih Uvjeta i pristanak za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka u skladu s važećim pravnim propisima i odredbama Pravila privatnosti koja su sastavni dio ovih Uvjeta. Registracijom svaki korisnik dobiva vlastiti korisnički račun.

Vi ste odgovorni za čuvanje podataka za provjeru autentičnosti, uključujući lozinku, koje koristite za pristup Web stranicama, kao i za sve aktivnosti ili radnje u sklopu podataka za provjeru autentičnosti, bilo da su vaši podaci sa naših Web stranica ili usluga treće strane.

Slažete se da nećete otkrivati vaše podatke za provjeru autentičnosti trećim osobama. Obavezni ste nas informirati odmah po saznanju o kršenju sigurnosti ili neovlaštenom korištenju vašeg korisničkog računa.

Prestankom registracije ne prestaje Vaša odgovornost za eventualne povrede koje ste počinili i/ili štetu koju ste prouzrokovali za vrijeme važenja Vaše registracije. Prilikom registracije izražavate svoj pristanak za primanje obavijesti u svezi administriranja ili Vašeg korištenja Web stranica ili njihovih Sadržaja, upućenih od strane Advisera-a, odnosno pravnih ili fizičkih osoba koje Advisera imenuje, angažira ili ovlasti.

Zatvaranje

Mi možemo zatvoriti ili suspendirati Vaš korisnički račun, bez prethodne obavijesti ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga i bez ograničenja, ukoliko prekršite Uvjete.

Vaše pravo da koristite Web stranice prestaje odmah po zatvaranju računa. Ukoliko želite da zatvorite korisnički račun, možete jednostavno prestati koristiti Web stranice.

TAJNOST

U slučaju da Advisera ili Vi dobijete pristup povjerljivim podacima treće strane tijekom korištenja Web stranica, strana koja dobije takve podatke će čuvati njihovu tajnost na isti način na koji čuva tajnost sličnih vlastitih povjerljivih podataka, ali u svakom slučaju sa dužnom pažnjom.

Tijekom pružanja stručne podrške i pregleda dovršenih dokumenata, Advisera će čuvati tajnost dostavljenih podataka. Stručni pregled dovršenih dokumenata može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

 • slanjem dovršenih dokumenata na pregled našem stručnjaku putem e-pošte;
 • pružanjem sigurnog daljinskog pristupa našem stručnjaku na Vaš poslužitelj udomljavanja datoteka gdje stručnjak može daljinski pristupiti dokumentima i pregledati ih.

AUTORSKO PRAVO I DRUGA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Sadržaji dostupni putem Web stranica u bilo kojem obliku, a posebno tekstovi predavanja, testovi ocjene znanja, eventualne fotografije, slike, crteži, dijagrami, grafikoni, audio i video materijali, itd., zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva u skladu s važećim pravnim propisima.

Korištenje Sadržaja dopušteno je isključivo za vlastite nekomercijalne svrhe korisnika. Korisnici snose vlastitu odgovornost za eventualne povrede autorskog prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu Sadržaja.

Na Web stranicama se nalaze imena fizičkih, tvrtke pravnih osoba, nazive proizvoda ili usluga, žigovi ((ne)registrirani robni i uslužni znakovi), zaštitni znakovi, logotipi, slike, grafički prikazi, te drugi sadržaji koji su predmet zaštite prava intelektualnog vlasništva (u daljnjem tekstu: Zaštićeni sadržaji) čiji je nositelj Advisera i/ili treće osobe. Pristupom ili korištenjem Web stranica ili Sadržaja, kao ni na bilo koji drugi način ne stječete nikakvu licencu, pravo korištenja, pravo iskorištavanja ili neko drugo pravo na Zaštićenim sadržajima, osim u mjeri i na način kako je to izričito određeno odredbama ovih Uvjeta ili odgovarajućeg posebnog ugovora.

Nije dopušteno:

 • dostupne sadržaje preuzimati (engl. download), reproducirati (umnožavati), kopirati, distribuirati, iznajmljivati, davati na korištenje, objavljivati, priopćavati neovlaštenim trećim osobama ili široj javnosti ili na bilo koji drugi način koristiti u komercijalne svrhe, bez prethodnog Advisera-ovog pisanog dopuštenja;
 • mijenjati, prilagođavati, prerađivati, prevoditi, stvarati izvedena djela iz bilo kojeg Sadržaja dostupnog putem Web stranica u komercijalne svrhe, bez prethodnog Advisera-ovog pisanog dopuštenja;
 • koristiti Sadržaje dostupne putem Web stranica u vezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju, reklamiranjem ili promocijom proizvoda ili usluga bilo koje vrste od strane bilo koje osobe.

Ukoliko samostalno otkrijemo ili od korisnika ili treće osobe primimo obavijest ili zahtjev za uklanjanjem određenog Sadržaja, Linka, Zaštićenog sadržaja ili Interaktivnog sadržaja, zbog povrede autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva, poslovne tajne ili drugih prava korisnika ili trećih osoba, odnosno zbog druge povrede odredbi ovih Uvjeta, odmah ćemo poduzeti sve potrebne mjere radi utvrđivanja osnovanosti takvog zahtjeva i otklanjanja eventualne povrede.

Posebno, ukoliko samostalno otkrijemo, saznamo ili primimo odgovarajućih zahtjev glede Sadržaja, Linka ili Zaštićenog sadržaja, spremni smo surađivati s navodnim nositeljem odgovarajućeg prava intelektualnog vlasništva, odnosno podnositeljem zahtjeva, a nositelj prava, odnosno podnositelj zahtjeva pristaju se surađivati s nama u dobroj vjeri u cilju utvrđivanja relevantnog činjeničnog stanja i poduzimanja mjera radi otklanjanja navodne povrede. Pridržavamo pravo, ali ne preuzimamo obvezu, da, prema vlastitoj procjeni, do pravomoćnog razrješenja predmetnog spora, možemo ukloniti s Web stranica sporni Sadržaj, Link ili Zaštićeni sadržaj.

Ukoliko se pak odgovarajuća obavijest ili zahtjev odnose na Interaktivni sadržaj, podnositelj, kao i korisnik koji je sporni Interaktivni sadržaj objavio, poslao, učitao (engl. upload) ili na drugi način učinio dostupnim putem Web stranica, pružit će nam sve potrebne podatke i objašnjenja u svezi predmetnog zahtjeva, odnosno Interaktivnog sadržaja. Ukoliko utvrdimo da je predmetni zahtjev osnovan (npr. na temelju pravomoćne sudske odluke ili valjane nagodbe), bez odgađanja ćemo ukloniti sporni Interaktivni sadržaj s Web stranica. Također, pridržavamo pravo, ali ne preuzimamo obvezu, da, prema vlastitoj procjeni, do pravomoćnog razrješenja predmetnog spora, možemo ukloniti s Web stranica sporni Interaktivni sadržaj, kao i ukinuti korisnički račun odgovarajućeg korisnika, i to bez najave ili posebnog obrazloženja.

Pružanje Interaktivnih sadržaja

Slanjem, učitavanjem (engl. upload), omogućavanjem pristupa, razmjenom ili pružanjem vlastitog Interaktivnog sadržaja na bilo koji način putem javno dostupnog dijela Web stranica korisnik ovlašćuje Advisera da, prema vlastitoj procjeni, bez daljnjeg posebnog dopuštenja i bez plaćanja posebne autorske ili druge naknade, predmetni Interaktivni sadržaj objavi ili ne objavi na Web stranicama, odnosno ukloni s Web stranica. Korisnik ima pravo zahtijevati da se prilikom objavljivanja njegovog Interaktivnog sadržaja navede ili ne navede njegovo ime i/ili prezime, korisnički račun ili drugi odgovarajući nadimak, te da se njegov objavljeni Interaktivni sadržaj ukloni u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga.

Nadalje, korisnik ovlašćuje Advisera i svakog drugog registriranog korisnika da, prema vlastitoj potrebi, bez daljnjeg posebnog dopuštenja i bez plaćanja posebne autorske ili druge naknade, koristi Interaktivni sadržaj objavljen na javno dostupnom dijelu Web stranica u bilo koju svrhu, uključujući njegovo daljnje reproduciranje i distribuiranje drugim korisnicima ili trećim osobama u bilo kojem obliku (usmenom, pisanom ili elektronskom) te bilo kojim putem, sredstvom i na bilo koji način, u izvornom ili izmijenjenom obliku (skraćenom, dopunjenom, prevedenom na drugi jezik ili na drugi način uređenom, prilagođenom, odnosno prerađenom). Međutim, Advisera ne snosi odgovornost za postupanje drugih korisnika ili trećih osoba s Interaktivnim sadržajima koji je korisnik pružio radi objavljivanja putem Web stranica.

Ukoliko se korisnik ne slaže s eventualnim izmjenama koje su učinjene prilikom uređivanja Interaktivnog sadržaja od strane Advisera-a, obavijestit će o tome Advisera. Ukoliko Advisera, prema vlastitoj procjeni, odluči kako sporni Interaktivni sadržaj iz bilo kojeg razloga nije pogodan za objavljivanje na Web stranicama u izvornom obliku, uklonit će sporni izmijenjeni, a odbit će objaviti izvorni Interaktivni sadržaj.

Ukoliko korisnik ne dopušta objavljivanje, preradu, korištenje, reproduciranje ili distribuiranje svojeg Interaktivnog sadržaja u svrhu, na način i pod uvjetima određenim u ovim Uvjetima, mora to izričito navesti prilikom njegova pružanja radi objavljivanja putem Web stranica. Advisera pridržava pravo, ali ne preuzima obvezu, da, prema vlastitoj procjeni i bez posebnog obrazloženja, može objaviti takav Interaktivni sadržaj s naznakom ograničenja koja je odredio korisnik koji ga pruža ili pak odbiti ga objaviti.

Ukoliko Advisera, drugi korisnici ili treće osobe budu željeli koristiti određeni Interaktivni sadržaj u svrhu, pod uvjetima ili na način koji nije izričito dopušten na temelju ovih odredbi Uvjeta, mogu zatražiti posebno dopuštenje od korisnika koji je pružio predmetni Interaktivni sadržaj.

Jamstva korisnika

Pružanjem Interaktivnog sadržaja radi objavljivanja putem Web stranica korisnik jamči:

 • da je njegov autor, a ukoliko nije autor, da je nositelj odgovarajućih autorskih i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva, koja je stekao na zakonit način, te da je ovlašten omogućiti objavljivanje, preradu, korištenje, reproduciranje ili distribuiranje Interaktivnog sadržaja u svrhu, na način i pod uvjetima određenim u ovim Uvjetima;
 • da Interaktivni sadržaj pruža radi objave putem Web stranica u dobroj vjeri, te da se njegovim pružanjem, objavom, odnosno daljnjim korištenjem u skladu s odredbama ovih Uvjeta neće ni na koji način povrijediti prava Advisera-a, drugih korisnika ili trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i/ili druga prava intelektualnog vlasništva, poslovnu tajnu, ugled, čast i dostojanstvo, privatnost, obiteljski život, druga prava na osobnost, odnosno bilo koja druga prava zaštićena na temelju važećih pravnih propisa, niti će se time prouzročiti šteta, bilo materijalna, bilo nematerijalna, bilo izravna, bilo neizravna;
 • da je Interaktivni sadržaj, prema njegovom najboljem znanju i uvjerenju, potpun, istinit, točan i sl.;
 • da će zaštititi Advisera od svih eventualnih zahtjeva drugih korisnika ili trećih osoba postavljenih prema Advisera-u zbog povrede ovdje danih jamstava korisnika, a posebno zbog povrede prava intelektualnog vlasništva, poslovne tajne, prava osobnosti ili bilo kojih drugih prava u svezi s Interaktivnim sadržajem kojeg je pružio, uključujući zahtjeve za naknadom štete; a Advisera će korisnika odmah obavijestiti o postavljanju takvih zahtjeva;
 • da će Advisera-u, drugim korisnicima, i/ili trećim osobama u potpunosti nadoknaditi svu štetu i troškove (uključujući troškove pravnog zastupanja i sudske troškove) nastale uslijed povrede ovdje navedenih jamstava.

Conformio licenca

Conformio softver-kao-usluga u oblaku se djelomično temelji na Odoo softveru i na OnlyOffice Document Server-u, oba licencirana pod Affero GPL Version 3. Izvorni kod možete dobiti ovdje.

ISKLJUČENJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

Niti u jednom slučaju će Advisera, njegovi direktori, zaposlenici, partneri, zastupnici, dobavljači ili povezana društva, snositi odgovornost za bilo kakvu neizravnu, slučajnu, posebnu, posljedičnu ili kaznenu štetu, uključujući bez ograničenja, gubitak profita, podataka, uporabe, goodwill, ili druge nematerijalne gubitke, koji proizlaze iz (i) Vašeg pristupa ili korištenja, odnosno nemogućnosti pristupa ili korištenja Web stranica; (ii) ponašanja ili sadržaja bilo koje treće strane na Web stranicama; (iii) sadržaja dobivenog s Web stranica; i (iv) neovlaštenog pristupa, korištenja ili promjena vaših objava ili sadržaja, bilo da se temelje na jamstvu, ugovoru, deliktu (uključujući nemar) ili bilo kojoj drugoj pravnoj teoriji, neovisno o tome da li smo obaviješteni o mogućnosti nastanka takve štete, i čak i ako se utvrdi da primijenjeni pravni lijek nije ostvario svoju svrhu.

Web stranice koristite na vlastitu odgovornost. Web stranice se pružaju ”takvima kakve jesu” i ‘kako su dostupne”. Web stranice se pružaju bez ikakvog jamstva, bilo izričitog ili prešutnog, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prešutno jamstvo utrživosti, prikladnosti za određenu namjenu, nekršenja ili izvršenja ugovora.

Advisera, njegove podružnice, povezana društva, te njegovi davatelji licenci, ne jamče da će a) Web stranice funkcionirati bez prekida, biti sigurne ili dostupne u bilo kojem trenutku ili na bilo kojemu mjestu; b) bilo kakve pogreške ili nedostaci biti ispravljeni; c) Web stranice biti slobodne od virusa ili drugih štetnih komponenti; ili d) rezultati korištenja Web stranica zadovoljiti Vaše zahtjeve.

Do najveće mjere dopuštene zakonom, ovime ograničujemo odgovornost za štetu po bilo kojoj osnovi najviše do iznosa (1) koji ste platili za odgovarajuću uslugu i/ili proizvod, odnosno drugi sadržaj ili (2) od USD 1.000,00 ukoliko pravilo pod (1) nije moguće primijeniti zbog naravi povrede, štete, naknade ili neke druge okolnosti.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Priopćavanje i otkrivanje osobnih podataka trećim osobama

Vaši osobni podaci bit će hostirani i pohranjeni na servisima kao što su Google Cloud, GoToWebinar, WPEngine i HubSpot, na poslužiteljima koji se nalaze u Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama, kao i drugim zemljama koje možda nemaju odluku adekvatnu onoj Europske unije ; ostali podizvođači treće strane mogu imati pristup Vašim podacima samo u svrhu navedenu u prethodnom odjeljku – pristup takvih trećih strana je strogo kontroliran.

Kadgod šaljemo podatke zemljama koje ne pružaju istu razinu zaštite kao i Uredba EU o zaštiti podataka (GDPR), koristit ćemo odgovarajuće zaštitne mjere kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke, uključujući, ali ne ograničavajući se na Standardne ugovorne klauzule za izvršitelje obrade.

Vaše osobne podatke (uključivo i email adresu) nikada nećemo dostaviti trećim stranama u marketinške svrhe.

Koje osobne podatke prikupljamo?

Vrsta podataka koje prikupljamo u određene svrhe su: Vaše ime, prezime, telefonski broj, radno mjesto, državu boravka, poslovni podaci vezani uz implementaciju standarda, IP adresa i adresa e-pošte.

Svrha i način prikupljanja i korištenja osobnih podataka

Advisera vrši prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s odredbama Uredbe EU o zaštiti osobnih podataka (EU GDPR) i drugih propisa važećih u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Vaše osobne podatke obrađujemo isključivo na temelju Vaše privole – slobodno dane i izričite suglasnosti s obradom Vaših osobnih podataka u svrhe koje su u vezi s Vašim korištenjem Sadržaja dostupnih putem Web stranica. Vašu privolu za prikupljanje, odnosno obradu Vaših osobnih podataka u određenu svrhu zatražit ćemo prilikom popunjavanja odgovarajućeg obrasca objavljenog na Web stranicama.

Vaše osobne podatke koristit ćemo kako bismo Vam pružili Sadržaje, kako bismo Vam odgovorili na upite vezane za Sadržaje dostupne na Web stranicama, kao i da bismo Vas informirali o postojećim i novim sadržajima, materijalima, funkcionalnostima, uslugama i drugim ponudama koji bi Vam mogli biti interesantni, te u svrhu poboljšanja kvalitete Sadržaja i Web stranica. Naći ćete precizno priopćenje o svrsi prikupljanja Vaših osobnih podataka u Obavijesti o privatnosti prikazanoj pored svakog obrasca u kojem prikupljamo Vaše osobne podatke.

Sve prikupljene podatke pohranjujemo u elektronskom obliku, te primjenjujemo odgovarajuće mjere i postupke kako bi se spriječio neovlašteni pristup tim podacima, održala razina zaštite osobnih podataka i pravilno koristili podaci koje prikupljamo online.

Iako poduzimamo odgovarajuće mjere kako bismo osigurali da ne dođe do neovlaštenog otkrivanja vaših osobnih podataka, nismo u mogućnosti jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti otkriveni na način koji nije u skladu s ovim Uvjetima. Slučajno otkrivanje može biti npr., posljedica pogrešnog predstavljanja prilikom pristupa internetskim stranicama koje sadrže takve podatke sa svrhom ispravljanja mogućih pogrešaka tih podataka. Naša odgovornost je ograničena, do najveće mjere dopuštene zakonom, za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama u svezi sa slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

Obrada osobnih podataka u Conformio

Mi smo izvršitelj obrade prilikom rukovanja Vašim osobnim podacima u Conformiu – za naše obveze, pogledajte ove Conformio Uvjete obrade podataka i sigurnosti.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka od strane drugih korisnika ili trećih osoba

Web stranice sadrže Interaktivne sadržaje, a mogu sadržavati Linkove na internetske stranice trećih osoba, putem kojih drugi korisnici ili treće osobe mogu ovlašteno ili neovlašteno doći do Vaših osobnih podataka. Ovi se Uvjeti ne primjenjuju na prikupljanje, obradu ili korištenje osobnih podataka koje priopćavate drugim korisnicima i/ili trećim osobama. U Vašem je interesu da se upoznate s pravilima o zaštiti osobnih podataka, odnosno o zaštiti privatnosti koja primjenjuju drugi korisnici i/ili treće osobe. Budući da nemamo kontrolu nad podacima koje dajete prilikom pristupa ili korištenja Interaktivnih sadržaja, Linkova ili internetskih stranica trećih osoba, odnosno u drugim slučajevima u kojima svoje osobne podatke priopćavate drugim korisnicima i/ili trećim osobama, isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati Vama, drugim korisnicima i/ili trećim osobama zbog toga što ste, u vezi s korištenjem Web stranica, priopćili im svoje osobne podatke.

Izmjena i brisanje osobnih podataka

Temeljem zakonske ovlasti imate pravo u svako doba zahtijevati izmjenu ili brisanje svojih pojedinih osobnih podataka. Izmjena ili brisanje podataka se mora izvršiti na temelju odgovarajuće obavijesti upućene na kontakt prikazan na Web stranicama.

Kolačići (engl. cookies)

1. Definicije kolačića

Kolačić je mala datoteka slova i brojeva koju spremamo na vaš preglednik ili tvrdi disk vašeg uređaja, a koja je poput memorije računala.

Kolačići prve i treće strane: da li je u pitanju kolačić ‘prve’ ili ‘treće’ strane ovisi od domene koja postavlja kolačić.

  1. Kolačići prve strane su oni koji su postavljeni od strane web stranice koju korisnik posjećuje u to vrijeme (npr. kolačići koje postavlja domena naše web stranice).
  2. Kolačići treće strane su kolačići koje postavlja domena koja nije domena web stranice koju korisnik posjećuje. Ako korisnik posjeti web stranicu, a drugi subjekt postavi kolačić putem te web stranice, to bi bio kolačić treće strane.

Trajni kolačići: ovi kolačići ostaju na korisnikovom uređaju kroz razdoblje određeno kolačićem. Aktiviraju se svaki put kada korisnik posjeti web stranicu koja je kreirala taj određeni kolačić.

Kolačići sesije (privremeni): ovi kolačići omogućuju operaterima web stranica da povežu aktivnosti korisnika tijekom sesije u pregledniku. Sesija u pregledniku započinje kada korisnik otvori prozor preglednika i završava kada zatvori prozor preglednika. Kolačići sesija se kreiraju privremeno. Nakon što zatvorite preglednik, svi sesijski kolačići se brišu.

2. Koje kolačiće koristimo i zašto?

Općenito, web stranica koristi kolačiće kako bi vas razlikovala od ostalih korisnika web stranice. Ovo nam pomaže da vam pružimo ugodno iskustvo prilikom pregledavanja web stranice, i omogućuje nam da stranicu poboljšamo. Kolačići koje koristimo na web stranici se mogu klasificirati na sljedeći način:

  1. Nužni kolačići
  2. Izvedbeni kolačići
  3. Funkcionalni kolačići
  4. Marketinški kolačići

Neki kolačići mogu ispunjavati više od jedne od ovih svrha.

‘Nužni’ kolačići omogućuju vam kretanje po web stranici i korištenje osnovnih značajki poput pristupa sigurnim područjima. Bez ovih kolačića ne možemo pružiti tražene usluge.

Ovi nužni kolačići se koriste:

 • Da vas identificiraju kao prijavljene na web stranici i za autorizaciju
 • Da osiguraju povezivanje na prave usluge na web stranici kada pravimo bilo kakve izmjene u načinu rada
 • U sigurnosne svrhe
 • Da osiguraju povezivanje na prave usluge na web stranici kada pravimo bilo kakve izmjene u načinu rada

Ako spriječite ove kolačiće, ne možemo jamčiti kako će web stranica ili sigurnost na web stranici funkcionirati tijekom vaše posjete.

‘Izvedbeni’ kolačići prikupljaju podatke o tome kako koristite web stranicu, npr. koje stranice posjećujete i da li se susrećete s bilo kakvim pogreškama. Ovi kolačići ne prikupljaju nikakve podatke koji bi vas mogli identificirati i koriste se samo da nam pomognu u poboljšanju funkcioniranja web stranice, razumijevanju interesa naših korisnika i mjerenju učinkovitosti našeg oglašavanja.

Mi koristimo izvedbene kolačiće za:

 • Provedbu web analitike: pružaju statističke podatke o načinu uporabe web stranice
 • Praćenje povezanih subjekata: pružaju povratne informacije povezanim subjektima da je jedan od naših posjetitelja posjetio i njihovu web stranicu
 • Dobivanje podataka o broju korisnika web stranice koji su pregledali proizvod ili uslugu
 • Pomoć u poboljšanju web stranice mjerenjem eventualnih pogrešaka
 • Testiranje različitih dizajna za web stranicu

Nekim od naših izvedbenih kolačića upravljaju treće strane.

‘Funkcionalni’ kolačići koriste se za pružanje usluga ili za pamćenje postavki kako bi poboljšali vašu posjetu.

Funkcionalne kolačiće koristimo u sljedeće svrhe:

 • Da zapamte postavke koje ste primijenili, kao što su izgled, veličina teksta, postavke i boje
 • Da zapamte da li smo vas već pitali želite li ispuniti upitnik
 • Da zapamte da li ste se već susreli s određenom komponentom ili popisom na web stranici tako da se ne ponavlja
 • Da vam prikažu kada ste prijavljeni na web stranici
 • Da pruže i prikažu ugrađeni video sadržaj

Nekim od ovih kolačića upravljaju treće strane.

‘Marketinški’ kolačići se koriste za praćenje vaše posjete web stranici, kao i drugim web stranicama, aplikacijama i internetskim uslugama, uključujući stranice koje ste posjetili i poveznice koje ste pratili, što nam omogućava da vam na web stranici prikazujemo ciljane oglase.

Marketinške kolačiće možemo koristiti da:

 • Prikažemo ciljane oglase u sklopu web stranice.
 • Poboljšamo način na koji pružamo personalizirane oglase i sadržaj, te da izmjerimo uspjeh reklamnih kampanja na web stranici.

3. Kada nam je potreban vaš pristanak

Vaš pristanak je neophodan za sve kolačiće.

Tražimo vaš pristanak prije nego što postavimo kolačiće na vaš uređaj. Možete dati svoj pristanak klikom na odgovarajući gumb na banneru koji vam je prikazan. Ako u bilo kojem trenutku ne želite dati pristanak ili želite povući svoj pristanak na bilo koji kolačić, morat ćete izbrisati i blokirati ili isključiti kolačiće putem postavki vašeg preglednika; pogledajte dolje za više informacija o tome. Ako isključite ove kolačiće to će utjecati na funkcionalnost web stranice i može vam onemogućiti pristup određenim značajkama na web stranici.

4. Kako izbrisati i blokirati naše kolačiće

Većina web preglednika omogućuje određenu kontrolu nad kolačićima putem postavki preglednika. Međutim, ako koristite postavke preglednika za blokiranje svih kolačića (uključujući nužne kolačiće), možda nećete moći pristupiti cijeloj web stranici ili nekim njenim dijelovima. Ako niste prilagodili postavke preglednika tako da ne prihvata kolačiće, naš sustav će poslati kolačiće čim posjetite web stranicu.

Promjena postavki kolačića. Postavke preglednika za promjenu postavki kolačića obično se nalaze u izborniku “opcije” ili “postavke” vašeg preglednika. Kako biste razumjeli ove postavke, sljedeće poveznice mogu biti od pomoći. Ili koristite opciju “Pomoć” u svom internetskom pregledniku za više pojedinosti.

Vrijeme zadržavanja

Svi osobni podaci koje držimo za marketinške i obavijesti o ažuriranju usluga čuvamo sve dok nas ne obavijestite da više ne želite primati te informacije.

Vaše osobne podatke čuvamo u Conformiu sve dok je Conformio račun Vaše tvrtke otvoren – nakon tog razdoblja vaši osobni podaci bit će nepovratno uništeni.

Vaša prava

Možete otkazati pretplatu na bilo koju vrstu poruka e-pošte od strane Advisere klikom na poveznicu ‘otkažite pretplatu’ u podnožju poruke e-pošte.

Ako smatrate da su bilo koji osobni podaci koje imamo o Vama netočni ili nepotpuni, imate pravo tražiti da ih pregledate, ispravite ili izbrišete. Da biste ostvarili ta prava, obratite se našem timu za podršku.

U slučaju da želite podnijeti žalbu o postupanju s Vašim osobnim podacima, molimo kontaktirajte naš tim za podršku. Mi ćemo zatim pregledati Vašu žalbu i u suradnji s Vama riješiti problem.

Ako i dalje smatrate da se s Vašim osobnim podacima nije postupalo na odgovarajući način sukladno zakonu, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske i podnijeti žalbu.

UVJETI KORIŠTENJA PREDLOŽAKA DOKUMENATA

Dokumenti/dokumentacija prodani putem Web stranica su zaštićeni autorskim pravima Advisera-a.

Po plaćanju, Advisera Vam dodjeljuje neisključivo, trajno, ograničeno pravo da koristite dokument/dokumentaciju diljem svijeta, i to isključivo na ovdje eksplicitno navedeni način. Sva prava koja nisu ovdje izričito navedena su zadržana.

Ovlašteni ste koristiti dokument/dokumentaciju u bilo koju svrhu, ali isključivo za potrebe Vašeg poslovanja, na bilo koji način koji je u skladu s dodijeljenim pravima, kopirati dokument/dokumentaciju u cjelini ili djelomično, izravno ili neizravno, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvima i u bilo kojem obliku, te prevesti na druge jezike, prilagoditi, urediti ili na bilo koji način izmijeniti dokument/dokumentaciju.

Izričito je zabranjeno koristiti dokument/dokumentaciju komercijalno u bilo koju svrhu ili za bilo koju potrebu koja nije izravno povezana s vašim internim poslovanjem. Naročito je zabranjeno dati u najam ili distribuirati izvorne dokumente/dokumentaciju ili njihove kopije prodajom ili na drugi način, ili ih ponuditi s namjerom prodaje, kao i štampati, objavljivati i učiniti dostupnim javnosti putem žičanih ili bežičnih sustava, omogućujući neovlaštenim trećim osobama da pristupe dokumentima s mjesta i u vrijeme po njihovom izboru (npr. objavljivanje na internetu), bez prethodne pisane suglasnosti Advisera-a.

Niste ovlašteni da prenesete svoja prava na treće povezane ili nepovezane pravne ili fizičke osobe, uključujući i Vaše povezane tvrtke, niti da date takvim trećim osobama bilo kakva prava na korištenje dokumenta/dokumentacije bez prethodne pisane suglasnosti od Advisera-a.

KUPNJA, PRETPLATA I BESPLATNE PROBE

Kupnja

Ako želite kupiti bilo koji proizvod ili uslugu dostupne putem naših Web stranica (”Kupnja”), može Vas se tražiti da dostavite određene podatke relevantne za kupnju uključujući, bez ograničenja, broj kreditne kartice, datum isteka kreditne kartice, adresu za naplatu i podatke za dostavu.

Vi izjavljujete i jamčite da: (i) imate zakonsko pravo na korištenje bilo koje kreditne kartice ili drugog sredstva plaćanja u svezi s bilo kojom Kupnjom; i (ii) da su podaci koje ste nam dostavili istiniti, točni i potpuni.

Dostavljanjem takvih podataka dajete nam pravo da podatke damo trećim stranama u svrhu omogućavanja završetka kupnje.

Mi zadržavamo pravo da odbijemo ili otkažemo Vašu narudžbu u bilo kojem trenutku iz određenih razloga koji uključuju, ali se ne ograničavaju na: dostupnost proizvoda ili usluge, pogreške u opisu ili cijeni proizvoda ili usluge, pogreške u Vašoj narudžbi ili druge razloge.

Zadržavamo pravo da odbijemo ili otkažemo Vašu narudžbu u slučaju sumnje na prijevaru ili neovlaštene ili nezakonite transakcije.

Pretplate

Neki proizvodi i usluge na Web stranicama se naplaćuju temeljem pretplate (”Pretplata(e)”). Vi ćete biti terećeni unaprijed, opetovano i periodično (”Naplatni ciklus”). Naplatni ciklusi su određeni na mjesečnoj ili godišnjoj osnovi, ovisno o vrsti plana pretplate koji odaberete prilikom kupovine Pretplate.

Na kraju svakog Naplatnog ciklusa, Vaša Pretplata će automatski biti obnovljena pod identičnim uvjetima, osim ako ju Vi ili Advisera ne otkažete. Obnavljanje Pretplate možete otkazati ili putem Vaše online stranice za upravljanje računom ili možete kontaktirati Advisera korisničku podršku.

Za obradu plaćanja Vaše Pretplate potreban je validan način plaćanja, uključujući kreditne kartice ili PayPal. Advisera-u ćete dati točne i potpune podatke za naplatu, uključujući puno ime i prezime, adresu, državu, poštanski broj, telefonski broj i važeće podatke o načinu plaćanja. Dostavljanjem takvih podataka za plaćanje automatski dajete odobrenje Advisera-u da tereti date instrumente plaćanja za sve pretplatničke naknade nastale po Vašem računu.

Ukoliko se automatska naplata ne izvrši iz bilo kojeg razloga, Advisera će izdati elektronički račun koji pokazuje da morate nastaviti ručno i, u određenom roku, izvršiti punu uplatu za odgovarajući naplatni period koji je naveden na računu.

Promjene naknada

Advisera može, prema vlastitom nahođenju i u bilo kojem trenutku, izmijeniti naknade za Pretplatu. Sve promjene pretplatničkih naknada stupaju na snagu na kraju tekućeg naplatnog ciklusa.

Advisera će Vam poslati prethodnu najavu bilo kakvih promjena pretplatničkih naknada kako bi Vam pružio priliku da otkažete Pretplatu prije nego te promjene stupe na snagu.

Ako nastavite koristiti Web stranice nakon što promjena pretplatničkih naknada stupi na snagu, smatrati će se da prihvaćate platiti izmijenjeni iznos naknade.

Besplatna proba

Advisera može, prema vlastitom nahođenju, ponuditi Pretplatu s besplatnom probom tijekom ograničenog ili neograničenog vremenskog perioda (”Besplatna proba”).

Od Vas se može tražiti da unesete podatke za naplatu da biste se prijavili za Besplatnu probu.

Ukoliko unesete podatke za naplatu prilikom prijave za Besplatnu probu, Advisera neće izvršiti naplatu do isteka perioda Besplatne probe. Posljednjeg dana perioda Besplatne probe, osim ako niste otkazali Pretplatu, automatski će Vam biti naplaćena primjenjiva pretplatnička naknada prema vrsti Pretplate koju ste odabrali.

Advisera zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave (i) izmijeni uvjete ponude za Besplatnu probu, ili (ii) otkaže takvu ponudu za Besplatnu probu.

DOSTUPNOST, POGREŠKE I NETOČNOSTI

Mi kontinuirano ažuriramo našu ponudu proizvoda i usluga na Web stranicama. Proizvodi i usluge dostupni na našim Web stranicama mogu biti s pogrešno navedenom cijenom, netočno opisani ili nedostupni, te može doći do kašnjenja u ažuriranju podataka na Web stranicama i u našim oglasima na drugim internetskim stranicama.

Ne možemo i ne jamčimo za točnost i potpunost informacija, uključujući cijene, slike proizvoda, specifikacije, dostupnost i usluge. Zadržavamo pravo da izmijenimo ili ažuriramo informacije i ispravimo pogreške, netočnosti ili propuste u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

OTKAZIVANJE USLUGE I POVRAT NOVCA

Online tečajevi

Ne nudimo povrat novca nakon što ste dali nalog za polaganje ispita i polagali ispit, bez obzira da li ste ga položili ili ne. Zbog prirode naših ispita, s jednom narudžbom možete pristupiti samo jednom ispitu, a kada to iskoristite ne možete ponoviti ispit koristeći istu narudžbu. Ako je potrebno ponovno polagati ispit, morate dati novu narudžbu. Međutim, postoje okolnosti koje nam omogućavaju da Vam ponudimo povrat novca za plaćeni ispit, a one su sljedeće: (1) niste bili u mogućnosti pristupiti ispitu zbog tehničkih problema na Web stranicama, (2) niste bili u mogućnosti završiti ispit zbog tehničkih problema na Web stranicama, ili (3) niste nikad pristupili ispitu. Ako zatražite povrat novca bez pristupanja ispitu, vratit ćemo Vam naknadu za ispit, ali ćemo naplatiti naknadu za povrat novca u iznosu od 30 USD.

Za online radionice možete otkazati 2 dana prije datuma održavanja radionice i primit ćete povrat od 90%. Povrat novca neće biti izvršen ako prethodno ne najavite da nećete prisustvovati radionici.

Za radionice na licu mjesta, možete otkazati pod sljedećim okolnostima:

 • Ako otkažete najmanje 15 dana prije datuma održavanja radionice, primit ćete povrat od 75%;
 • Ako otkažete manje od 15 dana prije datuma održavanja radionice, primit ćete povrat od 25%;
 • Povrat novca neće biti izvršen ako prethodno ne najavite da nećete prisustvovati radionici.

Sve odluke o povratu sredstava i naša pravila o tome su naše diskreciono pravo. Stoga možemo zahtijevati snimku zaslona sa primljenom obavijesti o pogreški ili druge dokaze. Mi ćemo učiniti sve da osiguramo da je proizvod u skladu s Vašim standardima, kao i našim, prije nego što izvršimo povrat novca.

Predlošci dokumenata i paketi dokumentacije

Zbog prirode naših predložaka i paketa dokumentacije nakon narudžbe i isporuke predloška povrat novca nije moguć ni u kojem slučaju. Budući da su naši proizvodi u digitalnom formatu, nakon isporuke nije ih moguće vratiti. Prije kupnje možete pregledati naše predloške kako biste se uvjerili da se radi upravo o onome što tražite. Kupnjom naših predložaka dokumenata ili paketa dokumentacije potvrđujete da razumijete i da pristajete na navedene uvjete. Međutim, u određenim okolnostima mogli bismo vam ponuditi povrat novca za kupljene predloške: (1) Ako vam proizvod nije isporučen; (2) Ako ne uspijevate preuzeti našu datoteku ili ne možete spremiti ili otvoriti predložak.

Sve odluke o povratu novca i postupanju u takvim slučajevima ovise o našoj procjeni. U tom smislu od vas možemo zatražiti da nam pošaljete snimke zaslona na kojima se vidi problem ili neku drugu vrstu dokaza. Prije povrata novca učinit ćemo sve da naš proizvod odgovara i vašim i našim standardima.

Live online seminari putem webinara

Ako ste uplatili troškove registracije za pojedini webinar (ne pretplatu), a želite poništiti registraciju, vratit ćemo vam puni iznos registracije ako odustanete do najviše 7 dana prije početka webinara. Ako registraciju otkažete unutar 7 dana prije početka webinara ili ako propustite webinar, vratit ćemo vam iznos registracije, ali ćemo obračunati naknadu za otkazivanje u iznosu od 45 USD.

Pretplatni proizvodi

Osim u slučajevima propisanim zakonom, plaćene naknade za Pretplatu se ne refundiraju.

NAPOMENA: U slučaju krađe ili neovlaštenog korištenja vaše kreditne kartice možete zatražiti povrat novca i trenutni prekid pretplate. O tome nas odmah obavijestite putem putem obrasca za podršku korisnicima.

MJERODAVNO PRAVO

Ovi Uvjeti će biti primjenjivani i tumačeni u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i Europske Unije, bez obzira na sukob zakonskih odredbi.

Neprovođenje bilo kojeg prava ili odredbe iz ovih Uvjeta neće se smatrati odricanjem od tih prava. Ukoliko sud smatra da su neke odredbe ovih Uvjeta nevažeće ili neprimjenjive, preostale odredbe ovih Uvjeta ostaju na snazi. Ovi Uvjeti predstavljaju cjelokupni ugovor između nas u svezi naših Web stranica, te nasljeđuju i zamjenjuju sve prethodne ugovore koje smo možda međusobno sklopili u svezi Web stranica.

NAŠI PARTNERI