Take the ISO 45001 course exam and get the
ISO 9001 or ISO 14001 course exam for free
LIMITED-TIME OFFER – ENDS MARCH 30, 2023

Da li paketi uključuju svu dokumentaciju koju zahtijevaju standardi?

Da, svi obavezni dokumenti su uključeni + dokumenti koji nisu obavezni ali se najčešće koriste.

NAŠI PARTNERI


  • ASIC je priznat od strane UKVI u UK-u, član je CHEA International Quality Group u SAD-u i British Quality Foundation, te je institucionalni član Europske mreže za učenje na daljinu i e-učenje.

  • DNV GL Business Assurance je jedan od vodećih pružatelja usluga certificiranja akreditiranih sustava upravljanja.