Take the ISO 9001 course exam and get the ISO 14001 or ISO 13485 course exam for free
LIMITED-TIME OFFER – VALID UNTIL SEPTEMBER 30, 2021

Da li paketi uključuju svu dokumentaciju koju zahtijevaju standardi?

Da, svi obavezni dokumenti su uključeni + dokumenti koji nisu obavezni ali se najčešće koriste.

Kontaktirajte nas

NAŠI PARTNERI


  • Advisera je certificirana od strane Exemplar Global kao pružatelj TPECS za IS, QM, EM, TL i AU kompetencijske jedinice.

  • ITIL® je registrirani zaštitni znak tvrtke AXELOS Limited. Koristi se prema licenci tvrtke AXELOS Limited. Sva prava pridržana.

  • DNV GL Business Assurance je jedan od vodećih pružatelja usluga certificiranja akreditiranih sustava upravljanja.