left-svg
Bonus expert support worth $500
with the ISO 9001 Documentation Toolkit
Limited-time offer – ends June 30, 2022.
right-svg

Da li paketi uključuju svu dokumentaciju koju zahtijevaju standardi?

Da, svi obavezni dokumenti su uključeni + dokumenti koji nisu obavezni ali se najčešće koriste.

NAŠI PARTNERI


  • Advisera je certificirana od strane Exemplar Global kao pružatelj TPECS za IS, QM, EM, TL i AU kompetencijske jedinice.

  • DNV GL Business Assurance je jedan od vodećih pružatelja usluga certificiranja akreditiranih sustava upravljanja.