SPRING DISCOUNT
Get 30% off on toolkits, course exams, and Conformio yearly plans.
Limited-time offer – ends April 25, 2024
Use promo code:
SPRING30

Da li paketi uključuju svu dokumentaciju koju zahtijevaju standardi?

Da, svi obavezni dokumenti su uključeni + dokumenti koji nisu obavezni ali se najčešće koriste.

NAŠI PARTNERI


  • ASIC je priznat od strane UKVI u UK-u, član je CHEA International Quality Group u SAD-u i British Quality Foundation, te je institucionalni član Europske mreže za učenje na daljinu i e-učenje.

  • DNV GL Business Assurance je jedan od vodećih pružatelja usluga certificiranja akreditiranih sustava upravljanja.