Kada se objavi nova revizija standarda, da li ću dobiti ažurirane dokumente?

Da, nakon revizije standarda mi ćemo nadograditi naše Pakete. I da, poslat ćemo vam takve nadogradnje besplatno – naša politika je da šaljemo sve nadogradnje kupcima koji su kupili Pakete u posljednjih 12 mjeseci.

NAŠI PARTNERI


  • ASIC je priznat od strane UKVI u UK-u, član je CHEA International Quality Group u SAD-u i British Quality Foundation, te je institucionalni član Europske mreže za učenje na daljinu i e-učenje.

  • DNV GL Business Assurance je jedan od vodećih pružatelja usluga certificiranja akreditiranih sustava upravljanja.