Save 20% on accredited EU GDPR course exams.
Limited-time offer – ends February 29, 2024
Use promo code:
EXAM20

Na kojim je jezicima dokumentacija?

Dokumentacija postoji na kineskom, hrvatskom, nizozemskom, francuskom, njemačkom, talijanskom, japanskom, portugalskom, srpskom, španjolskom, engleskom, ruskom i poljskom jeziku.

NAŠI PARTNERI


  • ASIC je priznat od strane UKVI u UK-u, član je CHEA International Quality Group u SAD-u i British Quality Foundation, te je institucionalni član Europske mreže za učenje na daljinu i e-učenje.

  • DNV GL Business Assurance je jedan od vodećih pružatelja usluga certificiranja akreditiranih sustava upravljanja.