Take the ISO 9001 course exam and get the
ISO 14001, ISO 13485, or ISO 45001 exam for free
LIMITED-TIME OFFER – ENDS SEPTEMBER 28, 2023

Što ću vidjeti na izvatku po kreditnoj kartici?

Vidjet ćete “18001Academy” (ili slično) zajedno s iznosom koji ste platili za naš proizvod.

NAŠI PARTNERI


  • ASIC je priznat od strane UKVI u UK-u, član je CHEA International Quality Group u SAD-u i British Quality Foundation, te je institucionalni član Europske mreže za učenje na daljinu i e-učenje.

  • DNV GL Business Assurance je jedan od vodećih pružatelja usluga certificiranja akreditiranih sustava upravljanja.