Da li je vaša dokumentacija potpuno dovršena?

Predlošci dokumenata nisu 100% dovršeni jer se moraju prilagoditi potrebama vaše organizacije – svaki dokument sadrži komentare koji preciziraju gdje se moraju unijeti dodatne ili pojedinosti specifične za vašu organizaciju, što se može izostaviti, što standard izričito zahtijeva, itd. Drugim riječima, predlošci su oko 90% dovršeni, dok se preostalih 10% može prilagoditi vašim potrebama.

NAŠI PARTNERI


  • Advisera je certificirana od strane Exemplar Global kao pružatelj TPECS za IS, QM, EM, TL i AU kompetencijske jedinice.

  • DNV GL Business Assurance je jedan od vodećih pružatelja usluga certificiranja akreditiranih sustava upravljanja.