Get 4 FREE months of Conformio to implement ISO 27001

Pregled koraka u implementaciji norme ISO 27001

Ako tek započinjete s provedbom norme ISO 27001, vjerojatno to želite učiniti na što lakši način. Tu vas moram razočarati: ovakva provedba nije lak posao. Međutim, pokušat ću vam ga olakšati tako što ću vam opisati 16 koraka koje morate odraditi ako želite dobiti certifikat ISO 27001.

1. Osigurajte podršku menadžmenta

Iako se doima očito, ovom se koraku obično olako pristupa. Upravo to je prema mom iskustvu glavni razlog za neuspjeh ISO 27001 projekata –kada menadžment za provedbu projekta ne osigurava dovoljan broj ljudi ili novca. (U članku Četiri ključne koristi implementacije norme ISO 27001 pročitajte ideje kako projekt prezentirati menadžmentu.)

2. Primijenite projektni pristup

Kao što je već rečeno, implementacija norme ISO 27001 je kompleksna i uključuje razne aktivnosti, mnogo ljudi i traje nekoliko mjeseci (ili dulje od godinu dana). Ako jasno ne definirate što se treba učiniti, tko to treba učiniti i u kojem vremenskom roku (tj. ako ne primijenite principe upravljanja projektima), posao bi se mogao otegnuti u nedogled.

3. Odredite opseg

Ako se radi o većoj organizaciji, bolje bi bilo normu ISO 27001 provesti u samo jednom dijelu organizacije, jer tako možete znatno smanjiti rizike svojeg projekta. (Problemi s određivanjem opsega prema normi ISO 27001)

4. Napišite Politiku ISMS-a

Politika ISMS-a krovni je dokument u vašem ISMS-u – ona ne bi trebala sadržavati previše detalja, ali bi trebala definirati osnove vezane za informacijsku sigurnost u vašoj organizaciji. Ali ako nije detaljna, koja je onda njezina svrha? Svrha je da kroz nju menadžment odredi što želi postići i kako će to kontrolirati. (Koliko detaljna treba biti politika informacijske sigurnosti?)

5. Definirajte metodologiju procjene rizika

Procjena rizika najsloženiji je zadatak u projektu implementacije ISO 27001. Metodologijom određujete pravila za utvrđivanje resursa, ranjivosti, prijetnji, posljedica i vjerojatnosti te prihvatljivu razinu rizika. Ako ta pravila jasno ne odredite, rezultati bi mogli biti neupotrebljivi. (Savjeti za procjenu rizika u manjim tvrtkama)

6. Provedite procjenu i obradu rizika

Pravila koja ste u prethodnom koraku odredili sada morate primijeniti – u većim organizacijama to može potrajati i nekoliko mjeseci, pa biste trebali pažljivo koordinirati takav posao. Cilj je dobiti cjelovitu sliku mogućih izvora opasnosti za informacije vaše organizacije.

Svrha procesa obrade rizika je smanjivanje neprihvatljivih rizika – to se obično provodi primjenom sigurnosnih mjera iz Aneksa A. U ovom koraku morate napisati Izvješće o procjeni rizika u kojem ćete dokumentirati sve korake koje ste poduzeli u postupku procjene i obrade rizika. Također morate dobiti i odobrenje za preostale rizike – ili u obliku zasebnog dokumenta ili kao dio Izvješća o primjenjivosti.

7. Napišite Izvješće o primjenjivosti

Po završetku postupka obrade rizika znat ćete točno koje su vam sigurnosne mjere iz Aneksa potrebne (postoji ukupno 133 mjere, ali vama vjerojatno neće trebati sve). Svrha ovog dokumenta (engl. SoA – Statement of Applicability) je da prikaže sve sigurnosne mjere, te koje od njih su primjenjive, a koje nisu, razloge za takvu odluku, ciljeve koje se mjerama želi postići i opis kako se provode. Izvješće o primjenjivosti je i najprikladniji dokument kojim od menadžmenta možete tražiti odobrenje za implementaciju ISMS-a.

8. Napišite Plan obrade rizika

Upravo kada ste pomislili da ste zgotovili sve dokumente vezane za rizike, shvatili ste da ste se prevarili – svrha Plana obrade rizika je točno odrediti način na koji će se mjere iz SoA provoditi – tko će ih provoditi, kada, kojim sredstvima i sl. Ovaj je dokument zapravo plan provedbe vaših sigurnosnih mjera bez kojeg ne biste mogli koordinirati daljnje korake u projektu.

9. Utvrdite način mjerenja učinkovitosti sigurnosnih mjera

Ovo je još jedan od zadataka koji su obično podcijenjeni. A stvar je zapravo u ovome – ako ne možete izmjeriti napravljeno kako možete biti sigurni da ste ispunili svrhu? Stoga svakako definirajte način na koji ćete mjeriti ispunjavanje ciljeva koje ste postavili kako za cjelokupni ISMS tako i za svaku primjenjivu sigurnosnu mjeru u Izvješću o primjenjivosti.

10. Provodite sigurnosne mjere i obvezne procedure

Ovo izgleda lagano, ali ovdje morate provesti četiri obvezne procedure i primjenjive kontrole iz Aneksa A.

Ovo je obično najrizičniji zadatak u projektu – često uključuje primjenu novih tehnologija, ali prije svega provedbu novog načina ponašanja u vašoj organizaciji. Često je potrebno napisati nove politike i procedure (što znači da je potrebno nešto promijeniti), međutim ljudi se obično odupiru promjenama. Zato je sljedeći zadatak (obučavanje i osvješćivanje) ključan u sprječavanju rizika.

11. Provodite programe obučavanja i osvješćivanja

Ako želite da vaše osoblje provodi sve nove politike i procedure, prvo im morate objasniti zašto su potrebne i obučiti ih da mogu proizvesti očekivani učinak. Neprovođenje ovih aktivnosti drugi je najčešći razlog zašto projekti implementacije norme ISO 27001 ne uspijevaju.

12. Upravljajte ISMS-om

U ovoj fazi ISO 27001 postaje dio rutine u vašoj organizaciji. Ovdje ključna riječ glasi: “zapisi”. Auditori obožavaju zapise – bez zapisa ćete teško dokazati da ste neke aktivnosti zaista proveli. No zapisi bi prije svega trebali pomoći vama – pomoću njih možete pratiti što se događa i možete sa sigurnošću znati provode li vaši zaposlenici (i dobavljači) svoje zadatke u skladu sa zahtjevima.

13. Pratite ISMS

Što se događa u vašem ISMS-u? Koji su se incidenti pojavili, koje vrste? Provode li se sve procedure ispravno?

Ovdje koristite ciljeve sigurnosnih mjera i metodologiju mjerenja – morate provjeriti postižete li ostvarenim rezultatima ono što ste si postavili kao cilj. Ako ne, znate da nešto nije u redu i da morate provesti korektivne i/ili preventivne mjere.

14. Interni audit

Ljudi često nisu ni svjesni da čine nešto krivo (s druge strane, ponekad jesu, ali ne žele da to itko sazna), a Vašoj organizaciji može štetiti činjenica da niste svjesni postojećih i potencijalnih problema. Morate provoditi interni audit kako biste takve stvari otkrili. Poanta nije u pokretanju disciplinskog postupka, nego u poduzimanju korektivnih i/ili preventivnih mjera. (Nedoumice vezane za interne auditore po normi ISO 27001 i BS 25999-2)

15. Pregled od strane menadžmenta

Menadžment ne mora konfigurirati vaš vatrozid, ali mora znati što se događa u ISMS-u, tj. jesu li svi izvršili svoje dužnosti, postiže li ISMS željene rezultate, i sl. Na temelju toga menadžment mora donositi ključne odluke.

16. Korektivne i preventivne mjere

Sustav upravljanja treba osigurati da se sve što nije u redu (tzv. “nesukladnost”) ispravi, ili još i bolje, spriječi. Stoga norma ISO 27001 traži da se korektivne i preventivne mjere provode sustavno, što znači da se mora ustanoviti uzrok nesukladnosti, koji se zatim mora riješiti i provjeriti.

Nadam se da vam je nakon čitanja ovog članka jasnije što trebate učiniti. Iako implementacija norme ISO 27001 nije lagan zadatak, ne mora nužno biti i jako kompliciran. Jednostavno morate svaki korak pažljivo planirati i ne brinite – dobit ćete certifikat.

Ovdje možete preuzeti dijagram Proces implementacije norme ISO 27001 u kojem su svi ovi koraci grafički prikazani zajedno s potrebnom dokumentacijom.

Advisera Dejan Kosutic
Autor
Dejan Kosutic
Leading expert on cybersecurity & information security and the author of several books, articles, webinars, and courses. As a premier expert, Dejan founded Advisera to help small and medium businesses obtain the resources they need to become compliant with EU regulations and ISO standards. He believes that making complex frameworks easy to understand and simple to use creates a competitive advantage for Advisera's clients, and that AI technology is crucial for achieving this.

As an ISO 27001 and NIS 2 expert, Dejan helps companies find the best path to compliance by eliminating overhead and adapting the implementation to their size and industry specifics.