Как да използвате ISO 22301 за изпълнението на изискванията на непрекъсваемост на работата в ISO 27001
Един от най-големите мистерии в изпълнението на изискванията на ISO 27001 е приложение А, раздел A.17, което говори за управление...
Един от най-големите мистерии в изпълнението на изискванията на ISO 27001 е приложение А, раздел A.17, което говори за управление на непрекъсваемостта на бизнеса. Как непрекъсваемостта на работата се отнася до сигурността на информацията, и...
8 критерия за да изберете коя от ISO 27001 политиките и процедурите да изготвите
Ако току що сте решили да приложите ISO 27001 във вашата компания/фирма, Вие навярно сте в дилема за това колко...
Ако току що сте решили да приложите ISO 27001 във вашата компания/фирма, Вие навярно сте в дилема за това колко документа е необходимо да имате и дали да пишете определени политики и процедури или не....
Основните пречки пред прилагането на ISO 27001
Има ли ли сте страхотната идея, че ISO 27001 може да ви помогне да постигнeте съответствие, да привлече нови клиенти,...
Има ли ли сте страхотната идея, че ISO 27001 може да ви помогне да постигнeте съответствие, да привлече нови клиенти,  да намалите разходите за справяне с инциденти и разионализирате основните си IT процеси? Идеята е...