Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid

Laatste update: 15 mei 2023

Deze Algemene Voorwaarden en Privacybeleid (hierna: "Voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden") reguleren het gebruik van alle webpagina's die de Advisera, Conformio en Experta websites vormen, die eigendom zijn van Advisera Expert Solutions Ltd (hierna: "Advisera", "ons", "wij", of "onze"), en beschikbaar zijn op de domeinen Advisera.com, Conformio.com, Experta.com en hun respectievelijke subdomeinen (hierna: "Websites"), evenals wederzijdse rechten en verplichtingen betreffende het leveren en gebruiken van diensten, producten, materialen, functies en andere inhoud die beschikbaar zijn via de Websites.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Websites. Door voor de eerste keer de Websites te bezoeken of te gebruiken, erkent de gebruiker de inhoud, en begrijpt en aanvaardt hij/zij de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de diensten, producten, materialen, functies en andere inhoud die beschikbaar zijn via de Websites. Indien u deze Voorwaarden niet accepteert, maak dan alstublieft geen gebruik van de Websites.

Tevens kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van bepaalde diensten, producten, materialen, functies en andere inhoud die beschikbaar zijn via de Websites, waarvan de gebruikers op gepaste wijze geïnformeerd zullen worden.

We behouden ons het recht voor om de Voorwaarden, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, waarvan alle gebruikers naar behoren geïnformeerd zullen worden door middel van een gepaste mededeling op de Websites. U bent verplicht om de Voorwaarden periodiek te bekijken, om te controleren op mogelijke wijzigingen of aanvullingen. Door de Websites te gebruiken nadat wijzigingen of aanvullingen van deze Voorwaarden zijn gemaakt, geeft u aan dat u de inhoud ervan volledig erkent, begrijpt en aanvaardt. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om de inhoud, het ontwerp of de locatie van de Websites, evenals de diensten, producten, materialen, functies en andere inhoud die beschikbaar zijn via de Websites, eenzijdig, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt aan gebruikers of derde partijen gerelateerd aan de hierboven beschreven wijzigingen.

INHOUD VAN DE WEBSITES

De volgende diensten, producten, materialen, functies en inhoud zijn beschikbaar voor gebruikers via de Websites: cloud-gebaseerde software-als-een-dienst, trainingen, presentaties, quizzen, forums, artikelen, sjablonen, nieuws en andere inhoud (hierna: "Inhoud").

De Websites bevatten Advisera’s eigen inhoud, evenals de inhoud van gebruikers, Advisera’s partners en derde partijen.

We zullen alle mogelijke inspanningen leveren om ononderbroken beschikbaarheid van de Websites te verzekeren, evenals ononderbroken en onbelemmerde toegang tot de inhoud die beschikbaar is via de Websites, zoals gereguleerd door deze Voorwaarden, en mogelijke specifieke voorwaarden toepasselijk op het gebruik van bepaalde inhoud of afzonderlijke webpagina's binnen de Websites.

Verboden Inhoud

Het is verboden om inhoud te publiceren, te verzenden, te uploaden of uit te wisselen die in strijd is met de huidige wetgeving van de Republiek Kroatië en de Europese Unie, met name inhoud die onwaar, misleidend, aanstootgevend, vulgair, bedreigend, racistisch of chauvinistisch is, inhoud die intellectuele eigendomsrechten schendt, inhoud beschouwd als ongeoorloofde bekendmaking van persoonlijke gegevens of als schending van het privacyrecht van gebruikers of van derde partijen, evenals enige andere inhoud die schade aan Advisera, andere gebruikers of derde partijen kan toebrengen (hierna: "Verboden Inhoud").

Interactieve Inhoud

De Websites bevatten webpagina's en secties die bedoeld zijn voor interactie met of tussen gebruikers op een manier die het verzenden, uploaden, publiceren, uitwisselen en wederzijds gebruik van informatie, opmerkingen, beoordelingen, aanbevelingen, meningen, houdingen en andere mogelijke inhoud mogelijk maakt, evenals andere manieren van participeren aan de functies, diensten en andere inhoud die beschikbaar zijn via de Websites (hierna: Interactieve Inhoud). Toegang tot delen van de Interactieve Inhoud, hun verschaffing of gebruik wordt uitsluitend verleend aan geregistreerde gebruikers. Interactieve Inhoud wordt duidelijk als zodanig aangemerkt, indien dit mogelijk is ​​in de vorm van publicatie of gebruik.

De publicatie van Interactieve Inhoud op de Websites betekent niet dat wij de daarin bevattende informatie, beweringen of feiten, houdingen, meningen of conclusies, onderschrijven, goedkeuren, aanbevelen, promoten of anderszins ondersteunen.

We behouden ons het recht voor om Interactieve Inhoud die openbaar beschikbaar is te controleren, voor zover dit mogelijk is gezien de manier van publicatie en gebruik. We zullen echter niet alle Interactieve Inhoud voortdurend controleren en daarom kunnen we de juistheid, waarachtigheid, oorsprong, inhoud of beschikbaarheid daarvan niet garanderen.

Neem voor alle opmerkingen of informatie over de Interactieve Inhoud alstublieft contact op met de Advisera-klantenservice. We zijn verplicht om alle illegale Interactieve Inhoud onmiddellijk na ontvangst van de betreffende kennisgeving te verwijderen. Verder behouden wij ons het recht voor, maar we aanvaarden niet de verplichting, om enige Interactieve Inhoud, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen, te verwijderen, of te weigeren te publiceren, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder uitleg, gebaseerd op onze eigen beoordeling of op informatie ontvangen door een gebruiker of derde partij, om welke reden dan ook, maar hoofzakelijk vanwege schending van deze Voorwaarden.

Als gevolg van het bovenstaande kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade veroorzaakt aan gebruikers of derde partijen betreffende het publiceren of het niet publiceren, verwijderen, gebruiken of vertrouwen op enige Interactieve Inhoud.

Links naar Websites van derde partijen

De Websites bevatten links naar andere Websites die eigendom zijn van Advisera, evenals naar Websites van derde partijen (hierna: "Links"). De Links worden duidelijk als zodanig aangemerkt, indien dit mogelijk is ​​door de wijze van publicatie of gebruik.

De publicatie van Links op de Websites betekent niet dat wij de hierin bevattende informatie, beweringen of feiten, houdingen, meningen of conclusies, onderschrijven, goedkeuren, aanbevelen, promoten of anderszins ondersteunen.

We zullen de inhoud die beschikbaar is via de Links niet controleren en daarom kunnen we de juistheid, waarachtigheid, oorsprong, inhoud of beschikbaarheid daarvan niet garanderen.

Neem voor alle opmerkingen of informatie betreffende de Links contact op met de Advisera-klantenservice. We zijn verplicht om elke Link die Verboden Inhoud bevat of hiernaar verwijst onmiddellijk na ontvangst van de betreffende kennisgeving te verwijderen. Verder behouden wij ons het recht voor, maar aanvaarden niet de verplichting, om enige Link te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder uitleg, gebaseerd op onze eigen beoordeling of op informatie ontvangen door een gebruiker of een derde partij om welke reden dan ook, maar met name vanwege schending van deze Voorwaarden.

Als gevolg van het bovenstaande kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade veroorzaakt door het publiceren, verwijderen of gebruiken van een Link of door te vertrouwen op enige inhoud die beschikbaar is via een Link.

Advertenties op de Websites

Elke advertentie-inhoud zal altijd als zodanig worden aangemerkt. Publicatie van advertentie-inhoud op de Websites betekent niet dat wij de adverteerders, hun producten of diensten onderschrijven, goedkeuren, aanbevelen, promoten of op enige andere manier ondersteunen.

De adverteerders zijn onafhankelijke ondernemers met wie wederzijdse rechten en verplichtingen met betrekking tot adverteren op de Websites worden gereguleerd door middel van afzonderlijke contracten. Derhalve zijn we niet betrokken bij een mogelijke relatie die u met de adverteerders aangaat met betrekking tot hun advertentie-inhoud die beschikbaar is via de Websites. Alle rechten en verplichtingen die uit dergelijke relaties voortvloeien, zullen rechtstreeks met de desbetreffende adverteerder gereguleerd worden. Neem voor opmerkingen of informatie met betrekking tot advertenties rechtstreeks contact op met de adverteerder.

Aangezien we de inhoud die via advertenties beschikbaar is niet controleren, kunnen we de juistheid, waarachtigheid, oorsprong, inhoud of beschikbaarheid daarvan niet garanderen. We zullen echter alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat advertenties die via de Websites worden getoond, geen Verboden Inhoud bevatten. Derhalve behouden wij ons het recht voor, maar aanvaarden niet de verplichting, om advertentie-inhoud te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder uitleg, gebaseerd op onze eigen beoordeling of op informatie ontvangen door een gebruiker of derde partij, om welke reden dan ook, maar op de eerste plaats wegens schending van deze Voorwaarden.

We zijn verplicht om elke advertentie-inhoud die Verboden Inhoud bevat of deze representeert onmiddellijk te verwijderen na ontvangst van de betreffende kennisgeving verzonden naar het contactadres gepubliceerd op de Websites.

Als gevolg van het bovenstaande kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het publiceren of het verwijderen van advertenties of het vertrouwen op de inhoud ervan.

Wedstrijden, loterijen en aanbiedingsacties

Alle wedstrijden, loterijen of andere aanbiedingsacties (gezamenlijk "Promoties") die via de Websites beschikbaar worden gesteld, kunnen onderhevig zijn aan regels die los staan ​​van deze Voorwaarden. Indien u aan een promotie deelneemt, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Indien de regels voor een promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, dan zijn de promotieregels van toepassing.

GEBRUIK VAN DE WEBSITES

Het is niet toegestaan (hierna: Verboden Praktijken):

 • de Websites of de Inhoud die via de Websites beschikbaar is te gebruiken op een manier die schade kan toebrengen aan Advisera, aan andere gebruikers of aan een derde partij;
 • Verboden Inhoud te publiceren, uploaden, uitwisselen of verzenden;
 • inhoud te publiceren, uploaden, uitwisselen of verzenden waarvan de gebruiker weet dat deze onjuist of onwaar is, of waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze onjuist of onwaar is en waarvan het gebruik schade kan toebrengen aan Advisera, aan andere gebruikers of aan derde partijen;
 • een onjuist beeld van uzelf te geven met het doel om Advisera, andere gebruikers of derde partijen te misleiden;
 • ongewenste kennisgevingen of andere inhoud van commerciële of kwade aard te publiceren, te uploaden, uit te wisselen of te verzenden aan Advisera, andere gebruikers of derde partijen, zonder voorafgaand verzoek of toestemming, met name kennisgevingen en andere inhoud van dezelfde of vergelijkbare aard;
 • doelbewust inhoud te publiceren, uploaden, uitwisselen of verzenden die computervirussen, wormen en/of programma's bevat die het normaal functioneren van de Websites kunnen belemmeren of hinderen, schade kunnen toebrengen aan een computerprogramma of aan een computer en/of andere apparatuur, of deze kunnen vernietigen, die eigendom is van Advisera, andere gebruikers of derde partijen;
 • op een ongeoorloofde manier persoonlijke gegevens van de Websites-gebruikers of derde partijen te verzamelen, verwerken of gebruiken;
 • op ongeoorloofde wijze deel te nemen aan openlijk of verborgen adverteren (verbale of grafische weergave van producten, diensten, persoonlijke of bedrijfsnamen, handelsmerken (geregistreerde en niet- geregistreerde handels- en servicemerken), bedrijven, etc.).

Gebruikers of derde partijen zijn wettelijk aansprakelijk bij het niet naleven van de bepalingen van deze Voorwaarden betreffende Verboden Praktijken of Verboden Inhoud, met name bij mogelijke schade veroorzaakt door dergelijke acties aan Advisera, andere gebruikers en/of derde partijen.

We behouden ons het recht voor, maar aanvaarden niet de verplichting, om een ​​gebruikersaccount te annuleren als gevolg van Verboden Praktijken door de gebruiker of ander onwettig gedrag, of enige overtreding van deze Voorwaarden die we als ernstig beoordelen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder uitleg, volgens onze eigen beoordeling of informatie verstrekt door een gebruiker of derde partij.

Als gevolg van het bovenstaande kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade opgelopen door de gebruiker, andere gebruikers of derde partijen, veroorzaakt door Verboden Praktijken of annulering van het gebruikersaccount in overeenstemming met het bepaalde in de vorige paragraaf.

Gebruikersregistratie

Toegang tot Inhoud die beschikbaar is via de Websites en het gebruik daarvan is primair beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Toegang tot sommige informatie, functies, diensten en andere inhoud die beschikbaar is via de Websites, of gedeeltelijk of volledig gebruik hiervan, wordt verleend aan niet-geregistreerde gebruikers. Elke verwijzing naar gebruikers in deze Voorwaarden omvat zowel geregistreerde als niet-geregistreerde gebruikers.

Zoals gedefinieerd in de bepalingen van deze Voorwaarden, kan elke natuurlijke persoon die het elektronische registratieformulier invult tijdens de eerste aanmelding bij het systeem zich registreren en zal beschouwd worden als geregistreerde gebruiker van de Websites.

Om u te registreren, moet de gebruiker alle hier vermelde registratieregels accepteren, de registratieprocedure voltooien, juiste, volledige en ware gegevens verstrekken en een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. U mag als gebruikersnaam niet de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of een naam die niet rechtsgeldig is voor gebruik, een naam of handelsmerk die onderhevig is aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan u zonder de vereiste toestemming, of een naam die anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen is. Dergelijke gebruikersnamen zullen zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd. Gebruikersregistratie is alleen mogelijk met onvoorwaardelijke acceptatie van deze Voorwaarden en met toestemming voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen en de bepalingen van het privacybeleid die deel uitmaken van deze Voorwaarden. Door het registratieproces te voltooien verkrijgt elke gebruiker zijn/haar eigen gebruikersaccount.

U bent verantwoordelijk voor het beschermen van de authenticatiegegevens, inclusief het wachtwoord, die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Websites, en voor alle activiteiten of handelingen onder uw authenticatiegegevens, of uw authenticatiegegevens nu bij onze Websites of bij een dienst van een derde partij zijn.

U stemt ermee in om uw authenticatiegegevens niet aan derde partijen bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

Beëindiging van de registratie neemt niet uw aansprakelijkheid weg voor mogelijke schendingen en/of schade toegebracht tijdens de geldigheidsperiode van uw registratie. Door u te registreren stemt u ermee in kennisgevingen te ontvangen met betrekking tot het beheer of het gebruik van de Websites en de Inhoud ervan, uitgebracht door Advisera, en rechts- of natuurlijke personen die zijn aangewezen, aangenomen of geautoriseerd door Advisera.

Beëindiging

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of schorsen, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inbegrepen zonder limiet indien u de Voorwaarden schendt.

Na beëindiging zal uw recht om de Websites te gebruiken onmiddellijk stoppen. Indien u uw account wilt beëindigen, dan kunt u eenvoudigweg het gebruik van de Websites staken.

VERTROUWELIJKHEID

In het geval dat u of Advisera toegang krijgt tot de vertrouwelijke informatie van de andere partij tijdens het gebruik van de Websites, dan zal de partij die dergelijke informatie verkrijgt de vertrouwelijkheid van deze informatie op dezelfde manier behouden als zij de vertrouwelijkheid van haar eigen vergelijkbare vertrouwelijke informatie behoudt, maar in geen geval met minder dan redelijke voorzichtigheid.

Gedurende het bieden van deskundige ondersteuning en beoordeling van ingevulde documenten zal Advisera de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie handhaven. Deskundige beoordeling van voltooide documenten kan op de volgende manieren gerealiseerd worden:

 • door de ingevulde documenten via e-mail ter beoordeling naar onze deskundige te sturen
 • door beveiligde externe toegang aan onze deskundige te verlenen tot uw bestand-hostingservice, waar de deskundige op afstand toegang kan verkrijgen tot de documenten en deze kan beoordelen.

Inhoud die beschikbaar is via de Websites, in welke vorm dan ook, met name in de vorm van documenten, sjablonen, lessen, quizzen, foto's, afbeeldingen, tekeningen, diagrammen, grafieken, audio- en visueel materiaal, etc., worden beschermd door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Gebruikers worden verantwoordelijk gehouden voor mogelijke schending van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Inhoud.

De Websites bevatten namen van natuurlijke en rechtspersonen, namen van producten of diensten, handelsmerken, logo's, afbeeldingen, grafische afbeeldingen en andere Inhoud onderhevig aan de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (hierna: Beschermde Inhoud) die in het bezit is van Advisera en/of derde partijen. Toegang tot of gebruik van de Websites of de Inhoud verleent geen enkele licentie, gebruiksrecht, exploitatierecht, of enig ander recht, met betrekking tot Beschermde Inhoud, behalve voor zover en op de wijze die expliciet wordt vermeld in de bepalingen van deze Voorwaarden of in een corresponderend afzonderlijk contract.

Het is niet toegestaan om:

 • te downloaden, reproduceren, kopiëren, distribueren, leasen, verstrekken voor gebruik, publiceren, communiceren, aan/voor niet-geautoriseerde derde partijen of algemeen publiek, of Inhoud op enige andere manier voor commerciële doeleinden te gebruiken, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Advisera;
 • afgeleide werken van welke Inhoud dan ook die beschikbaar is via de Websites voor commerciële doeleinden aan te passen, te wijzigen, bewerken, vertalen of creëren, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Advisera;
 • Inhoud die beschikbaar is via de Websites te gebruiken voor doeleinden die verband houden met verkoop of met het aanbieden voor verkoop, adverteren of promotie van een product of dienst.

Indien wij onafhankelijk een schending van het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten, bedrijfsgeheim of andere rechten van gebruikers of derde partijen of enige andere overtreding van deze Voorwaarden ontdekken, of indien we door een gebruiker of een derde partij worden geïnformeerd over een dergelijke overtreding, of indien we een verzoek ontvangen om een Inhoud, Link, Beschermde Inhoud of Interactieve Inhoud te verwijderen, zullen we onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om gronden voor een dergelijk verzoek vast te stellen en een mogelijke overtreding te verwijderen.

Met name, indien we zelfstandig ontdekken, worden geïnformeerd, of een dergelijk verzoek ontvangen betreffende een Inhoud, Link of Beschermde Inhoud, zullen we bereid zijn om samen te werken met de vermeende eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht, of met de indiener van de aanvraag; de eigenaar van de rechten en de indiener van het verzoek stemmen in om te goeder trouw met ons samen te werken met het doel om relevante feiten vast te stellen en maatregelen te nemen om de vermeende overtreding te verwijderen. We behouden ons het recht voor, maar aanvaarden niet de verplichting, om de Inhoud, Link of Beschermde Inhoud in kwestie van de Websites te verwijderen, gebaseerd op onze eigen beoordeling en totdat het geschil is opgelost.

Indien de betreffende informatie of het verzoek betrekking heeft op Interactieve Inhoud, dan zullen de indiener en de gebruiker die de Interactieve Inhoud in kwestie heeft gepubliceerd, verzonden, geüpload of op een andere manier beschikbaar heeft gemaakt, alle nodige informatie en uitleg over het verzoek en de Interactieve Inhoud verstrekken. Indien we vaststellen dat het verzoek in kwestie gegrond is (bijvoorbeeld gebaseerd op een definitieve rechterlijke beslissing of geldige schikking), dan wordt de Interactieve Inhoud in kwestie onverwijld van de Websites verwijderd. We behouden ons tevens het recht voor, maar aanvaarden niet de verplichting, om de Interactieve Inhoud in kwestie van de Websites te verwijderen en het gebruikersaccount van de betreffende gebruiker te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder uitleg, gebaseerd op onze eigen beoordeling en totdat het geschil is opgelost.

Verstrekken van Interactieve Inhoud

Door persoonlijke Interactieve Inhoud te verzenden, uploaden, toegankelijk maken, uitwisselen, of op een andere manier te verstrekken via een openbaar beschikbaar deel van de Websites, geeft de gebruiker toestemming aan Advisera om de betreffende Interactieve Inhoud op de Websites te publiceren of niet te publiceren, of deze van de Websites te verwijderen, gebaseerd op de beoordeling van Advisera, zonder verdere toestemming en zonder auteursrechtelijke of andere compensatie. Bij het publiceren van zijn/haar Interactieve Inhoud heeft de gebruiker het recht om te verzoeken dat zijn/haar naam en/of achternaam, gebruikersnaam of een betreffende bijnaam al dan niet wordt getoond en dat zijn/haar gepubliceerde Interactieve Inhoud op welk moment dan ook en om welke reden dan ook wordt verwijderd.

Bovendien geeft de gebruiker toestemming aan Advisera en aan elke andere geregistreerde gebruiker om de Interactieve Inhoud die is gepubliceerd op het openbaar beschikbare deel van de Websites te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief verdere reproductie en distributie aan andere gebruikers of derde partijen, en in welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk of elektronisch), op welke manier dan ook, in de originele of afgeleide vorm (ingekort, uitgebreid, vertaald naar een andere taal, bewerkt, aangepast of op een andere manier bewerkt), zonder afzonderlijke verdere toestemming en zonder auteursrechtelijke of andere vergoeding. Advisera kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelingen die door andere gebruikers of derde partijen worden uitgevoerd met betrekking tot de Interactieve Inhoud die door de gebruiker is verstrekt voor publicatie via de Websites.

Indien de gebruiker niet akkoord gaat met mogelijke bewerkingen en wijzigingen van de Interactieve Inhoud door Advisera, dan zal hij/zij Advisera over deze onenigheid informeren. Indien Advisera, gebaseerd op haar eigen beoordeling, beslist dat de Interactieve Inhoud in kwestie in haar oorspronkelijke vorm om welke reden dan ook niet geschikt is voor publicatie op de Websites, dan zal de gewijzigde Interactieve Inhoud worden verwijderd en zal publicatie van het origineel worden geweigerd.

De weigering van de gebruiker om toestemming te geven voor publicatie, bewerking, gebruik, reproductie of distributie van zijn/haar Interactieve Inhoud voor het doel, op de manier en onder de voorwaarden gespecificeerd in deze Voorwaarden, moet expliciet worden aangegeven bij het aanbieden van de inhoud voor publicatie via de Websites. Advisera behoudt zich het recht voor, maar aanvaardt niet de verplichting, om dergelijke Interactieve Inhoud te publiceren met beperkingen die zijn gedefinieerd door de verstrekkende gebruiker of om te weigeren deze te publiceren gebaseerd op haar eigen beoordeling en zonder uitleg.

Indien Advisera, andere gebruikers of derde partijen specifieke Interactieve Inhoud voor een bepaald doel willen gebruiken, onder voorwaarden of op een manier die niet expliciet is toegestaan ​​op basis van deze Voorwaarden, dan kunnen zij speciale toestemming vragen aan de eigenaar die de genoemde Interactieve Inhoud heeft verstrekt.

Garanties van de gebruiker

Door Interactieve Inhoud te verstrekken voor publicatie via de Websites, garandeert de gebruiker:

 • dat hij/zij de auteur van de inhoud is, of de eigenaar van de betreffende auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten die legaal zijn verkregen, en dat hij/zij bevoegd is om publicatie, bewerking, gebruik, reproductie of distributie van de Interactieve Inhoud mogelijk te maken voor het doel, op de manier en onder de voorwaarden gespecificeerd in deze Voorwaarden;
 • dat de Interactieve Inhoud te goeder trouw wordt verstrekt voor publicatie via de Websites, en dat de verstrekking, publicatie en het daaropvolgend gebruik van de inhoud in overeenstemming is met deze Voorwaarden en op geen enkele manier de rechten van Advisera, andere gebruikers of derde partijen schendt, met name auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, bedrijfsgeheim, reputatie, eer en waardigheid, privacy, familieleven, andere privacyrechten en alle andere rechten die worden beschermd door geldende wettelijke bepalingen, noch schade toebrengt, hetzij tastbaar, ontastbaar, direct of indirect;
 • dat de Interactieve Inhoud volledig, waarheidsgetrouw, juist, etc. is volgens zijn/haar eigen beste kennis en overtuiging;
 • dat hij/zij Advisera zal beschermen tegen alle mogelijke verzoeken van andere gebruikers of derde partijen die aan Advisera worden gericht betreffende de schending van de hier vermelde gebruikersgaranties, met name tegen schending van intellectuele eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, privacyrechten en andere rechten betreffende de verstrekte Interactieve Inhoud, inclusief verzoeken tot schadeloosstelling; Advisera zal de gebruiker onmiddellijk informeren over de indiening van een dergelijk verzoek;
 • dat hij/zij een volledige vergoeding zal geven aan Advisera, andere gebruikers en/of derde partijen voor schade en kosten (inclusief juridische representatiekosten en gerechtelijke kosten) opgelopen door de schending van de hier vermelde garanties.

VERWERPING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval zal Advisera, noch haar bestuurders, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gegevens, gebruik, goodwill, of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit (i) uw toegang tot of gebruik van of het niet toegankelijk zijn of niet gebruiken van de Websites, producten en diensten; (ii) elk gedrag of inhoud van een derde partij op de Websites; (iii) alle Inhoud verkregen van de Websites; en (iv) ongeoorloofde toegang tot, gebruik of wijziging van uw publicaties of inhoud, hetzij gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of wij al dan niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs indien blijkt dat een remedie die is ingezet erin heeft gefaald aan zijn wezenlijke doel te voldoen.

Uw gebruik van de Websites en producten is geheel op eigen risico. De Websites en de Producten worden aangeboden op een "zoals het is" en "indien beschikbaar" basis. De Websites worden geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-overtreding of de loop van de prestaties.

Advisera, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentieverleners garanderen niet dat a) de Websites en de producten ononderbroken, veilig of beschikbaar zullen functioneren op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie; b) eventuele fouten of defecten gecorrigeerd zullen worden; c) de Websites vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Websites en de producten aan uw vereisten zullen voldoen.

We beperken onze aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, voor schade voortvloeiend uit welke oorzaak dan ook tot het maximale geldbedrag (1) dat u heeft betaald voor een dienst en/of product of andere Inhoud, of (2) tot USD 1.000,00 indien regel (1) niet toepasselijk is vanwege de aard van de overtreding, schade, schadeloosstelling of andere omstandigheid.

PRIVACYBELEID

Communiceren en verstrekken van persoonlijke gegevens aan derde partijen

Uw persoonlijke gegevens worden gehost en opgeslagen gebruik makend van diensten zoals Amazon AWS, Google Cloud, GoToWebinar, Zoom, WPEngine en HubSpot op servers die zijn gevestigd binnen de Europese Unie en in de Verenigde Staten, en tevens in andere landen die mogelijk niet onder de adequaatheidsbeslissing van de Europese Unie vallen; andere derde contractanten hebben mogelijk toegang tot uw gegevens, uitsluitend voor het doeleinde dat in het volgende gedeelte is vermeld - de toegang van dergelijke derden wordt strikt gecontroleerd.

Telkens wanneer we gegevens verzenden naar landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dan zullen we passende voorzorgsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, inclusief, maar niet beperkt tot, standaard contractbepalingen voor verwerkers.

Uw persoonlijke gegevens (inclusief uw e-mailadres) zullen nooit voor marketingdoeleinden met derde partijen worden gedeeld.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Soorten gegevens die we voor specifieke doeleinden verzamelen zijn: uw naam, telefoonnummer, functie, land van vestiging, bedrijfsgegevens met betrekking tot de implementatie van normen, IP-adres, e-mailadres en andere gegevens die worden gespecificeerd in de Privacy Kennisgeving die wordt weergegeven naast elk formulier waar we uw persoonlijke gegevens verzamelen.

Doel en wijze van verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens

Advisera verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG) en andere geldende regelgeving in de Republiek Kroatië en de Europese Unie.

Uw persoonlijke gegevens worden enkel verwerkt op basis van uw instemming en vrijwillige en uitdrukkelijke toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor de doeleinden die verband houden met het gebruik van de Inhoud en de Producten die beschikbaar zijn via de Websites. Uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel zal worden gevraagd bij het invullen van het toepasselijke formulier dat op de Websites is gepubliceerd.

Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om Inhoud en Producten te leveren, om vragen met betrekking tot de Inhoud en Producten die beschikbaar is op de Websites te beantwoorden, om u te informeren over bestaande en nieuwe inhoud, producten, materialen, functionaliteiten, diensten en andere aanbiedingen die u mogelijk interesseren, en om de kwaliteit van de Inhoud en de Websites te verbeteren. U kunt een nauwkeurige uiteenzetting van het doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens vinden in de privacy-kennisgeving die wordt weergegeven naast elk formulier waarin wij uw persoonlijke gegevens verzamelen

Alle verzamelde gegevens worden elektronisch opgeslagen en gepaste maatregelen en procedures worden toegepast om ongeoorloofde toegang te voorkomen, het niveau van bescherming van persoonlijke gegevens te handhaven en de online verzamelde gegevens op een correcte manier te gebruiken.

Hoewel we alle gepaste maatregelen nemen om ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens te voorkomen, kunnen we niet garanderen dat sommige verzamelde persoonlijke gegevens nooit openbaar gemaakt worden op een manier die niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden. Onbedoelde openbaarmaking kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van misleiding bij het toegang verkrijgen tot de Websites die dergelijke gegevens bevatten, met het doel om eventuele fouten in de gegevens te corrigeren. Wij zijn niet aansprakelijk, voor zover wettelijk toegestaan, voor schade opgelopen door gebruikers of derde partijen als gevolg van onbedoelde openbaarmaking van persoonlijke gegevens.

Verwerken van persoonlijke gegevens in Conformio

Wij zijn de verwerker wanneer we omgaan met uw persoonlijke gegevens in Conformio - voor onze verplichtingen, zie deze Conformio Gegevens Verwerking & Veiligheid Voorwaarden.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens door andere gebruikers of derde partijen

De Websites bevatten Interactieve Inhoud en kunnen Links naar Websites van derde partijen bevatten, waardoor andere gebruikers of derde partijen geautoriseerde of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens kunnen verkrijgen. Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonlijke gegevens die u deelt met andere gebruikers en/of derde partijen. Het is in uw eigen belang om kennis te nemen van de regels voor de bescherming van persoonlijke gegevens en de bescherming van uw privacy die wordt toegepast door andere gebruikers en/of derde partijen. Aangezien we geen controle hebben over de gegevens die u verstrekt bij het toetreden tot of gebruiken van de Interactieve Inhoud, Links of Websites van derde partijen, of in andere omstandigheden waarin u uw persoonlijke gegevens deelt met andere gebruikers en/of derde partijen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade opgelopen door u, andere gebruikers en/of derde partijen, voortkomend uit het feit dat u uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt met betrekking tot het gebruik van de Websites.

Wijziging en verwijdering van persoonlijke gegevens

U heeft wettelijk het recht om op elk gewenst moment wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, of verwijdering uit het bestand van geregistreerde gebruikers te verzoeken. Wijziging of verwijdering van gegevens zal geschieden op basis van een gepaste kennisgeving gericht aan het contact vermeld op de Websites.

Cookies

We behouden ons het recht voor om cookies te gebruiken.

Een cookie is een groep gegevens, die gebruikt wordt als uw anonieme individuele identificatie, die door websites naar uw browser wordt verzonden. Cookies worden verzonden wanneer u een website bezoekt, ze worden op uw computer opgeslagen en dienen voor het registreren van informatie over opeenvolgende online bezoeken. Derhalve zal, nadat een cookie tijdens uw eerste bezoek aan een website op uw computer is opgeslagen, elke keer dat u naar deze website terugkeert, zijn cookie worden gezocht om de opgeslagen gegevens te lezen.

Aangezien een cookie een anonieme individuele identificatie is, bevat of verzendt deze geen persoonlijke informatie naar de website die deze op uw computer heeft opgeslagen, maar biedt deze enkel een snellere en efficiëntere activatie van informatie, gegevens en instellingen die eerder werden verzonden tijdens de toegang tot en het gebruik van de website.

Uw browser is zo ingesteld dat elke website enkel toegang heeft tot zijn eigen eerder verzonden cookies, maar niet tot de cookies van andere websites.

Met het opties- of instellingenmenu van uw browser kunt u een gepaste optie kiezen voor het ontvangen van cookies, en u kunt deze zelfs volledig uitschakelen. Het volledig uitschakelen van cookies zal echter de efficiëntie van sommige Inhoud die op sommige Websites beschikbaar is verminderen.

Bewaartermijn

Alle persoonlijke gegevens die wij opslaan voor marketing- en diensten-updatemeldingen worden door ons bewaard tot het moment waarop u ons laat weten dat u deze informatie niet langer wenst te ontvangen.

We bewaren uw persoonlijke gegevens in Conformio zolang uw Conformio-bedrijfsaccount actief is en gedurende 90 dagen nadat u het abonnement heeft opgezegd. Na deze periode worden uw persoonlijke gegevens onomkeerbaar vernietigd. Uw gegevens kunnen ook op uw verzoek worden verwijderd voordat de periode van 90 dagen afloopt.

Uw rechten

U kunt zich voor alle emailberichten van Advisera afmelden door op de 'Afmelden’- link in de voettekst van een email te klikken.

Mocht u van mening zijn dat enige van uw persoonlijke gegevens die wij van u hebben onjuist of onvolledig is, dan heeft u het recht om te verzoeken deze informatie in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Neem voor het uitoefenen van deze rechten contact op met ons ondersteuningsteam.

In het geval dat u een klacht wilt indienen over hoe wij met uw persoonlijke gegevens zijn omgegaan, neem dan alstublieft contact op met ons ondersteuningsteam. We zullen vervolgens uw klacht onderzoeken en met u samenwerken om de kwestie op te lossen.

Indien u nog steeds van mening bent dat wij niet op een juiste manier, in overeenstemming met de wet, met uw persoonlijke gegevens zijn omgegaan, dan kunt u contact opnemen met het Kroatische Agentschap voor Bescherming van Persoonlijke Gegevens en bij hen een klacht indienen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR EXPERTA GENERATIEVE AI CHATBOT

Leeftijdsvereisten

U moet minimaal 18 jaar oud zijn om de Experta chatbot te gebruiken.

Beperkingen voor het gebruik

U mag geen persoonlijke of gevoelige informatie invoeren in het gesprek met de chatbot of in het feedbackformulier, inclusief namen, adressen, emails, vertrouwelijke bedrijfsgegevens, etc.

U mag de Experta chatbot niet gebruiken om modellen voor machinaal leren of gerelateerde technologie te ontwikkelen.

U mag de Experta chatbot niet gebruiken om commerciële diensten aan derden te leveren.

Disclaimers

De Experta chatbot kan onjuiste informatie weergeven die niet het standpunt van Advisera over het onderwerp vertegenwoordigt.

Denk goed na voordat u afhankelijk bent van, of gebruikmaakt van de inhoud van de Experta chatbot.

Vertrouw niet alleen op de Experta chatbot voor professioneel advies. Alle inhoud met betrekking tot naleving wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt en is geen vervanging voor advies van een gekwalificeerde professional.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DOCUMENTATIE SJABLONEN

Documenten/documentatie die verkocht worden via de Websites worden beschermd door auteursrecht, gehouden door Advisera.

Na betaling geeft Advisera u een niet-exclusief, permanent, beperkt recht om de documenten/documentatie wereldwijd te gebruiken, uitsluitend op de manier die hier uitdrukkelijk wordt vermeld. Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk worden verleend, worden voorbehouden.

U bent bevoegd om de documenten/documentatie voor elk doel te gebruiken, maar uitsluitend voor de behoeften van uw bedrijf, op elke manier die in overeenstemming is met de verleende rechten, om de documenten/documentatie geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, tijdelijk of permanent, te kopiëren, op elke manier en in welke vorm dan ook, en tevens om deze naar andere talen te vertalen, en om de documenten/documentatie aan te passen, te bewerken of op enige andere manier te wijzigen.

Het is nadrukkelijk verboden om de documenten/documentatie commercieel te gebruiken voor elk doel of voor elke behoefte die niet rechtstreeks verband houdt met uw interne bedrijfsvoering. Het is met name verboden om het origineel of de kopieën van de documenten/documentatie te verhuren of te verspreiden, door deze te verkopen of anderszins, of om deze aan te bieden met de intentie tot verkoop, en tevens om deze te printen, te publiceren en beschikbaar te maken voor het publiek, via bekabelde of draadloze systemen, of ongeautoriseerde derde personen in staat te stellen toegang te verkrijgen tot de documenten vanuit door henzelf gekozen plaatsen en tijdstippen (bijv. internetpublicatie), zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Advisera te hebben verkregen.

U bent niet bevoegd om uw rechten over te dragen aan gelieerde of niet-gelieerde derde partijen, natuurlijke of rechtspersonen, inbegrepen uw dochterondernemingen, of om dergelijke derde personen enig recht te verlenen om de documenten/documentatie te gebruiken zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Advisera te hebben verkregen.

AANKOPEN, ABONNEMENTEN EN GRATIS PROEFABONNEMENTEN

Aankopen

Indien u een product of dienst wilt kopen die via de Websites beschikbaar is ("Aankoop"), dan kunt u worden verzocht om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, inclusief maar niet beperkt tot uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht heeft om de creditcard(s) of andere betaalmethode(n) in verband met een Aankoop te gebruiken; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt juist, correct en volledig is.

Door dergelijke informatie te verstrekken, geeft u ons het recht om de informatie aan derde partijen te verstrekken met het doeleinde om de voltooiing van de Aankoop te vergemakkelijken.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk gewenst moment te weigeren of te annuleren vanwege bepaalde redenen, inclusief maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van producten of diensten, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fout in uw bestelling of andere redenen.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren indien er een vermoeden bestaat van fraude of van een ongeautoriseerde of illegale transactie.

In termijnen betalen

Sommige online examens kunnen in termijnen worden betaald. Als u slaagt voor het examen voordat u de laatste termijn heeft betaald, dan ontvangt u een tijdelijk certificaat dat geldig is tot de vervaldatum van de laatste termijn. Zodra u de laatste termijn voor het online examen heeft betaald, verstrekken we het definitieve certificaat voor het behaalde examen.

U bent verplicht om alle termijnen te betalen; anders behouden wij ons het recht voor om uw deelname aan de workshop of het examen te annuleren en/of uw certificaat in te trekken.

Abonnementen

Sommige producten en diensten op de Websites worden gefactureerd op abonnementsbasis ("Abonnement(en)"). U wordt voorafgaand, terugkerend en periodiek gefactureerd ("Facturatiecyclus"). Facturatiecycli worden ofwel op maandelijkse of op jaarlijkse basis ingesteld, afhankelijk van het type Abonnement dat u selecteert tijdens de Aankoop van het Abonnement.

Aan het einde van elke facturatiecyclus wordt uw Abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde Voorwaarden, tenzij u of Advisera het annuleert. U kunt uw abonnementsvernieuwing zowel via uw online account-beheerpagina annuleren als door contact op te nemen met de Advisera- klantenservice.

Een geldige betaalmethode, inbegrepen creditcard of PayPal, is vereist om de betaling voor uw Abonnement te verwerken. U zult Advisera correcte en volledige facturatie-informatie verstrekken, inclusief uw volledige naam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer en de informatie van een geldige betalingsmethode. Door dergelijke betalingsinformatie te verstrekken, geeft u Advisera automatisch toestemming om alle abonnementskosten die via uw account worden gemaakt via de betreffende betaalmethode te incasseren.

Mocht automatische incassering om welke reden dan ook niet slagen, dan zal Advisera een elektronische factuur verstrekken met de vermelding dat u handmatig dient te betalen, binnen een bepaalde termijn, met de volledige betaling corresponderend met de facturatieperiode zoals aangegeven op de factuur.

Prijswijzigingen

Advisera kan naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment de abonnementskosten van de Abonnementen wijzigen. Elke wijziging van abonnementskosten zal in werking treden aan het einde van de op dat moment lopende facturatiecyclus.

Advisera zal u gepast voorafgaand informeren betreffende elke wijziging in abonnementskosten om u de gelegenheid te geven uw Abonnement te beëindigen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt.

Uw voortgezette gebruik van de Websites na het in werking treden van de wijziging van de abonnementskosten betekent uw toestemming om het gewijzigde bedrag van de abonnementskosten te betalen.

Gratis proefabonnement

Advisera kan naar eigen goeddunken een abonnement aanbieden met een gratis proefperiode voor een beperkte of onbeperkte tijd ("Gratis proefabonnement").

Mogelijk moet u uw betalingsinformatie verstrekken om u voor het Gratis Proefabonnement aan te melden.

Indien u uw betalingsinformatie verstrekt wanneer u zich voor het Gratis Proefabonnement aanmeldt, dan worden er geen kosten in rekening gebracht door Advisera totdat het Gratis Proefabonnement is verlopen. Op de laatste dag van het Gratis Proefabonnement, tenzij u uw Abonnement heeft geannuleerd, worden automatisch de van toepassing zijnde abonnementskosten in rekening gebracht voor het type Abonnement dat u heeft gekozen.

Advisera behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder kennisgeving, (i) de Voorwaarden en bepalingen van de Gratis Proefabonnement-aanbieding te wijzigen, of (ii) een dergelijke Gratis Proefabonnement-aanbieding te annuleren.

BESCHIKBAARHEID, FOUTEN EN ONJUISTHEDEN

We actualiseren ons aanbod van producten en diensten op de Websites voortdurend. De producten of diensten die beschikbaar zijn op onze Websites kunnen verkeerd geprijsd, onnauwkeurig beschreven, of niet beschikbaar zijn, en we kunnen vertragingen ondervinden in het actualiseren van informatie op de Websites en in onze advertenties op andere Websites.

We kunnen en willen de juistheid of volledigheid van informatie niet garanderen, inbegrepen prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten. We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of nalatigheden te corrigeren.

RESTITUTIE & ANNULERINGSBELEID

Online cursussen en trainingen

We bieden geen restitutie nadat de bestelling voor het nemen van het examen is geplaatst en u het examen heeft afgelegd, ongeacht of u al dan niet voor het examen bent geslaagd. Er zijn echter omstandigheden waarin we u een terugbetaling voor uw gekochte examen kunnen aanbieden, binnen een periode van 90 dagen na de aankoop, en deze zijn als volgt: (1) u kon geen toegang tot het examen krijgen vanwege een technische fout op de Websites, (2) u kon het examen niet voltooien vanwege een technische fout op de Websites, of (3) u heeft geen toegang tot het examen gehad binnen 90 dagen na de aankoop. Indien u een terugbetaling verzoekt ​​zonder toegang tot het examen te hebben gehad, dan zullen wij u de examenkosten terugbetalen, maar brengen wij restitutiekosten van US$ 30.00 in rekening.

Voor online workshops kunt u de workshop opnieuw plannen onder de volgende omstandigheden:

 • Als u ten minste 2 dagen voor de workshopdatum de workshop opnieuw plant, zullen we US$ 30.00 in rekening brengen om de workshop opnieuw te plannen.
 • Als u minder dan 2 dagen voor de workshopdatum de workshop opnieuw plant, zullen we US$ 150.00 in rekening brengen om de workshop opnieuw te plannen.

Voor online workshops, kunt u de workshop annuleren onder de volgende omstandigheden:

 • 2 dagen voor de workshopdatum, ontvangt u 90% restitutie.
 • Er zal geen restitutie plaatsvinden als u de workshop minder dan 2 dagen van tevoren annuleert, of als u de workshop zonder voorafgaande kennisgeving niet bijwoont.

Voor Live Virtuele Trainingen, kunt u de training opnieuw plannen onder de volgende omstandigheden:

 • Als u ten minste 2 dagen voor de trainingsdatum de training opnieuw plant, zullen we US$ 30.00 in rekening brengen om de training opnieuw te plannen;
 • Als u minder dan 2 dagen voor de trainingsdatum de training opnieuw plant, zullen we US$ 90.00 in rekening brengen om de training opnieuw te plannen.

Voor Live Virtuele Trainingen, kunt u de training annuleren onder de volgende omstandigheden:

 • 2 dagen voor de trainingsdatum, ontvangt u 90% restitutie.
 • Er zal geen restitutie plaatsvinden als u de workshop minder dan 2 dagen van tevoren annuleert, of als u de workshop zonder voorafgaande kennisgeving niet bijwoont.

Alle beslissingen over terugbetalingen en ons beleid daarin zijn onderworpen aan ons eigen goeddunken. Derhalve kunnen we screenshots of andere bewijzen van ontvangen fouten nodig hebben. We zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het product aan uw en aan onze normen voldoet alvorens we een terugbetaling doen.

Documentatiesjablonen & Documentatie-Toolkits

Vanwege de aard van onze documentatiesjablonen en documentatie-toolkits bieden we onder geen enkele omstandigheid restitutie nadat de bestelling is geplaatst en het sjabloon is geleverd. Omdat we enkel digitale producten verkopen, zijn deze producten onherroepelijk nadat ze zijn geleverd. U kunt vóór Aankoop een voorbeeld van onze sjablonen bekijken, zodat u er zeker van kunt zijn dat het precies is wat u zoekt. Door de Aankoop van onze documentatiesjablonen of documentatie-toolkits, geeft u aan de hierin beschreven Voorwaarden te begrijpen en ermee in te stemmen. Er zijn echter omstandigheden waarin we u een restitutie kunnen aanbieden voor de gekochte sjabloon binnen een periode van 90 dagen na de aankoop, en deze zijn als volgt: (1) het product is niet aan u geleverd, of (2) u kon het door ons verstrekte bestand niet downloaden of u kunt de sjabloon niet opslaan of openen.

Alle beslissingen over terugbetalingen en ons beleid daarin zijn onderworpen aan ons eigen goeddunken. Als zodanig kunnen we screenshots of andere bewijzen van ontvangen fouten nodig hebben. We zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het product aan uw en aan onze normen voldoet alvorens we een terugbetaling doen.

Op Abonnement-gebaseerde producten

Tenzij wettelijk vereist, worden betaalde abonnementskosten niet terugbetaald.

OPMERKING: u kunt terugbetaling en onmiddellijke beëindiging van uw Abonnement verzoeken in het geval van frauduleus of ongeoorloofd gebruik van uw creditcard. Indien dit het geval is, gelieve ons onmiddellijk op de hoogte te brengen via het klantenservice formulier.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Voorwaarden worden geregeerd en geïnterpreteerd volgens de wetten van de Republiek Kroatië en de Europese Unie, ongeacht mogelijke tegenstrijdigheid met andere wettelijke bepalingen. In het geval van een geschil, is dit onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Kroatische rechtbanken.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden na te leven, zal niet worden beschouwd als een verwerping van die rechten. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot de Websites en hebben voorrang op en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk hebben tussen ons met betrekking tot de Websites.