Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid

CONTACT MET ONS

of bel ons

+1 (646) 759 9933

Laatste update: 04 september 2019

Deze Algemene Voorwaarden en Privacybeleid (hierna: “Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”) reguleren het gebruik van alle webpagina’s die de Advisera en Conformio websites vormen, die eigendom zijn van Advisera Expert Solutions Ltd (hierna: “Advisera”, “ons”, “wij”, of “onze”), en beschikbaar zijn op de domeinen Advisera.com, Conformio.com en hun respectievelijke subdomeinen (hierna: “Websites”), evenals wederzijdse rechten en verplichtingen betreffende het leveren en gebruiken van diensten, materialen, functies en andere inhoud die beschikbaar zijn via de Websites.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Websites. Door voor de eerste keer de Websites te bezoeken of te gebruiken, erkent de gebruiker de inhoud, en begrijpt en aanvaardt hij/zij de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de diensten, materialen, functies en andere inhoud die beschikbaar zijn via de Websites. Indien u deze Voorwaarden niet accepteert, maak dan alstublieft geen gebruik van de Websites.

Tevens kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van bepaalde diensten, materialen, functies en andere inhoud die beschikbaar zijn via de Websites, waarvan de gebruikers op gepaste wijze geïnformeerd zullen worden.

We behouden ons het recht voor om de Voorwaarden, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, waarvan alle gebruikers naar behoren geïnformeerd zullen worden door middel van een gepaste mededeling op de Websites. U bent verplicht om de Voorwaarden periodiek te bekijken, om te controleren op mogelijke wijzigingen of aanvullingen. Door de Websites te gebruiken nadat wijzigingen of aanvullingen van deze Voorwaarden zijn gemaakt, geeft u aan dat u de inhoud ervan volledig erkent, begrijpt en aanvaardt. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om de inhoud, het ontwerp of de locatie van de Websites, evenals de diensten, materialen, functies en andere inhoud die beschikbaar zijn via de Websites, eenzijdig, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt aan gebruikers of derde partijen gerelateerd aan de hierboven beschreven wijzigingen.

INHOUD VAN DE WEBSITES

De volgende diensten, materialen, functies en inhoud zijn beschikbaar voor gebruikers via de Websites: cloud-gebaseerde software-als-een-dienst, trainingen, presentaties, quizzen, forums, artikelen, sjablonen, nieuws en andere inhoud (hierna: “Inhoud”).

De Websites bevatten Advisera’s eigen inhoud, evenals de inhoud van gebruikers, Advisera’s partners en derde partijen.

We zullen alle mogelijke inspanningen leveren om ononderbroken beschikbaarheid van de Websites te verzekeren, evenals ononderbroken en onbelemmerde toegang tot de inhoud die beschikbaar is via de Websites, zoals gereguleerd door deze Voorwaarden, en mogelijke specifieke voorwaarden toepasselijk op het gebruik van bepaalde inhoud of afzonderlijke webpagina’s binnen de Websites.

Verboden Inhoud

Het is verboden om inhoud te publiceren, te verzenden, te uploaden of uit te wisselen die in strijd is met de huidige wetgeving van de Republiek Kroatië en de Europese Unie, met name inhoud die onwaar, misleidend, aanstootgevend, vulgair, bedreigend, racistisch of chauvinistisch is, inhoud die intellectuele eigendomsrechten schendt, inhoud beschouwd als ongeoorloofde bekendmaking van persoonlijke gegevens of als schending van het privacyrecht van gebruikers of van derde partijen, evenals enige andere inhoud die schade aan Advisera, andere gebruikers of derde partijen kan toebrengen (hierna: “Verboden Inhoud”).

Interactieve Inhoud

De Websites bevatten webpagina’s en secties die bedoeld zijn voor interactie met of tussen gebruikers op een manier die het verzenden, uploaden, publiceren, uitwisselen en wederzijds gebruik van informatie, opmerkingen, beoordelingen, aanbevelingen, meningen, houdingen en andere mogelijke inhoud mogelijk maakt, evenals andere manieren van participeren aan de functies, diensten en andere inhoud die beschikbaar zijn via de Websites (hierna: Interactieve Inhoud). Toegang tot delen van de Interactieve Inhoud, hun verschaffing of gebruik wordt uitsluitend verleend aan geregistreerde gebruikers. Interactieve Inhoud wordt duidelijk als zodanig aangemerkt, indien dit mogelijk is in de vorm van publicatie of gebruik.

De publicatie van Interactieve Inhoud op de Websites betekent niet dat wij de daarin bevattende informatie, beweringen of feiten, houdingen, meningen of conclusies, onderschrijven, goedkeuren, aanbevelen, promoten of anderszins ondersteunen.

We behouden ons het recht voor om Interactieve Inhoud die openbaar beschikbaar is te controleren, voor zover dit mogelijk is gezien de manier van publicatie en gebruik. We zullen echter niet alle Interactieve Inhoud voortdurend controleren en daarom kunnen we de juistheid, waarachtigheid, oorsprong, inhoud of beschikbaarheid daarvan niet garanderen.

Neem voor alle opmerkingen of informatie over de Interactieve Inhoud alstublieft contact op met de Advisera-klantenservice. We zijn verplicht om alle illegale Interactieve Inhoud onmiddellijk na ontvangst van de betreffende kennisgeving te verwijderen. Verder behouden wij ons het recht voor, maar we aanvaarden niet de verplichting, om enige Interactieve Inhoud, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen, te verwijderen, of te weigeren te publiceren, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder uitleg, gebaseerd op onze eigen beoordeling of op informatie ontvangen door een gebruiker of derde partij, om welke reden dan ook, maar hoofzakelijk vanwege schending van deze Voorwaarden.

Als gevolg van het bovenstaande kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade veroorzaakt aan gebruikers of derde partijen betreffende het publiceren of het niet publiceren, verwijderen, gebruiken of vertrouwen op enige Interactieve Inhoud.

Links naar Websites van derde partijen

De Websites bevatten links naar andere Websites die eigendom zijn van Advisera, evenals naar Websites van derde partijen (hierna: “Links”). De Links worden duidelijk als zodanig aangemerkt, indien dit mogelijk is door de wijze van publicatie of gebruik.

De publicatie van Links op de Websites betekent niet dat wij de hierin bevattende informatie, beweringen of feiten, houdingen, meningen of conclusies, onderschrijven, goedkeuren, aanbevelen, promoten of anderszins ondersteunen.

We zullen de inhoud die beschikbaar is via de Links niet controleren en daarom kunnen we de juistheid, waarachtigheid, oorsprong, inhoud of beschikbaarheid daarvan niet garanderen.

Neem voor alle opmerkingen of informatie betreffende de Links contact op met de Advisera-klantenservice. We zijn verplicht om elke Link die Verboden Inhoud bevat of hiernaar verwijst onmiddellijk na ontvangst van de betreffende kennisgeving te verwijderen. Verder behouden wij ons het recht voor, maar aanvaarden niet de verplichting, om enige Link te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder uitleg, gebaseerd op onze eigen beoordeling of op informatie ontvangen door een gebruiker of een derde partij om welke reden dan ook, maar met name vanwege schending van deze Voorwaarden.

Als gevolg van het bovenstaande kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade veroorzaakt door het publiceren, verwijderen of gebruiken van een Link of door te vertrouwen op enige inhoud die beschikbaar is via een Link.

Advertenties op de Websites

Elke advertentie-inhoud zal altijd als zodanig worden aangemerkt. Publicatie van advertentie-inhoud op de Websites betekent niet dat wij de adverteerders, hun producten of diensten onderschrijven, goedkeuren, aanbevelen, promoten of op enige andere manier ondersteunen.

De adverteerders zijn onafhankelijke ondernemers met wie wederzijdse rechten en verplichtingen met betrekking tot adverteren op de Websites worden gereguleerd door middel van afzonderlijke contracten. Derhalve zijn we niet betrokken bij een mogelijke relatie die u met de adverteerders aangaat met betrekking tot hun advertentie-inhoud die beschikbaar is via de Websites. Alle rechten en verplichtingen die uit dergelijke relaties voortvloeien, zullen rechtstreeks met de desbetreffende adverteerder gereguleerd worden. Neem voor opmerkingen of informatie met betrekking tot advertenties rechtstreeks contact op met de adverteerder.

Aangezien we de inhoud die via advertenties beschikbaar is niet controleren, kunnen we de juistheid, waarachtigheid, oorsprong, inhoud of beschikbaarheid daarvan niet garanderen. We zullen echter alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat advertenties die via de Websites worden getoond, geen Verboden Inhoud bevatten. Derhalve behouden wij ons het recht voor, maar aanvaarden niet de verplichting, om advertentie-inhoud te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder uitleg, gebaseerd op onze eigen beoordeling of op informatie ontvangen door een gebruiker of derde partij, om welke reden dan ook, maar op de eerste plaats wegens schending van deze Voorwaarden.

We zijn verplicht om elke advertentie-inhoud die Verboden Inhoud bevat of deze representeert onmiddellijk te verwijderen na ontvangst van de betreffende kennisgeving verzonden naar het contactadres gepubliceerd op de Websites.

Als gevolg van het bovenstaande kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het publiceren of het verwijderen van advertenties of het vertrouwen op de inhoud ervan.

Wedstrijden, loterijen en aanbiedingsacties

Alle wedstrijden, loterijen of andere aanbiedingsacties (gezamenlijk “Promoties”) die via de Websites beschikbaar worden gesteld, kunnen onderhevig zijn aan regels die los staan van deze Voorwaarden. Indien u aan een promotie deelneemt, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Indien de regels voor een promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, dan zijn de promotieregels van toepassing.

GEBRUIK VAN DE WEBSITES

Het is niet toegestaan (hierna: Verboden Praktijken):

 • de Websites of de Inhoud die via de Websites beschikbaar is te gebruiken op een manier die schade kan toebrengen aan Advisera, aan andere gebruikers of aan een derde partij;
 • Verboden Inhoud te publiceren, uploaden, uitwisselen of verzenden;
 • inhoud te publiceren, uploaden, uitwisselen of verzenden waarvan de gebruiker weet dat deze onjuist of onwaar is, of waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze onjuist of onwaar is en waarvan het gebruik schade kan toebrengen aan Advisera, aan andere gebruikers of aan derde partijen;
 • een onjuist beeld van uzelf te geven met het doel om Advisera, andere gebruikers of derde partijen te misleiden;
 • ongewenste kennisgevingen of andere inhoud van commerciële of kwade aard te publiceren, te uploaden, uit te wisselen of te verzenden aan Advisera, andere gebruikers of derde partijen, zonder voorafgaand verzoek of toestemming, met name kennisgevingen en andere inhoud van dezelfde of vergelijkbare aard;
 • doelbewust inhoud te publiceren, uploaden, uitwisselen of verzenden die computervirussen, wormen en/of programma’s bevat die het normaal functioneren van de Websites kunnen belemmeren of hinderen, schade kunnen toebrengen aan een computerprogramma of aan een computer en/of andere apparatuur, of deze kunnen vernietigen, die eigendom is van Advisera, andere gebruikers of derde partijen;
 • op een ongeoorloofde manier persoonlijke gegevens van de Websites-gebruikers of derde partijen te verzamelen, verwerken of gebruiken;
 • op ongeoorloofde wijze deel te nemen aan openlijk of verborgen adverteren (verbale of grafische weergave van producten, diensten, persoonlijke of bedrijfsnamen, handelsmerken (geregistreerde en niet- geregistreerde handels- en servicemerken), bedrijven, etc.).

Gebruikers of derde partijen zijn wettelijk aansprakelijk bij het niet naleven van de bepalingen van deze Voorwaarden betreffende Verboden Praktijken of Verboden Inhoud, met name bij mogelijke schade veroorzaakt door dergelijke acties aan Advisera, andere gebruikers en/of derde partijen.

We behouden ons het recht voor, maar aanvaarden niet de verplichting, om een gebruikersaccount te annuleren als gevolg van Verboden Praktijken door de gebruiker of ander onwettig gedrag, of enige overtreding van deze Voorwaarden die we als ernstig beoordelen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder uitleg, volgens onze eigen beoordeling of informatie verstrekt door een gebruiker of derde partij.

Als gevolg van het bovenstaande kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade opgelopen door de gebruiker, andere gebruikers of derde partijen, veroorzaakt door Verboden Praktijken of annulering van het gebruikersaccount in overeenstemming met het bepaalde in de vorige paragraaf.

Gebruikersregistratie

Toegang tot Inhoud die beschikbaar is via de Websites en het gebruik daarvan is primair beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Toegang tot sommige informatie, functies, diensten en andere inhoud die beschikbaar is via de Websites, of gedeeltelijk of volledig gebruik hiervan, wordt verleend aan niet-geregistreerde gebruikers. Elke verwijzing naar gebruikers in deze Voorwaarden omvat zowel geregistreerde als niet-geregistreerde gebruikers.

Zoals gedefinieerd in de bepalingen van deze Voorwaarden, kan elke natuurlijke persoon die het elektronische registratieformulier invult tijdens de eerste aanmelding bij het systeem zich registreren en zal beschouwd worden als geregistreerde gebruiker van de Websites.

Om u te registreren, moet u alle hier vermelde registratieregels accepteren, de registratieprocedure voltooien, juiste, volledige en ware gegevens verstrekken en een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. U mag als gebruikersnaam niet de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of een naam die niet rechtsgeldig is voor gebruik, een naam of handelsmerk die onderhevig is aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan u zonder de vereiste toestemming, of een naam die anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen is. Dergelijke gebruikersnamen zullen zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd. Gebruikersregistratie is alleen mogelijk met onvoorwaardelijke acceptatie van deze Voorwaarden en met toestemming voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen en de bepalingen van het privacybeleid die deel uitmaken van deze Voorwaarden. Door het registratieproces te voltooien verkrijgt elke gebruiker zijn/haar eigen gebruikersaccount.

U bent verantwoordelijk voor het beschermen van de authenticatiegegevens, inclusief het wachtwoord, die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Websites, en voor alle activiteiten of handelingen onder uw authenticatiegegevens, of uw authenticatiegegevens nu bij onze Websites of bij een dienst van een derde partij zijn.

U stemt ermee in om uw authenticatiegegevens niet aan derde partijen bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

Beëindiging van de registratie neemt niet uw aansprakelijkheid weg voor mogelijke schendingen en/of schade toegebracht tijdens de geldigheidsperiode van uw registratie. Door u te registreren stemt u ermee in kennisgevingen te ontvangen met betrekking tot het beheer of het gebruik van de Websites en de Inhoud ervan, uitgebracht door Advisera, en rechts- of natuurlijke personen die zijn aangewezen, aangenomen of geautoriseerd door Advisera.

Beëindiging

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of schorsen, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inbegrepen zonder limiet indien u de Voorwaarden schendt.

Na beëindiging zal uw recht om de Websites te gebruiken onmiddellijk stoppen. Indien u uw account wilt beëindigen, dan kunt u eenvoudigweg het gebruik van de Websites staken.

VERTROUWELIJKHEID

In het geval dat u of Advisera toegang krijgt tot de vertrouwelijke informatie van de andere partij tijdens het gebruik van de Websites, dan zal de partij die dergelijke informatie verkrijgt de vertrouwelijkheid van deze informatie op dezelfde manier behouden als zij de vertrouwelijkheid van haar eigen vergelijkbare vertrouwelijke informatie behoudt, maar in geen geval met minder dan redelijke voorzichtigheid.

Gedurende het bieden van deskundige ondersteuning en beoordeling van ingevulde documenten zal Advisera de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie handhaven. Deskundige beoordeling van voltooide documenten kan op de volgende manieren gerealiseerd worden:

 • door de ingevulde documenten via e-mail ter beoordeling naar onze deskundige te sturen;
 • door beveiligde externe toegang aan onze deskundige te verlenen tot uw bestand-hostingservice, waar de deskundige op afstand toegang kan verkrijgen tot de documenten en deze kan beoordelen.

AUTEURSRECHT EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Inhoud die beschikbaar is via de Websites, in welke vorm dan ook, met name in de vorm van documenten, sjablonen, lessen, quizzen, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, diagrammen, grafieken, audio- en visueel materiaal, etc., worden beschermd door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Gebruikers worden verantwoordelijk gehouden voor mogelijke schending van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Inhoud.

De Websites bevatten namen van natuurlijke en rechtspersonen, namen van producten of diensten, handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, grafische afbeeldingen en andere Inhoud onderhevig aan de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (hierna: Beschermde Inhoud) die in het bezit is van Advisera en/of derde partijen. Toegang tot of gebruik van de Websites of de Inhoud verleent geen enkele licentie, gebruiksrecht, exploitatierecht, of enig ander recht, met betrekking tot Beschermde Inhoud, behalve voor zover en op de wijze die expliciet wordt vermeld in de bepalingen van deze Voorwaarden of in een corresponderend afzonderlijk contract.

Het is niet toegestaan om:

 • Inhoud te downloaden, reproduceren, kopiëren, distribueren, leasen, leveren, publiceren of te communiceren naar/voor/aan ongeautoriseerde derde partijen of het algemene publiek, of op enige wijze te gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Advisera;
 • enige Inhoud verkrijgbaar via de Websites te wijzigen, modificeren, redigeren, vertalen of er afgeleide werken van te maken, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Advisera;
 • Inhoud die beschikbaar is via de Websites te gebruiken om welke producten of diensten dan ook te verkopen of te koop aan te bieden, ervoor te adverteren of anderszins te promoten.

Als wij onafhankelijk een schending van auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, of andere rechten van gebruikers of derde partijen vinden, of enige andere overtreding van deze Voorwaarden, of als we geïnformeerd worden door een gebruiker of derde partij van een dergelijke schending, of als we een verzoek ontvangen voor verwijdering van een deel Inhoud, Link, Beschermde Inhoud of Interactieve Inhoud, zullen we onmiddellijk actie ondernemen om de gronden van een dergelijk verzoek te bepalen en mogelijke schendingen te elimineren.

Specifieker, wij zullen welwillend samenwerken met de vermeende eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht, of de indiener van een dergelijk verzoek, als wij de betreffende Inhoud, Link of Beschermde Inhoud onafhankelijk ontdekken, erover horen of een verzoek ontvangen; de eigenaar van de rechten en de indiener van het verzoek zullen bereid zijn om bona fide met ons samen te werken, om relevante feiten vast te stellen en maatregelen te treffen voor de eliminatie van de vermeende schending. Wij houden ons het recht voor, maar nemen niet de verplichting op ons, om de Inhoud, Link of Beschermde Inhoud in kwestie te verwijderen van de Websites, op basis van onze eigen beoordeling en todat de kwestie opgelost is.

Als de betreffende informatie of het verzoek betrekking hebben op Interactieve Inhoud, zullen de indiener en de gebruiker die de omstreden Inhoud heeft gepubliceerd, verstuurd, geüpload of op andere wijze via de Websites beschikbaar heeft gesteld, alle noodzakelijke informatie en verklaringen leveren met betrekking tot het verzoek of de Interactieve Inhoud. Als wij vaststellen dat het verzoek legitiem is (b.v. op basis van een uiteindelijke gerechtelijke beslissing of geldige schikking), zal de in kwestie zijnde Interactieve Inhoud zonder vertraging worden verwijderd van de Websites. Verder behouden wij ons het recht voor, maar nemen we niet de verplichting op ons, om in kwestie zijnde Interactieve Inhoud en de gebruikersaccount van de betreffende gebruiker te verwijderen van de Websites, zonder voorafgaande mededeling en zonder verklaring, gebaseerd op onze eigen beoordeling en tot de kwestie is opgelost.

Leveren van Interactieve Inhoud

Door persoonlijke Interactieve Inhoud te versturen, te uploaden, toegang te verlenen tot, uit te wisselen of anderszins op een andere wijze te leveren via het openbare gedeelte van de Websites, geeft de gebruiker Advisera toestemming om de betreffende Interactieve Inhoud al dan niet te publiceren op de Websites, per eigen beoordeling, zonder verdere toestemming en zonder auteursrechtelijke of andere compensatie. Als zijn/haar Interactieve Inhoud wordt gepubliceerd, heeft de gebruiker het recht om te verzoeken dat zijn/haar naam en/of achternaam, gebruikersnaam of overeenkomstige bijnaam al dan niet wordt getoond, en dat gepubliceerde Interactieve Inhoud op welk moment dan ook, om welke reden dan ook, verwijderd wordt.

Daarnaast staat de gebruiker Advisera en elke andere geregistreerde gebruiker toe om de Interactieve Inhoud die op het openbare beschikbare gedeelte van de Websites gepubliceerd is te gebruiken voor welk doel dan ook, waaronder verdere reproductie en distributie naar andere gebruikers of derde partijen in welke vorm dan ook (mondeling, geschreven of elektronisch), op welke manier dan ook, in originele of afgeleide vorm (ingekort, uitgebreid, vertaald, geredigeerd, aangepast of anderszins verwerkt), zonder verdere toestemming en zonder auteursrecht of andere compensatie. Advisera kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelingen die door andere gebruikers of derde partijen zijn uitgevoerd met betrekking tot de Interactieve Inhoud die de gebruiker levert voor publicatie via de Websites.

In het geval dat de gebruiker het oneens is met mogelijke redactie van de Interactieve Inhoud door Advisera, kan hij/zij Advisera op de hoogte stellen van deze onenigheid. Als Advisera, gebaseerd op eigen beoordeling, besluit dat de Interactieve Inhoud in kwestie om wat voor reden dan ook, in oorspronkelijke vorm ongepast is voor publicatie op 27001Academy, zal de gewijzigde Interactieve Inhoud worden verwijderd en publicatie van de oorspronkelijke vorm worden ontzegd.

De weigering door de gebruiker om het publiceren, redigeren, gebruiken, reproduceren en distribueren van zijn Interactieve Inhoud toe te staan voor het doel, op de manier en onder de voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen zijn aangegeven, moet expliciet worden aangegeven wanneer de Inhoud wordt aangeleverd voor publicatie op de Websites. Advisera behoudt zich het recht voor, maar neemt niet de verplichting op zich, om dergelijke Interactieve Inhoud te publiceren met de beperkingen die zijn aangegeven door de leverende gebruiker, of publicatie te weigeren op basis van de eigen beoordeling en zonder uitleg.

Als Advisera, andere gebruikers of derde partijen specifieke Interactieve Inhoud willen gebruiken voor een doel, onder voorwaarden of op een manier die niet expliciet is toegestaan op basis van deze Voorwaarden, kunnen ze speciale toestemming vragen aan de eigenaar die de betreffende Interactieve Inhoud heeft geleverd.

Garanties van de Gebruiker

Door Interactieve Inhoud te leveren voor publicatie via de Websites, garandeert de gebruiker:

 • dat hij/zij de auteur van de Inhoud is, of rechtenhouder van de betreffende auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten die legaal zijn verkrijgen en dat hij/zij geautoriseerd is om publicatie, redactie, gebruik, reproductie or distributie van de Interactieve Inhoud toe te staan, op de manier en onder de voorwaarden die zijn aangegeven in deze Voorwaarden;
 • dat de Interactieve Inhoud bona fide geleverd is voor publicatie via de Websites, en dat de levering, publicatie en daaropvolgend gebruik van de Inhoud in overeenstemming is met deze Voorwaarden en op geen enkele manier de rechten van Advisera, andere gebruikers en derde partijen schendt, met name auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, reputatie, eer en waardigheid, privacy, familieleven, andere privacyrechten en welke rechten dan ook beschermd worden door van kracht zijnde juridische provisies, noch schade berokkent, tastbaar of ontastbaar, direct of indirect;
 • dat de Interactieve Inhoud compleet, waar, nauwkeurig, etc. is, volgens zijn/haar eigen beste kennis en overtuiging;
 • dat hij/zij Advisera zal beschermen tegen alle mogelijke verzoeken door andere gebruikers of derde partijen wegens schending van de hier beschreven Garanties van de Gebruiker, met name de schending van intellectuele eigendomsrechten, handelsgeheimen, privacyrechten en andere rechten met betrekking tot de geleverde Interactieve Inhoud, inclusief verzoeken tot schadevergoeding; Advisera zal de gebruiker onmiddellijk informeren over indiening van dergelijke verzoeken;
 • dat hij/zij volledige compensatie aan Advisera, andere gebruikers en/of derde partijen zal verschaffen voor enige schade of kosten (inclusief juridische representatiekosten en gerechtelijke kosten) die zijn aangedaan door de schending van de hier vermelde garanties.

Licentie Conformio

Conformio cloud-based software al een dienst is gedeeltelijk gebaseerd op Odoo management software en op de OnlyOffice Document Serverm beide zijn gelicentieerd onder de Affero GPL Versie 3. De broncode kan worden verkregen.

DISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

In geen geval kan EEPS, noch zijn directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers, of affiliates, aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, incidentele, speciale, oorzakelijk of bestraffende schade, inclusief zonder uitzondering, winstverlies, data, gebruik, goodwill, of andere ontastbare verliezen, voortkomend uit (i) uw toegang of gebruik of onvermogen om de Websites te benaderen en te gebruiken; (ii) elk gedrag of inhoud van elke derde partij op de Websites; (iii) elke inhoud verkregen van de Websites; en (iv) ongeauthoriseerde toegang, gebruik of wijzigig van u transmissies of inhoud, of we nu wel of niet zijn geïnformeerd van de mogelijkheid van een dergelijke schade, en zelfs als een gevonden en ingezette remedie niet heeft gewerkt ten aanzien van zijn essentiële functie.

Uw gebruik van de Websites is slechts op eigen risico.The Websites worden geleverd op een “ALS IS” en een “ALS BESCHIKBAAR” basis. De Websites worden geleverd zonder garanties van welke orde dan ook, ngeacht express of verondersteld, inclusief, maar niet begrensd tot, veronderstelde garanties van verkoopbaarheid, geschikt voor een speciaal doel, non-schending of prestatieverloop.

Advisera, zijn dochterondernemingenm affiliates, en zijn licentiehouders garanderen niet dat a) de Websites ononderbroken, veilig of beschikbaar op elk specifiek moment of locatie zullen functioneren; b) elke fout of defect zullen worden hersteld; c) de Websites vrij zijn van virussen of ander schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de website aan uw verwachtingen zullen voldoen.

Wij beperken onze aansprakelijkheid voor schadevergoedingen die voortvloeien uit wat voor oorzaak dan ook, voor zover toegestaan door de wetgever, tot een maximaal bedrag (1) dat u betaalde voor een dienst en/of product, of andere inhoud, of (2) tot USD 1,000.00 als Regel (1) niet van toepassing is vanwege de aard van de schending, schade, compensatie of andere omstandigheid.

PRIVACYBELEID

Communicatie en openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden gehost en opgeslagen gebruik makend van diensten zoals Google Cloud, GoToWebinar, WPEngine en HubSpot op servers die zijn gevestigd binnen de Europese Unie en in de Verenigde Staten, en tevens in andere landen die mogelijk niet onder de adequaatheidsbeslissing van de Europese Unie vallen; andere derde contractanten hebben mogelijk toegang tot uw gegevens, uitsluitend voor het doeleinde dat in het vorige gedeelte is vermeld – de toegang van dergelijke derden wordt strikt gecontroleerd.

Telkens wanneer we gegevens verzenden naar landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dan zullen we passende voorzorgsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, inclusief, maar niet beperkt tot, standaard contractbepalingen voor verwerkers.

Uw persoonlijke gegevens (inclusief uw e-mailadres) zullen nooit voor marketingdoeleinden gedeeld worden met derde partijen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

De soorten gegevens die wij voor specifieke doeleinden verzamelen zijn: uw naam, telefoonnummer, functie, land van vestiging, bedrijfsgegevens gerelateerd aan de implementatie van normen, IP-adres en E-mailadres.

Doel en wijze van verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens

Advisera verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG) en andere geldende regelgeving in de Republiek Kroatië en de Europese Unie.

Uw persoonlijke gegevens worden enkel op basis van uw instemming verwerkt – een vrije, expliciete toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor doeleinden die betrekking hebben op de Inhoud die beschikbaar is via de Websites. Uw toestemming voor de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegeven voor een specifiek doel zal gevraagd worden wanneer u het relevante formulier invult via een webpagina van de Websites.

Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om Inhoud te leveren, om vragen met betrekking tot de Inhoud die beschikbaar is op de Websites te beantwoorden, om u te informeren over bestaande en nieuwe inhoud, materialen, functionaliteiten, diensten en andere aanbiedingen die u mogelijk interesseren, en om de kwaliteit van de Inhoud en de Websites te verbeteren. U kunt een nauwkeurige uiteenzetting van het doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens vinden in de privacy-kennisgeving die wordt weergegeven naast elk formulier waarin wij uw persoonlijke gegevens verzamelen.

Alle verzamelde gegevens worden elektronisch opgeslagen en passende maatregelen en procedures worden toegepast om ongeoorloofde toegang te voorkomen, het niveau van bescherming van persoonsgegevens te handhaven en de online verzamelde gegevens op een correcte manier te gebruiken.

Ook al nemen we alle gepaste maatregelen om ons te beveiligen tegen ongeautoriseerde openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, kunnen wij niet garanderen dat sommige van de verzamelde gegevens nooit geopenbaard zullen worden op een manier die niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden. Onopzettelijke openbaarmaking kan, bijvoorbeeld, een gevolg zijn van valse misrepresentatie bij het toegang verkrijgen tot websites die dergelijke gegevens bevatten, met als doel het corrigeren van mogelijke fouten in de gegevens. Onze aansprakelijkheid zal, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt zijn, voor alle schade toegebracht aan gebruikers of derden met betrekking tot het per ongeluk openbaar maken van persoonlijke gegevens.

Verwerken van persoonlijke gegevens in Conformio

Wij zijn de verwerker wanneer we omgaan met uw persoonlijke gegevens in Conformio – voor onze verplichtingen, zie deze Conformio Gegevens Verwerking & Veiligheid Voorwaarden.

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens door andere gebruikers of derde partijen

De Websites bevat Interactieve Inhoud en kan Links bevatten naar websites van derde partijen, waar andere gebruikers en derde partijen geautoriseerde of ongeautoriseerde toegang kunnen krijgen tot persoonlijke gegevens. Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op de verzameling, verwerking of het gebruik van persoonlijke gegevens die u verschaft aan andere gebruikers en/of derde partijen. Het is in uw belang om uzelf bekend te maken met de regels van de bescherming van persoonlijke gegevens en de privacybescherming die geboden wordt door andere gebruikers en/of derde partijen. Aangezien wij geen controle hebben over de gegevens die u levert wanneer u toegang neemt tot of gebruik maakt van de Interactieve Inhoud, Links of websites van derde partijen, of in andere omstandigheden waarbij u uw gegevens communiceert aan andere gebruikers en/of derde partijen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die u, andere gebruikers of derde partijen wordt berokkend en voortvloeit uit het feit dat u uw persoonlijke gegevens verschafte, in verband met het gebruik van de Websites.

Aanpassing en verwijdering van persoonlijke gegevens

U kunt rechtmatig en te allen tijde aanspraak maken op aanpassing of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, of verwijdering uit de database van geregistreerde gebruikers. Wijziging of verwijdering van gegevens zullen worden geeffectueerd op basis van een geschikt adres naar het contact gedefinieerd op de Websites.

Cookies

1. Cookiedefinities

Een cookie is een klein databestandje van letters en cijfers dat we opslaan op uw browser of de harde schijf van uw computer, dat zich als computergeheugen gedraagt.

Cookies van de eerste en derde partij: of een cookie nu van de ‘eerste’ of ‘derde’ partij is, verwijst naar het domein dat de cookie plaatst.

  1. i. Cookies van de eerste partij zijn cookies die worden ingesteld door een website die op dat moment door de gebruiker wordt bezocht (bijvoorbeeld cookies die door het domein van onze website worden geplaatst).
  2. ii. Cookies van derden zijn cookies die worden ingesteld door een ander domein dan dat van de website die door de gebruiker wordt bezocht. Als een gebruiker een website bezoekt en een andere entiteit plaatst een cookie via die website, zou dit een cookie van een derde partij zijn.

Permanente cookies: deze cookies blijven op de computer van een gebruiker gedurende de in de cookie aangegeven periode. Ze worden telkens geactiveerd wanneer de gebruiker de website bezoekt die de betreffende cookie heeft gecreëerd.

Sessiecookies: deze cookies stellen website-exploitanten in staat om de acties van een gebruiker tijdens een browsersessie te koppelen. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer het browserscherm wordt gesloten. Sessiecookies worden tijdelijk gecreëerd. Zodra u de browser sluit, worden alle sessiecookies verwijderd.

2. Welke cookies gebruiken we en waarom?

Over het algemeen gebruikt de website cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van de website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden bij het surfen op de website en stelt ons ook in staat om deze website te verbeteren. De cookies die we op de website kunnen gebruiken zijn als volgt te categoriseren:

  1. Strict noodzakelijk
  2. Prestatie
  3. Functionaliteity
  4. Gericht

Sommige cookies kunnen aan meer dan een van deze doeleinden voldoen.

‘Strikt noodzakelijke’ cookies zorgen ervoor dat u zich kunt verplaatsen op de website en gebruik kunt maken van essentiële functies zoals beveiligde gebieden. Zonder deze cookies kunnen wij de gevraagde diensten niet verlenen.

Wij gebruiken deze strikt noodzakelijke cookies om:

 • U te identificeren als ingelogd op de website en u te authentiseren
 • Ervoor te zorgen dat u verbinding maakt met de juiste service op de website wanneer we wijzigingen aanbrengen in de manier waarop het werkt
 • Veiligheidsdoelen te realiseren

Als u deze cookies verhindert, kunnen wij niet garanderen hoe de website of de beveiliging op de website tijdens uw bezoek zijn taak zal verrichten.

‘Prestatie’ cookies verzamelen informatie over hoe u de website gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s u bezoekt en of u fouten ervaart. Deze cookies verzamelen geen informatie die u kan identificeren en worden alleen gebruikt om ons te helpen de werking van de website te verbeteren, de interessen van onze gebruikers te begrijpen en de effectiviteit van onze advertenties te meten.

Wij gebruiken prestatiecookies om:

 • Webanalyses uit te voeren: Om statistieken te verstrekken over het gebruik van de website
 • Affiliate tracking uit te voeren: Om feedback te geven aan gelieerde entiteiten dat een van onze bezoekers ook hun site heeft bezocht
 • Gegevens te verkrijgen over het aantal gebruikers van de website dat een product of dienst heeft bekeken
 • Ons te helpen de website te verbeteren door eventuele fouten die optreden te meten
 • Verschillende ontwerpen voor de website te testen

Sommige van onze prestatiecookies worden voor ons beheerd door derden.

‘Functionaliteit’ cookies worden gebruikt om diensten te verlenen of instellingen te onthouden om uw bezoek te verbeteren.

Wij gebruiken ‘Functionaliteit’-cookies om onder andere:

 • Instellingen die u hebt toegepast te onthouden, zoals opmaak, tekstgrootte, voorkeuren en kleuren
 • Te onthouden of we u al hebben gevraagd of u een enquête wilt invullen
 • Te onthouden of u een specifiek onderdeel of een specifieke lijst op de website hebt gebruikt, zodat deze niet opnieuw voorkomt
 • Te tonen wanneer u bent ingelogd op de website
 • Geïntegreerde videocontent te leveren en weer te geven

Sommige van deze cookies worden voor ons beheerd door derden.

‘Gerichte‘ cookies worden gebruikt om uw bezoek aan de website bij te houden, evenals andere websites, apps en onlinediensten, waaronder de pagina’s die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd, waardoor wij gerichte advertenties aan u kunnen tonen op de website.

We kunnen gerichte cookies gebruiken om:

 • Gerichte advertenties op de website weer te geven.
 • Om de manier te verbeteren waarop we gepersonaliseerde advertenties en inhoud leveren, en om het succes van advertentiecampagnes op de website te meten.

3. Wanneer hebben wij uw toestemming nodig

Voor alle cookies is uw toestemming vereist.

We vragen uw toestemming voordat we ze op uw computer plaatsen. U kunt uw toestemming geven door te klikken op de betreffende knop op de banner die aan u wordt getoond. Als u op geen enkel moment toestemming wilt geven of uw toestemming voor cookies wilt intrekken, moet u cookies verwijderen en blokkeren of uitschakelen via de instellingen van uw browser; zie hieronder voor meer informatie over hoe u dit kunt doen. Houdt u er rekening mee dat het uitschakelen van deze cookies de functionaliteit van de website zal beïnvloeden en kan verhinderen dat u toegang krijgt tot bepaalde functies van de website.

4. Hoe u onze cookies kunt verwijderen en blokkeren

De meeste webbrowsers bieden enige controle over de meeste cookies via de browserinstellingen. Als u uw browserinstellingen echter gebruikt om alle cookies te blokkeren (met inbegrip van strikt noodzakelijke cookies), is het mogelijk dat u geen toegang kunt krijgen tot de gehele website of delen daarvan. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, geeft ons systeem cookies af zodra u de website bezoekt.

Wijziging van uw cookie-instellingen. De browserinstellingen voor het wijzigen van uw cookie-instellingen vindt u meestal in het menu (‘opties’ of ‘voorkeuren’) van uw internetbrowser. Om deze instellingen te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Gebruik anders de ‘Help’-optie in uw internetbrowser voor meer informatie.

Bewaartermijn

Alle persoonlijke gegevens die wij opslaan voor marketing- en diensten-updatemeldingen worden door ons bewaard tot het moment waarop u ons laat weten dat u deze informatie niet langer wenst te ontvangen.

We bewaren uw persoonlijke gegevens in Conformio zolang uw Conformio-bedrijfsaccount actief is – na deze periode worden uw persoonlijke gegevens onomkeerbaar vernietigd.

Uw rechten

U kunt zich voor alle emailberichten van Advisera afmelden door op de ‘Afmelden’- link in de voettekst van een email te klikken.

Mocht u van mening zijn dat enige van uw persoonlijke gegevens die wij van u hebben onjuist of onvolledig is, dan heeft u het recht om te verzoeken deze informatie in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Neem voor het uitoefenen van deze rechten contact op met ons ondersteuningsteam .

In het geval dat u een klacht wilt indienen over hoe wij met uw persoonlijke gegevens zijn omgegaan, neem dan alstublieft contact op met ons ondersteuningsteam . We zullen vervolgens uw klacht onderzoeken en met u samenwerken om de kwestie op te lossen.

Indien u nog steeds van mening bent dat wij niet op een juiste manier, in overeenstemming met de wet, met uw persoonlijke gegevens zijn omgegaan, dan kunt u contact opnemen met het Kroatische Agentschap voor Bescherming van Persoonlijke Gegevens en bij hen een klacht indienen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DOCUMENTATIESJABLONEN

Documenten en documentatie die verkocht worden via de Websites zijn beschermd door auteursrechten van Advisera.

Na betaling geeft Advisera u een niet-exclusief, permanent, beperkt recht om het document of de documentatie wereldwijd te gebruiken, exclusief op de wijze die hier expliciet is aangegeven. Alle rechten die niet expliciet zijn gegund, zijn voorbehouden.

Het is u toegestaan om het document of de documentatie te gebruiken voor welk doel dan ook, maar exclusief voor de behoeftes van uw bedrijf, op een manier die in overeenstemming is met de gegeven rechten, om het document of de documentatie te kopiëren, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, op welke manier dan ook en in welke vorm dan ook, en om het te vertalen in andere talen, het aan te passen of te redigeren.

Het is uitdrukkelijk verboden om het document/de documentatie commercieel te gebruiken voor welk doel dan ook of voor welke behoefte dan ook die niet rechtstreeks verbonden is aan uw interne bedrijfsvoering. Het is in het bijzonder verboden om het origineel of kopieën van het document of de documentatie via verkoop of anderszins te leasen of te distribueren, of aan te bieden met de intentie tot verkoop, en om ze te printen, publiceren en voor het publiek toegankelijk te maken, via bedrade of draadloze systemen, door ongeautoriseerde derde personen de mogelijkheid te bieden om de documenten te raadplegen vanaf plekken en op tijden naar hun keuze (b.v. internetpublicatie), zonder daarvoor vooraf geschreven toestemming verkregen te hebben van Advisera.

U bent niet bevoegd om uw rechten over te dragen aan geassocieerde of niet-geassocieerde juridische of natuurlijke derde personen, inclusief uw geaffilieerde bedrijven, of elke van dergelijke derde personen enig recht toe te staan om de documenten/documentatie te gebruiken zonder vooraf schriftelijke toestemming van Advisera.

AANKOPEN, ABONNEMENTEN EN PROEFABONNEMENTEN

Aankopen

Indien u enig product of dienst wenst aan te kopen via de Websites (“Aankoop”), dan wordt u gevraagd bepaalde informatie te verstrekken relevant voor uw Aankoop, inclusief, zonder uitzondering, uw credit cardnummer, de vervaldatum van uw credit card, en uw factuurgegevens en uw verzendinformatie.

U vertegenwoordigt en garandeert dat: (i) u gerechtigd bent elke credit card(s) of ander betaalmethode(n) in relatie tot elke Aankoop te gebruiken; en dat (ii) de informatie die u aan ons lever waar, correct en compleet is.

Bij het verschaffen van dergelijke informatie, geeft u ons het recht de informatie aan andere partijen te leveren ter voltooiing van de Aankopen.

Wij houden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of af te zeggen op elk moment voor bepaalde redenen inclusief, maar niet begrensd tot: beschikbaarheid product of dienst, fouten in de omschrijving of prijs van het product of dienst, fout in uw bestelling of andere redenen.

Wij houden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of af te zeggen indien fraude of een ongeauthoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

Abonnementen

Enkele producten en diensten in de Websites worden in rekening gebracht op abonnementenbasis (“Abonnement(en)”). U ontvangt een factuur voorafgaand op een terugkerende en periodieke basis (“Factureringscyclus”). Factureringscyclus zijn of op een maandelijkse of op een jaarlijkse basis gesteld, afhankelijk van het type abonnementsplan dat u kiest wanneer u een Abonnement koopt.

Aan het eind van elke Factureringscyclus, uw Abonnement zal automatisch worden verlengd onder exact dezelfde condities tenzij u het opzegt of Advisera het opzegt. U kunt uw Abonnementverlenging opzeggen door of uw online accountbeheerpagina of door contact op te nemen met Advisera customer support team.

Een geldige betaalmethode, inclusief credit card of Paypal, is vereist om de betaling van uw Abonnement te verwerken. U verschaft Advisera accurate en volledige factureringsinformatie inclusief volledige naam, adres, provincie, postcode, telefoonnummer, en een geldige betalingsmethode-informatie. Door dergelijke betalingsinformatie in te voeren, authoriseert u automatisch EEPS om alle Abonnementgelden te incaserren via uw account naar elke van dergelijke betalingsinstrumenten.

Mocht automatische incassering niet slagen om een of andere reden, dan zal Advisera een elektronische factuur waarin wordt aangegeven handmatig te betalen, met een bepaalde eindtermijn, met volledige betaling corresponderend met de facturrperiode als aangegeven op de factuur.

Tariefswijzigingen

Advisera, kan naar eigen goeddunken en op elk moment, het Abonnementsgeld voor het Abonnement wijzigen. Elke Abonnementsgeldswijziging gaat in aan het einde van de tien-lopende Factureringscyclus.

Advisera levert met een redelijke vooraankondiging van enige wijziging in de Abonnementsgelden om u de mogelijkheid te geven uw Abinnement te beëindigen voordat een dergelijke wijziging effectief wordt.

Uw verdere gebruik van de Websites na de wijziging in het Abonnementgeld wordt geldig in lijn met uw goedkeuring om het gewijzigde Abonnementsgeld te betalen.

Proefabonnement

Advisera, kan naar eigen goeddunken en op elk moment, een Abonnement met een proefperiode van een bepaalde of onbepaalde tijd (“Proefabonnement”).

U wordt gevraagd om u factureringsgegevens in te voeren om aan te melden voor het Proefabonnement.

Indien u uw factureringsgegevens invoert om aan te melden voor het Proefabonnement, dan wordt u niets gerekend door Advisera totdat het Proefabonnement is verlopen. Op de laatste dag van het Proefabonnement, tenzij u uw Abonnement opzegt, zultautomatisch het van toepassing zijnde Abonnenmentsgeld in rekening worden gebracht voor de type Abonnementen udie u heeft geselecteerd.

Op elk moment en zonder aankondiging, behoudt Advisera zich het recht voor (i) de voorwaarden en condities van het aanbod t.a.v. het Proefabonnement te wijzigen, of (ii) een dergelijk Proefabonnement te beëindigen.

BESCHIKBAARHEID, FOUTEN EN ONNAUWKEURIGHEDEN

Wij updaten constant onze aanbieding van producten en diensten op de Websites. De producten of diensten beschikbaar op de Websites kunnen verkeerd geprijsd zijn, onnauwkeurig omschreven, of niet beschikbaar en we kunnen vertraging ondervinden in het up to date houden van de informatie op de Websites en in onze advertenties op onze andere websites.

Wij kunnen en garanderen niet de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie, prijzen inbegrepen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid, en diensten. We behouden het recht om te wijzigen of informatie te updaten en om fouten, onnauwkeurigheden, of ommissies op elk moment te corrigeren zonder vooraankondiging.

RESTITUTIE- & ANNULERINGSBELEID

Online cursussen

We kunnen geen restituties aanbieden als de bestelling voor het doen van een examen is geplaatst en u het examen heeft gedaan, ongeacht of u bent geslaagd of niet. Door het karakter van onze examens, kunt u met een bestelling maar één examen hebben, en eenmaal een gedaan examen kan niet op dezelfde manier worden gedaan door gebruik te maken van dezelfde bestelling. Indien u het examen opnieuw dient te doen, plaatst u dan a.u.b. een nieuwe bestelling. Echter, er zijn omstandigheden die ons toestaan om u een restitutie aan te bieden voor uw gekochte examen, en deze zijn als volgt: (1) u was niet in staat het examen te benaderen door technisch falen van de Websites, (2) u was niet in staat het examen te voltooien door technisch falen op de Websites, (of) i heeft nooit het examen benaderd. Indien u een terugbetaling verzoekt, zonder toegang te krijgen tot het examen, zullen we u de examenkosten terugbetalen, maar zullen we de restitutiekosten van 30 USD in rekening brengen.

Voor online workshops kunt u de workshop 2 dagen voorafgaand aan de workshopdatum annuleren en zult u een terugbetaling van 90% ontvangen. Er vindt geen restitutie plaats indien u de workshop zonder voorafgaande kennisgeving niet bijwoont.

Voor onsite workshops kunt u de workshop onder de volgende omstandigheden annuleren:

 • Indien u minimaal 15 dagen vóór de workshopdatum annuleert, ontvangt u een terugbetaling van 75%;
 • Indien u minder dan 15 dagen vóór de workshopdatum annuleert, ontvangt u een terugbetaling van 25%;
 • Er vindt geen restitutie plaats indien u de workshop zonder voorafgaande kennisgeving niet bijwoont.

Alle beslissingen over terugbetalingen en het beleid daarin zijn onderhevig aan onze discretie. Als het ware, kunnen we screeshots van ontvangen fouten verlangen, of ander bewijs. Wij zullen alle pogingen doen om te waarborgen dat het product voldoet aan uw normen evenals als de onze voordat we tot restitutie overgaan.

Documentatiesjablonen & Documentatie Toolkits

Vanwege de aard van onze documentatiesjablonen & documentatie toolkits, bieden wij in geen enkel geval restitutie zodra de bestelling geplaatst is en het sjabloon is bezorgd. Omdat wij enkel digitale goederen verkopen, zijn de producten niet terug te halen nadat ze zijn bezorgd. U kunt de eerste pagina’s van onze sjablonen vooraf inzien, zodat u er zeker van kunt zijn dat het product is wat u zoekt. Door onze documentatiesjablonen of documentatie toolkits aan te schaffen, geeft u aan de hiergenoemde bepalingen te begrijpen en te accepteren. Er zijn echter omstandigheden die ons toestaan om u restitutie te bieden voor het aangeschafte sjabloon en deze zijn als volgt: (1) Het product is niet bezorgd, of (2) u kon het bestand dat wij leverden niet downloaden of u bent niet in staat om het sjabloon te openen of op te slaan.

Alle beslissingen rond restitutie en ons beleid daaromtrent zijn onderhevig aan onze willekeur. We kunnen daarom vragen om screenshots van foutmeldingen of andere vormen van bewijs. We zullen alles doen om er zeker van te zijn dat het product aan uw en onze standaarden voldoet, voordat we restitutie bieden.

Live Online Trainingen via Webinars

Als u de registratiekosten voor een enkel webinar heeft betaald (niet het abonnement) en u wilt uw aanschaf annuleren, vergoeden we het hele registratiebedrag, zolang u ons minstens 7 dagen voor aanvang van het webinar op de hoogte stelt. Als u later annuleert, of het webinar mist, vergoeden we nog altijd de kosten, maar rekenen we $45 annuleringskosten.

Op Abonnementen-Gebaseerde Producten

Uitgezonderd, indien vereist door de wet, betaalde Abonnementen zijn niet restitueerbaar.

LET OP: U kunt restitutie en onmiddellijke beëeindiging van uw abonnement aanvragen in het geval van frauduleuze of ongeautoriseerde toegang tot uw creditcard. Als dit het geval is, neem dan onmiddellijk contact met customer support form.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Voorwaarden worden beheerst en geconstrueerd in lijn met de wetgeving van de Republiek van Kroatië en de Europese Unie, zonder rekening te houden met conflicterende wetgevende voorzieningen.

Ons falen om enig recht of voorziening van deze Voorwaarden niet uit te voeren zullen niet als een verwerping van deze rechten beschouwd. Indien enige voorziening van deze Voorwaarden voor ongeldig of onuitvoerbaar wordt beschouwd door een rechtbank, dan zullen de overgebleven voorzieningen van deze Voorwaarden blijven gelden. Deze Voorwaarden bevatten de gehele overeenkomst tussen ons aangaande onze Websites, en overstijgen en vervangen elke voorgaande overeenkomsten die we kunnen hebben tussen ons en de Websites.

ONZE PARTNERS