• Advisera pakete dokumentacije koristi više od 6000 firmi širom sveta
 • Optimizovan za mala i srednja preduzeća
 • Košta do 80% manje nego da angažujete konsultante
 • Dostupne ekspertske konsultacije i neograničena podrška putem elektronske pošte
 • Napravljen od strane Advisera, vodećeg nezavisnog portala za ISO standarde

ISO 9001:2015 Paket dokumenata Premium

Samostalno implementirajte 9001 i uradite to lako i efikasno uz naš Paket dokumenata.

PAKET SA EKSPERTSKOM PODRŠKOM UŽIVO

Karakteristike:
 • 76 šablona dokumenata – neograničeni pristup svoj neophodnoj dokumentaciji za sertifikaciju ISO 9001, uz dodatak neobavezne dokumentacije koja se najčešće koristi
 • Pristup video tutorijalima
 • Neograničena podrška putem e-mail poruka
 • Pregled dokumenata od strane eksperata
 • Jedan sat online konsultacija uživo “jedan-na-jedan” sa ekspertom za ISO 9001

997 EUR

100% bezbedno online plaćanje
AES-128bit SSL safe

KAKO FUNKCIONIŠE EKSPERTSKA PODRŠKA?

 1. Naš ekspert za ISO 9001 će biti u redovnom kontaktu sa vama – reći će vam gde da počnete, šta su naredni koraci i kako da razrešite sva pitanja sa kojima se možete sresti. Možete razgovarati putem Skype-a, telefona ili na neki drugi način koji vam odgovara.
 2. Obratite nam se u bilo koje vreme tokom vašeg projekta implementacije sa neograničenom e-mail podrškom a naši eksperti će odgovoriti na vaša pitanja u roku od 24 časa.
 3. Kada budete popunili svoje dokumente, naši eksperti će ih pregledati – oni će vam dati komentare i naznačiti šta je potrebno da se poboljša.

OVO JE NAŠ TIM EKSPERATA

Naš tim uključuje neke od najiskusnijih ocenjivača, trenera i konsultanata za standard ISO 9001. Pored toga, ponosimo se komunikacijskim veštinama našeg ekspertskog tima, koje nam pomažu da ostvarimo stabilne i lične odnose sa svojim klijentima.

Carlos Pereira da Cruz
Vodeći ISO 9001 ekspert

Iciar Gallo
ISO 9001 ekspert

Fulvio Paparo
ISO 9001 ekspert za Italiju

Christian Katz
ISO 9001 ekspert za Nemačku,
Austriju i Švajcarsku

ŠTA NAŠI KLIJENTI KAŽU O NAMA

Omogućava strukturiran vodič za to kako da poboljšate QMS dokumentaciju.
Andre van Hees
AirTies

KARAKTERISTIKE PAKETA

PAKET DOKUMENATA

Pogledajte koji dokumenti su uključeni u ISO 9001 Paket dokumenata Premium.

 1. Politika kvaliteta
 2. Ciljevi kvaliteta
 3. Poslovnik o kvalitetu
 1. Procedura za kontrolu dokumenata i zapisa
 2. Lista internih dokumenata
 3. Lista eksternih dokumenata
 4. Lista tipova zapisa
 5. Registar zapisa za uništenje/centralna arhiva
 1. Procedura za određivanje konteksta organizacije i zainteresovanih strana
 2. Lista zainteresovanih strana
 3. Zapis o ocenjivanju usaglašenosti
 4. Područje primene sistema menadžmenta kvalitetom
 1. Procedura za kompetentnost, obuku i svest
 2. Program obuke
 3. Zapis o obuci
 4. Zapis o prisustvovanju
 1. Procedura za adresiranje rizika i mogućnosti
 2. Registar ključnih rizika i mogućnosti
 3. Procedura za FMEA procenu rizika
 4. Zapis o FMEA proceni rizika
 1. Procedura prodaje
 2. Čeklista preispitivanja zahteva korisnika
 3. Registar žalbi korisnika
 1. Procedura za projektovanje i razvoj
 2. Projektni zadatak
 3. Projektni plan i preispitivanje
 4. Zapis o preispitivanju promene
 5. Zapisnik sa preispitivanja projektovanja
 1. Procedura za nabavku i ocenjivanje isporučilaca
 2. Čeklista za ocenjivanje isporučilaca
 3. Lista odobrenih isporučilaca
 4. Registar žalbi na isporučioce
 5. Zahtev i nalog za nabavku
 1. Procedura za nabavku i ocenu isporučilaca
 2. Lista za ocenjivanje isporučilaca
 3. Lista odobrenih isporučilaca
 4. Registar žalbi na isporučioce
 5. Zahtev i nalog za nabavku
 1. Procedura za proizvodnju i pružanje usluga
 2. Specifikacija proizvoda
 3. Zapis o usaglašenosti proizvoda/usluge
 4. Plan kvaliteta
 5. Obaveštenje korisniku o promenama na njegovoj imovini
 6. Zapis o sledljivosti
 7. Zapis o preispitivanju proizvoda/usluge
 8. Plan proizvodnje
 9. Registar proizvoda
 10. Procedura za proizvodnju
 11. Procedura za izgradnju
 12. Procedura za obradu hrane
 13. Procedura za razvoj softvera
 14. Procedura za usluge transporta
 15. Procedura za proizvodnju hemijskih proizvoda
 16. Procedura za proizvodnju električne i optičke opreme
 17. Procedura za proizvodnju mašina i opreme
 18. Procedura za proizvodnju metala
 19. Procedura za proizvodnju metala i plastike
 20. Procedura za velikoprodaju i maloprodaju
 1. Procedura skladištenja
 2. Zapis o kontroli temperature skladištenja
 1. Procedura za upravljanje neusaglašenostima i korektivne mere
 2. Zapis o neusaglašenosti
 3. Zapis o korektivnoj meri
 4. Registar i status neusaglašenosti i korektivne mere
 1. Procedura za održavanje opreme i merne opreme
 2. Lista opreme
 3. Plan za preventivno održavanje opreme
 4. Zapis o održavanju i kalibraciji
 1. Procedura za merenje zadovoljstva korisnika
 2. Upitnik o zadovoljstvu korisnika
 3. Izveštaj o zadovoljstvu korisnika
 4. Praćenje zadovoljstva korisnika
 1. Procedura za interne provere
 2. Čeklista interne provere
 3. Program interne provere
 4. Izveštaj sa interne provere
 1. Procedura za preispitivanje od strane rukovodstva
 2. Matrica ključnih indikatora performansi
 3. Izveštaj o analizi podataka
 4. Zapisnik sa preispitivanja od stane rukovodstva

“KORAK PO KORAK” PRIRUČNIK ZA VAŠU IMPLEMENTACIJU

Dokumenti iz Paketa su organizovani tako da vas vode putem vaše implementacije. Strukturisani su u jasno brojem označenim folderima kako bi znali gde da počnete i, nakon što popunite svaki dokument, koji je naredni.

80% POPUNJEN – PRIRUČNIK ZA PREOSTALIH 20%

Uradili smo 80% posla za koji bi vam konsultant naplatio. Sve što može unapred da se popuni u dokumentima je već urađeno, a preostalu adaptaciju koju treba da uradite smo jasno obeležili komentarima i instrukcijama.

OBELEŽENA MESTA ĆE VAM POKAZATI GDE JE POTREBNO UREDITI TEKST

Jednostavno pređite kroz dokumente, ispunjavajući specifičnosti za vašu kompaniju prema našim uputstvima. Naši stručnjaci su čak dodali i neke instrukcije o tome šta da unesete, kako biste prolazili kroz implementaciju što je efikasnije moguće.

DODATNE INSTRUKCIJE ZA SPECIFIČNE ZADATKE

Kompletiranje nekih delova dokumenta može biti izazov za vas ako nikada ranije to niste radili. U tom slučaju, dodali smo detaljna uputstva i, po potrebi, linkove na članke i video tutorijale koji će vam pomoći da razumete i popunite ove odeljke.

POTPUNO PRILAGODLJIVI DOKUMENTI

Većina kompanija ima specifičan dizajn i strukturu svojih zvaničnih dokumenata. Postoje podaci o zaglavlju, nivou poverljivosti, čak i propisan grafički dizajn i fontovi. Svi naši dokumenti su potpuno prilagodljivi, tako da možete da učinite da izgledaju kako treba.

SVA PODRŠKA KOJA VAM JE POTREBNA

Sertifikacija za ISO 9001 je mnogo više od proste dokumentacije. Implementacija standarda treba da odgovara vašoj kompaniji, a vi morate da radite sa svojim zaposlenima, svojim menadžmentom i svojim postojećim procesima na odgovarajući način.

Zbog toga su vam naši eksperti pri ruci sa svojom online podrškom uživo da odgovore na svako teško pitanje – možemo da ugovorimo poziv putem Skype-a, telefona ili na neki drugi način koji vam odgovara; ili, možemo odgovoriti na vaša pitanja putem e-mail poruka – kakogod vam odgovara.

[ime, radno mesto]

imenovan je za sponzora projekta.

[naziv organizacije]

PREDNOSTI I KARAKTERISTIKE ISO 9001 Paketa dokumenata Premium

9001 premium temlates for every required document

Šabloni za svaki traženi dokument

Naš Paket dokumenata uključuje šablone za svaki pojedinačni dokument koji je potrebno da usaglasite sa ISO 9001 – svi potpuno prihvatljivi za sertifikacionu proveru.

Za potpunu listu uključenih dokumenata, molimo kliknite ovde.

Obavili smo veći deo posla umesto vas – dokumenti su popunjeni 90%

Već smo popunili oko 90% informacija umesto vas. Kod većine dokumenata samo će biti potrebno da unesete pojedinosti o vašoj organizaciji: poslovno ime, odgovorne strane i bilo koju drugu informaciju jedinstvenu za vašu kompaniju. Svaki dokument vas vodi kroz proces, uključujući komentare o svakom potrebnom elementu, kao i o onima koji su opcionalni.

Unapred smo ispunili ISO 9001 dokumentaciju, pa možete biti sigurni da ste sve precizno i maksimalno efikasno popunili.

Sastavljeno od strane eksperta

9001Academy je poznata po svom kvalitetu i tačnosti, pa možete da se opustite uz saznanje da je svaki dokument u našem Paketu napisan i dvaput proveren od strane vrhunskih ISO 9001 eksperata. Naši šabloni su satavljeni tako da popunjavanje učine brzim i lakim, otklanjajući frustraciju iz procesa implementacije.

9001academy-Fully-editable-documents

Dokumenti koji se mogu potpuno izmeniti

Svaki dokument je dostupan bilo u MS Word il MS Excel formatu što ih čini lakim za prilagođavanje vašoj kompaniji. Zadržite brendiranje tako što ćete dodati kompanijski logo i boje ili dodajte hedere i futere koji će bolje odraziti vaš stil.

9001_Premium_folders

Jasno organizovani, logični koraci

Svaki dokument je organizovan tako da možete savršeno pratiti svoj redosled. Prateći svaki korak po redu, bićete sigurni da ništa niste propustili i da se niko neće izgubiti u procesu. Uključeni dijagrami pomažu zaposlenima da razumeju svaki proces kako bi se olakšalo upravljanje kvalitetom, a olakšali procesi.

Standardizovano formatiranje

Svaki dokument u Paketu prati identičnu strukturu i format koji će vam pomoći da brzo okončate rad na efikasan i precizan način. Pored toga, kako bismo vam pomogli da razumete odnose između svakog dokumenta, međusobno povezujemo sve dokumente.

9001 Documentation tutorials

Uključeni: Tutorijali

Kada kupite Paket dokumenata dobićete godinu dana besplatnog pristupa svim video tutorijalima. Na ovaj način ne samo da ćete saznati o osnovama ISO 9001, već ćete dobiti i vođenu prezentaciju o tome kako treba popuniti dokumente.

Kreirani posebno za mala i srednja preduzeća

ISO 9001 Paket dokumenata Premium je kreiran posebno za mala i srednja preduzeća kako bi smanjili troškove implementacije (u novcu i vremenu). Uz naš Paket, ne obavezujemo vas da popunite svaki dokument koji bi bio potreban nekoj velikoj multinacionalnoj korporaciji. Umesto toga, naš Paket sadrži samo dokumente potrebne za VAŠ biznis.

BESPLATNI WEBINAR

Kako koristiti Paket dokumenata za implementaciju ISO 9001

Webinar osmišljen za kompanije koje planiraju da primene ISO 9001 po principu “Uradi sam”. Tokom ovog webinara, moći ćete da vidite da li su šabloni, know-how i podrška kompanije 9001Academy primenljivi na vaš projekat implementacije.

POGLEDAJTE KASNIJE

Dobićete e-mail sa linkom za ovaj webinar, pa možete da nastavite da ga gledate kasnije.

SPREMNI ZA SERTIFIKACIONU PROVERU

Kompanije u više od 100 zemalja su došle do usaglašenosti uz naše dokumente.

 • Paket vas vodi kroz implementaciju
 • Ekspertska podrška tokom čitavog projekta
 • Ekspertski pregled nekih od vaših popunjenih dokumenata
 • Sastanak sa ekspertom pre provere kako bi se uverili da je sve u redu

ISO 9001 Paket dokumenata Premium:

ODGOVARAJUĆI ZA VAŠ BIZNIS?

Da li ste malo ili srednje preduzeće?
Da li želite da minimalizujete vreme i troškove implementacije?
Da li tragate za preciznim šablonima koji se lako koriste?
Mi shvatamo vaše potrebe, pronašli smo odgovore na vaša pitanja i razvili ISO 9001 Paket dokumenata Premium specijalno za vašu kompaniju. Naš Paket ne zahteva popunjavanje svakog dokumenta koji bi bio potreban nekoj velikoj svetskoj korporaciji. Umesto toga, on uključuje samo one dokumente koji zadovoljavaju VAŠE potrebe.

PREUZMI BESPLATNI DEMO

POTREBNA VAM JE DODATNA PODRŠKA?

PAKET SA
EKSPERTSKOM PODRŠKOM UŽIVO

997 EUR
76 šablona dokumenata u saglasnosti sa ISO 9001:2015
Pristup video tutorijalima
ISO 9001 Alat za gap analizu
Bonus: Pristup bazi Conformio 12 meseci
Neograničena podrška putem e-maila
1 sat podrške “jedan-na-jedan”
sa našim ISO 9001 ekspertom
Pregled 1 popunjenog dokumenta od strane eksperta
 
 

PAKET SA
PROŠIRENOM PODRŠKOM

1497 EUR
76 šablona dokumenata u saglasnosti sa ISO 9001:2015
Pristup video tutorijalima
ISO 9001 Alat za gap analizu
Bonus: Pristup bazi Conformio 12 meseci
Neograničena podrška putem e-maila
5 sati podrške “jedan-na-jedan” (niz online sastanaka sa ISO 9001 ekspertom)
Pregled 5 popunjenih dokumenata od strane eksperta
 
 

POWER PAKET
 

2497 EUR
76 šablona dokumenata u saglasnosti sa ISO 9001:2015
Pristup video tutorijalima
ISO 9001 Alat za gap analizu
Bonus: Pristup bazi Conformio 12 meseci
Neograničena podrška putem e-maila
15 sati podrške “jedan-na-jedan” (niz online sastanaka sa ISO 9001 ekspertom)
Pregled 15 popunjenih dokumenata od strane eksperta
Radionica za konsultacije pre provere (1 sat treninga o pripremi za proveru sa vodećim ekspertom za ISO 9001)

DA LI ZAISTA SAMI MOŽETE DA IMPLEMENTIRATE ISO 9001?

JEDNOSTAVNO I BEZBEDNO PLAĆANJE I ISPORUKA

Često postavljana pitanja: KUPOVINA ISO 9001 PAKETA DOKUMENATA PREMIUM

Kada i kako ću dobiti paket?

Odmah nakon što se transakcija obradi, dobićete e-mail sa linkom za preuzimanje. Ne može biti jednostavnije.

Koji je mogući način plaćanja?

Primamo sve osnovne kreditne kartice, uplatu putem PayPal-a i gotovinsku uplatu sa vašeg bankovnog računa.

Da li su moji podaci o plaćanju bezbedni?

Ponosni smo korisnici Secure Socket Layer (SSL) tehnologije, koja je postala standard. Ova tehnologija vrši šifriranje informacija sa vaše kreditne kartice, čuva ih na sigurnom i šalje ih direktno procesoru plaćanja. Mi nikada ne zadržavamo – niti čak vidimo – vaše informacije o plaćanju.

Kojim valutama mogu platiti?

Prihvatamo više od 50 značajnijih valuta, uključujući USD, EUR, GBP, CHF.

Da li mogu dobiti popust ukoliko kupim paket na različitim jezicima?

Da! Možete kupiti drugi paket na drugom jeziku sa 70% popusta.

Još nisam siguran da li ovaj paket odgovara mom biznisu. Mogu li da ga isprobam pre nego što kupim?

Voleli bismo da to uradite! Kliknite na tab „PREUZMITE DEMO PAKETA“ i unesite ime i svoju e-mail adresu. Odmah možete pristupiti besplatnom pregledu svakog šablona dokumenata koji će vam pomoći da se odlučite. To je odlična prilika da vidite kako svaki dokument izgleda i kako su laki za popunjavanje.

Da li je paket u saglasnosti sa najnovijim promenama ISO standarda?

Jeste. Takođe, imaćete priliku da dobijete besplatno ažuriranje ovih paketa godinu dana nakon datuma kupovine.

iciar-iso-expert

Iciar Gallo
ISO 9001 ekspert

NISTE SIGURNI KOJA JE OPCIJA NAJBOLJA ZA VAS?

Obezbedite savet eksperta za bolji rast vašeg biznisa

ZAKAŽITE BESPLATNE KONSULTACIJE

NAŠI KLIJENTI

NAŠI PARTNERI

 • Advisera je sertifikovana od strane Exemplar Global kao pružalac TPECS za IS, QM, EM, TL i AU kompetencijskih jedinica.
 • ITIL® je registrovani zaštitni znak kompanije AXELOS Limited. Dozvolu za upotrebu odobrio AXELOS Limited. Sva prava zadržana.
 • DNV GL Business Assurance je jedno od vodećih tela za sertifikaciju akreditovanih upravljačkih sistema.