Cene & opcije za Pakete dokumenata ISO 9001

ZA VAŠU KOMPANIJU

ZA IMPLEMENTACIJU DELA STANDARDA

ZA IMPLEMENTACIJU CELOG STANDARDA

ZA IMPLEMENTACIJU VIŠE STANDARDA ISTOVREMENO

ISO 9001:2015 Paket dokumenata za interni audit ISO 9001:2015 Paket dokumenata za upravljanje rizikom ISO 9001:2015 Tranzicioni paket dokumenata ISO 9001:2015 Paket dokumenata ISO 9001:2015 Paket dokumenata Premium ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Integrisani paket dokumenata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Integrisani paket dokumenata
Cena197 EUR 197 EUR 697 EUR897 EUR997 EUR 1647 EURUS$ 1897
Broj dokumenata
Politike, procedure, planovi i obrasci u MS Word ili MS Excel formatu koji se mogu uređivati i prilagoditi potrebama Vaše kompanije.
4 dokumenta 4 dokumenta 42 dokumenta 61 dokument 76 dokumenata 100 dokumenata 119 dokumenata
Svi dokumenti koje zahteva ISO 9001 Svi dokumenti koji se razlikuju od revizije 2008
Svi dokumenti koje zahteva ISO 14001
Svi dokumenti koje zahteva ISO 45001
Skup osnovnih obaveznih dokumenata
Prošireni skup dokumenata za interni audit
Najčešće korišćene neobavezne procedure i obrasci
Dodatne proizvodne procedure za sledeće privredne grane: građevinarstvo, ishrana, proizvodnja, razvoj softvera, transport, hemijska, električna i optička industrija, mašinstvo i oprema, metali, guma i plastika, maloprodaja i veleprodaja
FMEA metoda procene rizika
Uključeni video tutorijali
Video snimci koji Vam pomažu da ispunite najvažnije dokumente koristeći stvarne podatke - šta trebate zadržati, šta možete izmeniti, te šta možete izbrisati.
Dostupni jezici proizvoda English, Deutsch, Español, ItalianoEnglish, Deutsch, Español, Français, Italiano, 简体中文, 日本語English, Deutsch, Español, ItalianoSrpski, English, Deutsch, Español, Français, Nederlands, Italiano, 简体中文, 日本語, Hrvatski, Português (Brazil)Srpski, English, Deutsch, Español, Français, Nederlands, Italiano, 简体中文, 日本語, Hrvatski, Português (Brazil)English, Deutsch, EspañolEnglish
Primenjivo za Sve veličine kompanijaSve veličine kompanijaMale kompanije (do 50 zaposlenih)Male kompanije (do 50 zaposlenih)Mala i srednja preduzeća. Posebno kreiran za određene privredne grane.
Sadrži dodatne šablone dokumenata primenjive na sledeće grane: građevinarstvo, ishrana, proizvodnja, razvoj softvera, transport, hemijska, električna i optička industrija, mašinstvo i oprema, metali, guma i plastika, maloprodaja i veleprodaja.
Mala i srednja preduzeća. Posebno kreiran za određene privredne grane.
Sadrži dodatne šablone dokumenata primenjive na sledeće grane: građevinarstvo, ishrana, proizvodnja, razvoj softvera, transport, hemijska, električna i optička industrija, mašinstvo i oprema, metali, guma i plastika, maloprodaja i veleprodaja.
Mala i srednja preduzeća. Posebno kreiran za određene privredne grane.
Sadrži dodatne šablone dokumenata primenjive na sledeće grane: građevinarstvo, ishrana, proizvodnja, razvoj softvera, transport, hemijska, električna i optička industrija, mašinstvo i oprema, metali, guma i plastika, maloprodaja i veleprodaja.
U saglasnosti saISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
VIDI DETALJEVIDI DETALJEVIDI DETALJEVIDI DETALJEVIDI DETALJEVIDI DETALJEVIDI DETALJE
ZA IMPLEMENTACIJU DELA STANDARDA
ISO 9001:2015 Paket dokumenata za interni audit
197 EUR
4 dokumenta
Politike, procedure, planovi i obrasci u MS Word ili MS Excel formatu koji se mogu uređivati i prilagoditi potrebama Vaše kompanije.
Prošireni skup dokumenata za interni audit
Uključeni video tutorijali
Video snimci koji Vam pomažu da ispunite najvažnije dokumente koristeći stvarne podatke - šta trebate zadržati, šta možete izmeniti, te šta možete izbrisati.
Dostupni jezici proizvoda
English, Deutsch, Español, Italiano
Primenjivo za sve veličine kompanija
U saglasnosti sa ISO 9001:2015
VIDI DETALJE
ZA IMPLEMENTACIJU DELA STANDARDA
ISO 9001:2015 Paket dokumenata za upravljanje rizikom
197 EUR
4 dokumenta
Politike, procedure, planovi i obrasci u MS Word ili MS Excel formatu koji se mogu uređivati i prilagoditi potrebama Vaše kompanije.
FMEA metoda procene rizika
Uključeni video tutorijali
Video snimci koji Vam pomažu da ispunite najvažnije dokumente koristeći stvarne podatke - šta trebate zadržati, šta možete izmeniti, te šta možete izbrisati.
Dostupni jezici proizvoda
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, 简体中文, 日本語
Primenjivo za sve veličine kompanija
U saglasnosti sa ISO 9001:2015
VIDI DETALJE
ZA IMPLEMENTACIJU CELOG STANDARDA
ISO 9001:2015 Tranzicioni paket dokumenata
697 EUR
42 dokumenta
Politike, procedure, planovi i obrasci u MS Word ili MS Excel formatu koji se mogu uređivati i prilagoditi potrebama Vaše kompanije.
Svi dokumenti koji se razlikuju od revizije 2008
FMEA metoda procene rizika
Uključeni video tutorijali
Video snimci koji Vam pomažu da ispunite najvažnije dokumente koristeći stvarne podatke - šta trebate zadržati, šta možete izmeniti, te šta možete izbrisati.
Dostupni jezici proizvoda
English, Deutsch, Español, Italiano
Primenjivo za male kompanije (do 50 zaposlenih)
U saglasnosti sa ISO 9001:2015
VIDI DETALJE
ZA IMPLEMENTACIJU CELOG STANDARDA
ISO 9001:2015 Paket dokumenata
897 EUR
61 dokument
Politike, procedure, planovi i obrasci u MS Word ili MS Excel formatu koji se mogu uređivati i prilagoditi potrebama Vaše kompanije.
Svi dokumenti koje zahteva ISO 9001
Skup osnovnih obaveznih dokumenata
Prošireni skup dokumenata za interni audit
Najčešće korišćene neobavezne procedure i obrasci
Uključeni video tutorijali
Video snimci koji Vam pomažu da ispunite najvažnije dokumente koristeći stvarne podatke - šta trebate zadržati, šta možete izmeniti, te šta možete izbrisati.
Dostupni jezici proizvoda
Srpski, English, Deutsch, Español, Français, Nederlands, Italiano, 简体中文, 日本語, Hrvatski, Português (Brazil)
Primenjivo za male kompanije (do 50 zaposlenih)
U saglasnosti sa ISO 9001:2015
VIDI DETALJE
ZA IMPLEMENTACIJU CELOG STANDARDA
ISO 9001:2015 Paket dokumenata Premium
997 EUR
76 dokumenata
Politike, procedure, planovi i obrasci u MS Word ili MS Excel formatu koji se mogu uređivati i prilagoditi potrebama Vaše kompanije.
Svi dokumenti koje zahteva ISO 9001
Skup osnovnih obaveznih dokumenata
Prošireni skup dokumenata za interni audit
Najčešće korišćene neobavezne procedure i obrasci
Dodatne proizvodne procedure za sledeće privredne grane: građevinarstvo, ishrana, proizvodnja, razvoj softvera, transport, hemijska, električna i optička industrija, mašinstvo i oprema, metali, guma i plastika, maloprodaja i veleprodaja
FMEA metoda procene rizika
Uključeni video tutorijali
Video snimci koji Vam pomažu da ispunite najvažnije dokumente koristeći stvarne podatke - šta trebate zadržati, šta možete izmeniti, te šta možete izbrisati.
Dostupni jezici proizvoda
Srpski, English, Deutsch, Español, Français, Nederlands, Italiano, 简体中文, 日本語, Hrvatski, Português (Brazil)
Primenjivo za mala i srednja preduzeća. Posebno kreiran za određene privredne grane.
Sadrži dodatne šablone dokumenata primenjive na sledeće grane: građevinarstvo, ishrana, proizvodnja, razvoj softvera, transport, hemijska, električna i optička industrija, mašinstvo i oprema, metali, guma i plastika, maloprodaja i veleprodaja.
U saglasnosti sa ISO 9001:2015
VIDI DETALJE
ZA IMPLEMENTACIJU VIŠE STANDARDA ISTOVREMENO
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Integrisani paket dokumenata
1647 EUR
100 dokumenata
Politike, procedure, planovi i obrasci u MS Word ili MS Excel formatu koji se mogu uređivati i prilagoditi potrebama Vaše kompanije.
Svi dokumenti koje zahteva ISO 9001
Svi dokumenti koje zahteva ISO 14001
Skup osnovnih obaveznih dokumenata
Prošireni skup dokumenata za interni audit
Najčešće korišćene neobavezne procedure i obrasci
Dodatne proizvodne procedure za sledeće privredne grane: građevinarstvo, ishrana, proizvodnja, razvoj softvera, transport, hemijska, električna i optička industrija, mašinstvo i oprema, metali, guma i plastika, maloprodaja i veleprodaja
FMEA metoda procene rizika
Uključeni video tutorijali
Video snimci koji Vam pomažu da ispunite najvažnije dokumente koristeći stvarne podatke - šta trebate zadržati, šta možete izmeniti, te šta možete izbrisati.
Dostupni jezici proizvoda
English, Deutsch, Español
Primenjivo za mala i srednja preduzeća. Posebno kreiran za određene privredne grane.
Sadrži dodatne šablone dokumenata primenjive na sledeće grane: građevinarstvo, ishrana, proizvodnja, razvoj softvera, transport, hemijska, električna i optička industrija, mašinstvo i oprema, metali, guma i plastika, maloprodaja i veleprodaja.
U saglasnosti sa ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
VIDI DETALJE
ZA IMPLEMENTACIJU VIŠE STANDARDA ISTOVREMENO
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Integrisani paket dokumenata
US$ 1897
119 dokumenata
Politike, procedure, planovi i obrasci u MS Word ili MS Excel formatu koji se mogu uređivati i prilagoditi potrebama Vaše kompanije.
Svi dokumenti koje zahteva ISO 9001
Svi dokumenti koje zahteva ISO 14001
Svi dokumenti koje zahteva ISO 45001
Skup osnovnih obaveznih dokumenata
Prošireni skup dokumenata za interni audit
Najčešće korišćene neobavezne procedure i obrasci
Dodatne proizvodne procedure za sledeće privredne grane: građevinarstvo, ishrana, proizvodnja, razvoj softvera, transport, hemijska, električna i optička industrija, mašinstvo i oprema, metali, guma i plastika, maloprodaja i veleprodaja
FMEA metoda procene rizika
Uključeni video tutorijali
Video snimci koji Vam pomažu da ispunite najvažnije dokumente koristeći stvarne podatke - šta trebate zadržati, šta možete izmeniti, te šta možete izbrisati.
Dostupni jezici proizvoda
English
Primenjivo za mala i srednja preduzeća. Posebno kreiran za određene privredne grane.
Sadrži dodatne šablone dokumenata primenjive na sledeće grane: građevinarstvo, ishrana, proizvodnja, razvoj softvera, transport, hemijska, električna i optička industrija, mašinstvo i oprema, metali, guma i plastika, maloprodaja i veleprodaja.
U saglasnosti sa ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
VIDI DETALJE
ZA KONSULTANTE
ISO 9001:2015 paket dokumenata PremiumKonsultantski White label Paket
Cena (EUR)997 EURZATRAŽI CENU
Dokumentacija se može upotrebitisamo za vašu kompanijuza vašu kompaniju + 10 vaših klijenata
Broj dokumenata76 dokumenata76 dokumenata
Svi dokumenti koje zahteva ISO 9001
White label šabloni
Preuzmite sve šablone dokumentacije bez oznake autorskih prava 9001Academy – vaši klijenti neće saznati da ste ih dobili od nas.
Podela zadataka & vremenski plan
Ovaj plan sugeriše koje zadatke treba da uradi konsultant, a koje klijent uz predlog rokova za svaki zadatak.
Trening prezentacija za ISO 9001
Prezentacija koja opisuje klauzule standarda – namenjena sprovođenju obuke u prostorijama vašeg klijenta.
Prodajna prezentacija
Prezentacija koja će vam pomoći da prezentujete svoje konsultantske usluge potencijalnim klijentima.
Konsultantska ponuda
Šablon koji možete da upotrebite kako biste poslali detaljnu ponudu svojih usluga potencijalnom klijentu.
Mapa aktera
Tabela sa spiskom svih aktera u projektu, zajedno sa najprikladnijim zadacima za svakog od njih kako bi se smanjio projektni rizik.
Uključeni video tutorijali
Video će vam pomoći da popunite najvažniju dokumentaciju verodostojnim podacima – ono što morate da zadržite, ono što možete da promenite i ono što možete da izbrišete.
VIDI DETALJE
ISO 9001:2015 paket dokumenata Premium
997 EUR
Dokumentacija se može upotrebiti samo za vašu kompaniju
76 dokumenata
Svi dokumenti koje zahteva ISO 9001
Uključeni video tutorijali
Video će vam pomoći da popunite najvažniju dokumentaciju verodostojnim podacima – ono što morate da zadržite, ono što možete da promenite i ono što možete da izbrišete.
Konsultantski White label Paket
ZATRAŽI CENU
Dokumentacija se može upotrebiti za vašu kompaniju + 10 vaših klijenata
76 dokumenata
Svi dokumenti koje zahteva ISO 9001
White label šabloni
Preuzmite sve šablone dokumentacije bez oznake autorskih prava 9001Academy – vaši klijenti neće saznati da ste ih dobili od nas.
Podela zadataka & vremenski plan
Ovaj plan sugeriše koje zadatke treba da uradi konsultant, a koje klijent uz predlog rokova za svaki zadatak.
Trening prezentacija za ISO 9001
Prezentacija koja opisuje klauzule standarda – namenjena sprovođenju obuke u prostorijama vašeg klijenta.
Prodajna prezentacija
Prezentacija koja će vam pomoći da prezentujete svoje konsultantske usluge potencijalnim klijentima.
Konsultantska ponuda
Šablon koji možete da upotrebite kako biste poslali detaljnu ponudu svojih usluga potencijalnom klijentu.
Mapa aktera
Tabela sa spiskom svih aktera u projektu, zajedno sa najprikladnijim zadacima za svakog od njih kako bi se smanjio projektni rizik.
Uključeni video tutorijali
Video će vam pomoći da popunite najvažniju dokumentaciju verodostojnim podacima – ono što morate da zadržite, ono što možete da promenite i ono što možete da izbrišete.
VIDI DETALJE

Kliknite na „Preuzmite besplatni pregled Paketa“, unesite svoje ime i e-mail adresu i dobićete pristup besplatnom pregledu našeg Paketa dokumenata 9001. Pre nego što donesete odluku o kupovini, ovaj pregled će vam omogućiti da vidite kako izgledaju šabloni i kako su jednostavni za popunjavanje.

PREUZMITE BESPLATNI PREGLED PAKETA

Marko Erlic Marko Erlic Savetnik kupaca

NISTE SIGURNI KOJA OPCIJA JE NAJBOLJA ZA VAS?

Zakažite online sastanak sa našim predstavnikom koji će vam pomoći da odlučite
ZAKAŽI SASTANAK

FAQS: KUPOVINA ISO 9001 PAKETA DOKUMENATA

Kako dobijam dokumente?

Odmah nakon što se transakcija obradi, dobićete e-mail sa linkom za preuzimanje. Ne može biti jednostavnije.

Kako plaćam?

Primamo sve značajnije kreditne kartice, PayPal uplatu, kao i gotovinsku uplatu sa vašeg bankovnog računa.

Da li su moji detalji o plaćanju sigurni?

Naravno. Mi koristimo standardnu Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, koja se nalazi među najsigurnijim metodama online plaćanja. Svi vaši podaci sa kreditne kartice, biće šifrovani i poslati direktno do procesora za plaćanje – mi nikada ne vidimo vaše detalje sa kartice, niti ih pohranjujemo u bilo kom formatu.

Koje valute primate?

Možemo primiti uplate u više od 50 poznatijih valuta, uključujući USD, EUR, GBP i CHF.

Da li mogu dobiti popust ukoliko kupim Paket na različitim jezicima?

Da! Možete kupiti drugi Paket na drugom jeziku sa 70% popusta.

Još nisam siguran da li ovaj Paket odgovara mom biznisu. Mogu li da ga isprobam pre nego što kupim?

Voleli bismo da to uradite! Kliknite na tab „Besplatni pregled“ i unesite ime i svoju e-mail adresu. Odmah možete pristupiti besplatnom pregledu svakog šablona dokumenata koji će vam pomoći da se odlučite. To je odlična prilika da vidite kako svaki dokument izgleda i kako su laki za popunjavanje.

Da li su Paketi u saglasnosti sa najnovijim promenama u ISO standardima?

Jesu. Takođe, imate pravo da dobijate besplatno ažuriranje tih Paketa godinu dana nakon dana kupovine.