• (0)

  Cene & opcije za Pakete dokumenata ISO 9001

  ZA VAŠU KOMPANIJU

  ZA IMPLEMENTACIJU DELA STANDARDA

  ZA IMPLEMENTACIJU CELOG STANDARDA

  ZA IMPLEMENTACIJU VIŠE STANDARDA ISTOVREMENO

  ISO 9001:2015 Paket dokumenata za interni audit ISO 9001:2015 Paket dokumenata za upravljanje rizikom ISO 9001:2015 Tranzicioni paket dokumenata ISO 9001:2015 Paket dokumenata ISO 9001:2015 Paket dokumenata Premium ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Integrisani paket dokumenata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Integrisani paket dokumenata
  Cena97 EUR 97 EUR 697 EUR897 EUR997 EUR 1647 EURUS$ 1897
  Broj dokumenata
  Politike, procedure, planovi i obrasci u MS Word ili MS Excel formatu koji se mogu uređivati i prilagoditi potrebama Vaše kompanije.
  4 dokumenta 4 dokumenta 42 dokumenta 61 dokument 76 dokumenata 100 dokumenata 119 dokumenata
  Svi dokumenti koje zahteva ISO 9001 Svi dokumenti koji se razlikuju od revizije 2008
  Svi dokumenti koje zahteva ISO 14001
  Svi dokumenti koje zahteva ISO 45001
  Skup osnovnih obaveznih dokumenata
  Prošireni skup dokumenata za interni audit
  Najčešće korišćene neobavezne procedure i obrasci
  Dodatne proizvodne procedure za sledeće privredne grane: građevinarstvo, ishrana, proizvodnja, razvoj softvera, transport, hemijska, električna i optička industrija, mašinstvo i oprema, metali, guma i plastika, maloprodaja i veleprodaja
  FMEA metoda procene rizika
  Uključeni video tutorijali
  Video snimci koji Vam pomažu da ispunite najvažnije dokumente koristeći stvarne podatke - šta trebate zadržati, šta možete izmeniti, te šta možete izbrisati.
  Dostupni jezici proizvoda English, Deutsch, Español, ItalianoEnglish, Deutsch, Español, Français, Italiano, 简体中文, 日本語English, Deutsch, Español, ItalianoSrpski, English, Deutsch, Español, Français, Nederlands, Italiano, 简体中文, 日本語, Hrvatski, Português (Brazil)Srpski, English, Deutsch, Español, Français, Nederlands, Italiano, 简体中文, 日本語, Hrvatski, Português (Brazil)English, Deutsch, EspañolEnglish
  Primenjivo za Sve veličine kompanijaSve veličine kompanijaMale kompanije (do 50 zaposlenih)Male kompanije (do 50 zaposlenih)Mala i srednja preduzeća. Posebno kreiran za određene privredne grane.
  Sadrži dodatne šablone dokumenata primenjive na sledeće grane: građevinarstvo, ishrana, proizvodnja, razvoj softvera, transport, hemijska, električna i optička industrija, mašinstvo i oprema, metali, guma i plastika, maloprodaja i veleprodaja.
  Mala i srednja preduzeća. Posebno kreiran za određene privredne grane.
  Sadrži dodatne šablone dokumenata primenjive na sledeće grane: građevinarstvo, ishrana, proizvodnja, razvoj softvera, transport, hemijska, električna i optička industrija, mašinstvo i oprema, metali, guma i plastika, maloprodaja i veleprodaja.
  Mala i srednja preduzeća. Posebno kreiran za određene privredne grane.
  Sadrži dodatne šablone dokumenata primenjive na sledeće grane: građevinarstvo, ishrana, proizvodnja, razvoj softvera, transport, hemijska, električna i optička industrija, mašinstvo i oprema, metali, guma i plastika, maloprodaja i veleprodaja.
  U saglasnosti saISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015
  ISO 14001:2015
  ISO 9001:2015
  ISO 14001:2015
  ISO 45001:2018
  VIDI DETALJEVIDI DETALJEVIDI DETALJEVIDI DETALJEVIDI DETALJEVIDI DETALJEVIDI DETALJE
  ZA IMPLEMENTACIJU DELA STANDARDA
  ISO 9001:2015 Paket dokumenata za interni audit
  97 EUR
  4 dokumenta
  Politike, procedure, planovi i obrasci u MS Word ili MS Excel formatu koji se mogu uređivati i prilagoditi potrebama Vaše kompanije.
  Prošireni skup dokumenata za interni audit
  Uključeni video tutorijali
  Video snimci koji Vam pomažu da ispunite najvažnije dokumente koristeći stvarne podatke - šta trebate zadržati, šta možete izmeniti, te šta možete izbrisati.
  Dostupni jezici proizvoda
  English, Deutsch, Español, Italiano
  Primenjivo za sve veličine kompanija
  U saglasnosti sa ISO 9001:2015
  VIDI DETALJE
  ZA IMPLEMENTACIJU DELA STANDARDA
  ISO 9001:2015 Paket dokumenata za upravljanje rizikom
  97 EUR
  4 dokumenta
  Politike, procedure, planovi i obrasci u MS Word ili MS Excel formatu koji se mogu uređivati i prilagoditi potrebama Vaše kompanije.
  FMEA metoda procene rizika
  Uključeni video tutorijali
  Video snimci koji Vam pomažu da ispunite najvažnije dokumente koristeći stvarne podatke - šta trebate zadržati, šta možete izmeniti, te šta možete izbrisati.
  Dostupni jezici proizvoda
  English, Deutsch, Español, Français, Italiano, 简体中文, 日本語
  Primenjivo za sve veličine kompanija
  U saglasnosti sa ISO 9001:2015
  VIDI DETALJE
  ZA IMPLEMENTACIJU CELOG STANDARDA
  ISO 9001:2015 Tranzicioni paket dokumenata
  697 EUR
  42 dokumenta
  Politike, procedure, planovi i obrasci u MS Word ili MS Excel formatu koji se mogu uređivati i prilagoditi potrebama Vaše kompanije.
  Svi dokumenti koji se razlikuju od revizije 2008
  FMEA metoda procene rizika
  Uključeni video tutorijali
  Video snimci koji Vam pomažu da ispunite najvažnije dokumente koristeći stvarne podatke - šta trebate zadržati, šta možete izmeniti, te šta možete izbrisati.
  Dostupni jezici proizvoda
  English, Deutsch, Español, Italiano
  Primenjivo za male kompanije (do 50 zaposlenih)
  U saglasnosti sa ISO 9001:2015
  VIDI DETALJE
  ZA IMPLEMENTACIJU CELOG STANDARDA
  ISO 9001:2015 Paket dokumenata
  897 EUR
  61 dokument
  Politike, procedure, planovi i obrasci u MS Word ili MS Excel formatu koji se mogu uređivati i prilagoditi potrebama Vaše kompanije.
  Svi dokumenti koje zahteva ISO 9001
  Skup osnovnih obaveznih dokumenata
  Prošireni skup dokumenata za interni audit
  Najčešće korišćene neobavezne procedure i obrasci
  Uključeni video tutorijali
  Video snimci koji Vam pomažu da ispunite najvažnije dokumente koristeći stvarne podatke - šta trebate zadržati, šta možete izmeniti, te šta možete izbrisati.
  Dostupni jezici proizvoda
  Srpski, English, Deutsch, Español, Français, Nederlands, Italiano, 简体中文, 日本語, Hrvatski, Português (Brazil)
  Primenjivo za male kompanije (do 50 zaposlenih)
  U saglasnosti sa ISO 9001:2015
  VIDI DETALJE
  ZA IMPLEMENTACIJU CELOG STANDARDA
  ISO 9001:2015 Paket dokumenata Premium
  997 EUR
  76 dokumenata
  Politike, procedure, planovi i obrasci u MS Word ili MS Excel formatu koji se mogu uređivati i prilagoditi potrebama Vaše kompanije.
  Svi dokumenti koje zahteva ISO 9001
  Skup osnovnih obaveznih dokumenata
  Prošireni skup dokumenata za interni audit
  Najčešće korišćene neobavezne procedure i obrasci
  Dodatne proizvodne procedure za sledeće privredne grane: građevinarstvo, ishrana, proizvodnja, razvoj softvera, transport, hemijska, električna i optička industrija, mašinstvo i oprema, metali, guma i plastika, maloprodaja i veleprodaja
  FMEA metoda procene rizika
  Uključeni video tutorijali
  Video snimci koji Vam pomažu da ispunite najvažnije dokumente koristeći stvarne podatke - šta trebate zadržati, šta možete izmeniti, te šta možete izbrisati.
  Dostupni jezici proizvoda
  Srpski, English, Deutsch, Español, Français, Nederlands, Italiano, 简体中文, 日本語, Hrvatski, Português (Brazil)
  Primenjivo za mala i srednja preduzeća. Posebno kreiran za određene privredne grane.
  Sadrži dodatne šablone dokumenata primenjive na sledeće grane: građevinarstvo, ishrana, proizvodnja, razvoj softvera, transport, hemijska, električna i optička industrija, mašinstvo i oprema, metali, guma i plastika, maloprodaja i veleprodaja.
  U saglasnosti sa ISO 9001:2015
  VIDI DETALJE
  ZA IMPLEMENTACIJU VIŠE STANDARDA ISTOVREMENO
  ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Integrisani paket dokumenata
  1647 EUR
  100 dokumenata
  Politike, procedure, planovi i obrasci u MS Word ili MS Excel formatu koji se mogu uređivati i prilagoditi potrebama Vaše kompanije.
  Svi dokumenti koje zahteva ISO 9001
  Svi dokumenti koje zahteva ISO 14001
  Skup osnovnih obaveznih dokumenata
  Prošireni skup dokumenata za interni audit
  Najčešće korišćene neobavezne procedure i obrasci
  Dodatne proizvodne procedure za sledeće privredne grane: građevinarstvo, ishrana, proizvodnja, razvoj softvera, transport, hemijska, električna i optička industrija, mašinstvo i oprema, metali, guma i plastika, maloprodaja i veleprodaja
  FMEA metoda procene rizika
  Uključeni video tutorijali
  Video snimci koji Vam pomažu da ispunite najvažnije dokumente koristeći stvarne podatke - šta trebate zadržati, šta možete izmeniti, te šta možete izbrisati.
  Dostupni jezici proizvoda
  English, Deutsch, Español
  Primenjivo za mala i srednja preduzeća. Posebno kreiran za određene privredne grane.
  Sadrži dodatne šablone dokumenata primenjive na sledeće grane: građevinarstvo, ishrana, proizvodnja, razvoj softvera, transport, hemijska, električna i optička industrija, mašinstvo i oprema, metali, guma i plastika, maloprodaja i veleprodaja.
  U saglasnosti sa ISO 9001:2015
  ISO 14001:2015
  VIDI DETALJE
  ZA IMPLEMENTACIJU VIŠE STANDARDA ISTOVREMENO
  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Integrisani paket dokumenata
  US$ 1897
  119 dokumenata
  Politike, procedure, planovi i obrasci u MS Word ili MS Excel formatu koji se mogu uređivati i prilagoditi potrebama Vaše kompanije.
  Svi dokumenti koje zahteva ISO 9001
  Svi dokumenti koje zahteva ISO 14001
  Svi dokumenti koje zahteva ISO 45001
  Skup osnovnih obaveznih dokumenata
  Prošireni skup dokumenata za interni audit
  Najčešće korišćene neobavezne procedure i obrasci
  Dodatne proizvodne procedure za sledeće privredne grane: građevinarstvo, ishrana, proizvodnja, razvoj softvera, transport, hemijska, električna i optička industrija, mašinstvo i oprema, metali, guma i plastika, maloprodaja i veleprodaja
  FMEA metoda procene rizika
  Uključeni video tutorijali
  Video snimci koji Vam pomažu da ispunite najvažnije dokumente koristeći stvarne podatke - šta trebate zadržati, šta možete izmeniti, te šta možete izbrisati.
  Dostupni jezici proizvoda
  English
  Primenjivo za mala i srednja preduzeća. Posebno kreiran za određene privredne grane.
  Sadrži dodatne šablone dokumenata primenjive na sledeće grane: građevinarstvo, ishrana, proizvodnja, razvoj softvera, transport, hemijska, električna i optička industrija, mašinstvo i oprema, metali, guma i plastika, maloprodaja i veleprodaja.
  U saglasnosti sa ISO 9001:2015
  ISO 14001:2015
  ISO 45001:2018
  VIDI DETALJE
  ZA KONSULTANTE
  ISO 9001:2015 paket dokumenata PremiumKonsultantski White label Paket
  Cena (EUR)997 EURZATRAŽI CENU
  Dokumentacija se može upotrebitisamo za vašu kompanijuza vašu kompaniju + 10 vaših klijenata
  Broj dokumenata76 dokumenata76 dokumenata
  Svi dokumenti koje zahteva ISO 9001
  White label šabloni
  Preuzmite sve šablone dokumentacije bez oznake autorskih prava 9001Academy – vaši klijenti neće saznati da ste ih dobili od nas.
  Podela zadataka & vremenski plan
  Ovaj plan sugeriše koje zadatke treba da uradi konsultant, a koje klijent uz predlog rokova za svaki zadatak.
  Trening prezentacija za ISO 9001
  Prezentacija koja opisuje klauzule standarda – namenjena sprovođenju obuke u prostorijama vašeg klijenta.
  Prodajna prezentacija
  Prezentacija koja će vam pomoći da prezentujete svoje konsultantske usluge potencijalnim klijentima.
  Konsultantska ponuda
  Šablon koji možete da upotrebite kako biste poslali detaljnu ponudu svojih usluga potencijalnom klijentu.
  Mapa aktera
  Tabela sa spiskom svih aktera u projektu, zajedno sa najprikladnijim zadacima za svakog od njih kako bi se smanjio projektni rizik.
  Uključeni video tutorijali
  Video će vam pomoći da popunite najvažniju dokumentaciju verodostojnim podacima – ono što morate da zadržite, ono što možete da promenite i ono što možete da izbrišete.
  VIDI DETALJE
  ISO 9001:2015 paket dokumenata Premium
  997 EUR
  Dokumentacija se može upotrebiti samo za vašu kompaniju
  76 dokumenata
  Svi dokumenti koje zahteva ISO 9001
  Uključeni video tutorijali
  Video će vam pomoći da popunite najvažniju dokumentaciju verodostojnim podacima – ono što morate da zadržite, ono što možete da promenite i ono što možete da izbrišete.
  Konsultantski White label Paket
  ZATRAŽI CENU
  Dokumentacija se može upotrebiti za vašu kompaniju + 10 vaših klijenata
  76 dokumenata
  Svi dokumenti koje zahteva ISO 9001
  White label šabloni
  Preuzmite sve šablone dokumentacije bez oznake autorskih prava 9001Academy – vaši klijenti neće saznati da ste ih dobili od nas.
  Podela zadataka & vremenski plan
  Ovaj plan sugeriše koje zadatke treba da uradi konsultant, a koje klijent uz predlog rokova za svaki zadatak.
  Trening prezentacija za ISO 9001
  Prezentacija koja opisuje klauzule standarda – namenjena sprovođenju obuke u prostorijama vašeg klijenta.
  Prodajna prezentacija
  Prezentacija koja će vam pomoći da prezentujete svoje konsultantske usluge potencijalnim klijentima.
  Konsultantska ponuda
  Šablon koji možete da upotrebite kako biste poslali detaljnu ponudu svojih usluga potencijalnom klijentu.
  Mapa aktera
  Tabela sa spiskom svih aktera u projektu, zajedno sa najprikladnijim zadacima za svakog od njih kako bi se smanjio projektni rizik.
  Uključeni video tutorijali
  Video će vam pomoći da popunite najvažniju dokumentaciju verodostojnim podacima – ono što morate da zadržite, ono što možete da promenite i ono što možete da izbrišete.
  VIDI DETALJE

  Kliknite na „Preuzmite besplatni pregled Paketa“, unesite svoje ime i e-mail adresu i dobićete pristup besplatnom pregledu našeg Paketa dokumenata 9001. Pre nego što donesete odluku o kupovini, ovaj pregled će vam omogućiti da vidite kako izgledaju šabloni i kako su jednostavni za popunjavanje.

  PREUZMITE BESPLATNI PREGLED PAKETA

  Marko Erlic Marko Erlic Savetnik kupaca

  NISTE SIGURNI KOJA OPCIJA JE NAJBOLJA ZA VAS?

  Zakažite online sastanak sa našim predstavnikom koji će vam pomoći da odlučite
  ZAKAŽI SASTANAK

  FAQS: KUPOVINA ISO 9001 PAKETA DOKUMENATA

  Kako dobijam dokumente?

  Odmah nakon što se transakcija obradi, dobićete e-mail sa linkom za preuzimanje. Ne može biti jednostavnije.

  Kako plaćam?

  Primamo sve značajnije kreditne kartice, PayPal uplatu, kao i gotovinsku uplatu sa vašeg bankovnog računa.

  Da li su moji detalji o plaćanju sigurni?

  Naravno. Mi koristimo standardnu Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, koja se nalazi među najsigurnijim metodama online plaćanja. Svi vaši podaci sa kreditne kartice, biće šifrovani i poslati direktno do procesora za plaćanje – mi nikada ne vidimo vaše detalje sa kartice, niti ih pohranjujemo u bilo kom formatu.

  Koje valute primate?

  Možemo primiti uplate u više od 50 poznatijih valuta, uključujući USD, EUR, GBP i CHF.

  Da li mogu dobiti popust ukoliko kupim Paket na različitim jezicima?

  Da! Možete kupiti drugi Paket na drugom jeziku sa 70% popusta.

  Još nisam siguran da li ovaj Paket odgovara mom biznisu. Mogu li da ga isprobam pre nego što kupim?

  Voleli bismo da to uradite! Kliknite na tab „Besplatni pregled“ i unesite ime i svoju e-mail adresu. Odmah možete pristupiti besplatnom pregledu svakog šablona dokumenata koji će vam pomoći da se odlučite. To je odlična prilika da vidite kako svaki dokument izgleda i kako su laki za popunjavanje.

  Da li su Paketi u saglasnosti sa najnovijim promenama u ISO standardima?

  Jesu. Takođe, imate pravo da dobijate besplatno ažuriranje tih Paketa godinu dana nakon dana kupovine.