Što je ISO 9001?

What is ISO 9001? - 9001Academy
ISO 9001 PREDLOŠCI
What is ISO 9001? - 9001Academy
ISO 9001 TEČAJEVI
What is ISO 9001? - 9001Academy
BESPLATNI MATERIJALI

''Što je ISO 9001?'' Da li tražite jednostavan odgovor na ovo pitanje?

Pa, niste jedini. Ovaj pregled može vam pomoći da naučite zašto ISO 9001 donosi prednosti u cijeloj vašoj organizaciji, da otkrijete koji su zahtjevi ISO 9001, te vam navesti praktične korake koje trebate poduzeti kako bi dobili certifikat.

Jednostavan uvod u osnove ISO 9001

ISO 9001 je međunarodni standard za Sustave upravljanja kvalitetom, objavljen od strane ISO (Međunarodne organizacije za standardizaciju). Standard je nedavno ažuriran 2015. godine, i naziva se ISO 9001:2015. Da bi bio objavljen i ažuriran, ISO 9001 je morao biti odobren od strane većine zemalja članica kako bi postao međunarodno priznat standard, što znači da je prihvaćen od većine zemalja diljem svijeta.

Pregled ISO 9001 certifikacije na kraju 2017. godine pokazuje da broj tvrtki koje su implementirale standard upravljanja kvalitetom ISO9001 i dalje ostaje stabilan u cijelom svijetu unatoč globalnoj recesiji. Dolje su rezultati u proteklom 6-godišnjem razdoblju.

NumberISO9001Certificates

Podaci uzeti iz ISO istraživanja iz 2017

Osim toga, postoje drugi dokumenti u ISO 9000 obitelji koji podržavaju zahtjeve ISO 9001. ISO 9000 definira uvjete i načela koji stoje iza ISO 9001, a ISO 9004 pruža smjernice kako učiniti ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom još uspješnijim.

Što je Sustav upravljanja kvalitetom?

Sustav upravljanja kvalitetom, često nazivan QMS, je skup politika, procesa, dokumentiranih procedura i zapisa. Ova zbirka dokumentacije definira skup internih pravila koja će propisivati kako vaša tvrtka izrađuje i isporučuje proizvod ili uslugu vašim kupcima. Sustav upravljanja kvalitetom mora biti usklađen s potrebama vaše tvrtke, te proizvodima i uslugama koje pružate, a ISO 9001 standard daje smjernice kako biste bili sigurni da niste propustili važne elemente potrebne za uspješan QMS.

Suština važnosti ISO 9001

Kao što je već rečeno, ISO 9001:2015 je međunarodno priznat standard za uspostavljanje, implementaciju i održavanje Sustava upravljanja kvalitetom u bilo kojoj tvrtki. Namijenjen je za uporabu u organizacijama svih veličina, u svim gospodarskim granama, i može ga koristiti bilo koja tvrtka. Kao međunarodni standard, prepoznat je kao temelj na kojemu će svaka tvrtka izgraditi sustav koji će osigurati zadovoljstvo kupaca i unaprjeđenje, i kao takvog, mnoge tvrtke ga zahtijevaju kao minimalan uvjet da bi neka organizacija mogla postati dobavljač.

Zbog toga što vi, kao i certifikacijska tijela, vršite audit vaših procesa, vaši kupci nemaju potrebu da i sami izvrše audit vaše tvrtke. To je razlog zašto je ISO 9001 postao nužnost za mnoge tvrtke da bi bile konkurentne na tržištu.

Osim toga, vaši kupci će biti uvjereni da ste uspostavili Sustav upravljanja kvalitetom temeljen na sedam načela upravljanja kvalitetom prema ISO 9001. Da saznate više o načelima upravljanja kvalitetom prema ISO 9001, pročitajte ovaj članak: Seven Quality Management Principles behind ISO9001 requirements.

Naime, ISO 9001 je takav temeljni i utjecajan standard da se koristi kao osnova kada određene gospodarske grane žele dodati svoje posebne zahtjeve, te time kreiraju vlastite standarde: to uključuje AS9100 za zrakoplovnu industriju, ISO 13485 za industriju medicinskih uređaja i IATF 16949 za automobilsku industriju.

Kako zapravo izgleda ISO 9001?

Struktura ISO 9001 je podijeljena na deset odjeljaka. Prva tri su uvodna, a zadnjih sedam sadrži zahtjeve za Sustav upravljanja kvalitetom. Evo o čemu se radi u sedam glavnih odjeljaka:

Odjeljak 4: Kontekst organizacije – Ovaj odjeljak govori o zahtjevima za razumijevanje vaše organizacije kako bi se implementirao Sustav upravljanja kvalitetom. Uključuje zahtjeve za identificiranje unutarnjih i vanjskih pitanja, identificiranje zainteresiranih strana i njihovih očekivanja, definiranje opsega Sustava upravljanja kvalitetom, te utvrđivanje vaših procesa i njihove interakcije.

Odjeljak 5: Vodstvo – Zahtjevi vodstva obuhvaćaju potrebu da uprava ima ključnu ulogu u implementaciji Sustava upravljanja kvalitetom. Uprava treba pokazati predanost Sustavu upravljanja kvalitetom tako što će osigurati fokus na klijenta, definirati i priopćavati politiku kvalitete, te dodjeljivati uloge i odgovornosti u cijeloj organizaciji.

Odjeljak 6: Planiranje – Uprava također mora planirati kontinuirano funkcioniranje Sustava upravljanja kvalitetom. Potrebno je procijeniti rizike i mogućnosti Sustava upravljanja kvalitetom u organizaciji, identificirati ciljeve poboljšanja kvalitete i napraviti planove za postizanje tih ciljeva.

Odjeljak 7: Podrška – Podrška se odnosi na upravljanje svim sredstvima za Sustav upravljanja kvalitetom, i obuhvaća potrebu za nadzorom svih resursa, uključujući ljudske resurse, zgrade i infrastrukturu, radno okruženje, resurse za praćenje i mjerenje, te organizacijsko znanje. Odjeljak također uključuje zahtjeve vezane uz kompetencije, svjesnost, komunikaciju i kontrolu dokumentiranih informacija (dokumenata i zapisa potrebnih za vaše procese).

Odjeljak 8: Funkcioniranje – Zahtjevi za funkcioniranje se bave svim aspektima planiranja i kreiranja proizvoda ili usluge. Ovaj odjeljak sadrži zahtjeve za planiranje, pregled zahtjeva proizvoda, dizajn, nadzor nad vanjskim davateljima usluga, kreiranje i puštanje u promet proizvoda ili usluge i kontrolu nesukladnih izlaza procesa.

Odjeljak 9: Procjena učinkovitosti – Ovaj odjeljak sadrži zahtjeve koji su potrebni da biste mogli pratiti da li vaš Sustav upravljanja kvalitetom dobro funkcionira. To uključuje praćenje i mjerenje vaših procesa, procjenu zadovoljstva kupaca, interne audite i kontinuirani pregled Sustava upravljanja kvalitetom od strane uprave.

Odjeljak 10: Poboljšanje – Ovaj posljednji odjeljak uključuje zahtjeve koji su potrebni kako bi vaš Sustav upravljanja kvalitetom tijekom vremena postao bolji. To uključuje potrebu za procjenom nesukladnosti procesa i poduzimanje popravnih radnji za procese.

Ova poglavlja se temelje na PDCA krugu, koji koristi ove elemente za provedbu promjena u procesima organizacije kako bi se primijenila i održavala unaprjeđenja u procesima.

pdca1

Za više informacija o tome kako ovo funkcionira u sklopu ISO 9001 standarda, ovaj članak na blogu daje detaljnija objašnjenja: Plan-Do-Check-Act in the ISO 9001 Standard.

Poboljšajte svoj imidž i vjerodostojnost

Kada kupac vidi da ste certificirani od strane priznatog certifikacijskog tijela, on će shvatiti da ste implementirali sustav koji je usmjeren na ispunjavanje zahtjeva kupaca i unaprjeđenja. To povećava njegovo povjerenje da ćete isporučiti ono što ste obećali.

Poboljšajte zadovoljstvo kupaca – Jedno od ključnih načela ISO 9001 Sustava upravljanja kvalitetom je usredotočenost na poboljšanje zadovoljstva kupaca prepoznavanjem i ispunjavanjem zahtjeva i potreba kupaca. Poboljšavanjem zadovoljstva kupaca, unaprjeđujete i ponovno poslovanje s tim kupcima.

Potpuno integrirani procesi – Uz ISO 9001 procesni pristup, ne samo da promatrate pojedinačne procese u svojoj organizaciji, već i interakcije tih procesa. Na taj način možete lakše pronaći područja za unaprjeđenje i uštede unutar organizacije.

Donosite odluke temeljem činjenica – Osigurati da se odluke donose temeljem činjenica je ključ uspjeha ISO 9001 Sustava upravljanja kvalitetom. Kada osigurate da se odluke donose temeljem činjenica, možete bolje usmjeriti resurse za najbolji učinak kako bi se riješili problemi i unaprijedila organizacijska učinkovitost i djelotvornost.

Stvorite kulturu stalnog unaprjeđenja – Uz stalno unaprjeđenje kao glavni izlaz Sustava upravljanja kvalitetom, možete ostvariti sve veće dobitke u uštedi vremena, novca i drugih resursa. Ako to postane kultura u vašoj tvrtki, možete usredotočiti radnu snagu na unaprjeđenje procesa za koje su izravno odgovorni.

Angažirajte svoje ljude – Tko može bolje pomoći pronaći najbolja rješenja za unaprjeđenje procesa od ljudi koji rade unutar tog procesa? Usmjeravanjem vaše radne snage na, ne samo upravljanje procesima već i njihovo unaprjeđenje, oni će biti više angažirani u svezi učinaka organizacije.

Koji su praktični koraci za dobivanje ISO 9001 certifikata?

Što je ISO 9001 certifikacija? Postoje dvije vrste certifikacije: certifikacija tvrtkinog Sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima ISO 9001, te certifikacija pojedinaca da budu sposobni provesti audit prema zahtjevima ISO 9001. Ovo poglavlje razmatra korake koje tvrtka treba poduzeti da implementira ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom i dobije certifikat.

ISO 9001 certifikacija za vašu tvrtku uključuje implementiranje Sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima ISO 9001, zatim angažiranje priznatog certifikacijskog tijela da provede audit i potvrdi da vaš Sustav upravljanja kvalitetom ispunjava zahtjeve standarda ISO 9001.

Počevši od podrške uprave i prepoznavanja zahtjeva klijenata u svezi Sustava upravljanja kvalitetom, morat ćete započeti s definiranjem politike kvalitete i ciljeva kvalitete, koji zajedno definiraju cjelokupni opseg i implementaciju Sustava upravljanja kvalitetom. Uz to, morati ćete uspostaviti obvezne i dodatne procese i procedure, potrebne kako bi vaša organizacija pravilno izradila i isporučila proizvod ili uslugu. Postoji šest obveznih dokumenata koji trebaju biti uključeni, i drugi koji se dodaju ukoliko tvrtka smatra da je potrebno. Za dobro objašnjenje, pogledajte ovaj ’white paper’ o List of mandatory documents required by ISO 9001:2015.

Izrada dokumenata se može obaviti interno u vašoj tvrtki, ili možete dobiti pomoć angažiranjem konzultanta ili kupnjom dokumentacije. Da biste vidjeli primjere dokumentacije posjetite stranicu besplatna ISO 9001 preuzimanja.

Nakon što su svi procesi i procedure uspostavljeni, morati ćete rukovoditi Sustavom upravljanja kvalitetom neko vrijeme. Na taj način, biti ćete u mogućnosti prikupiti zapise potrebne za sljedeće korake: audit i preispitivanje sustava, te dobivanje certifikata.

Obvezni koraci za završetak implementacije i certificiranje vaše tvrtke

Nakon završetka izrade i implementacije dokumentacije, vaša organizacija mora provesti i sljedeće korake kako bi osigurala uspješnu certifikaciju:

Interni audit – Interni audit je način da provjerite procese vašeg Sustava upravljanja kvalitetom. Cilj je osigurati da su zapisi na mjestu kako bi potvrdili sukladnost procesa i kako bi se pronašli problemi i slabosti koji bi inače ostali skriveni.

Ocjena uprave – Formalno preispitivanje od strane vaše uprave kako bi procijenili relevantne činjenice o procesima Sustava upravljanja, a u svrhu donošenja odgovarajućih odluka i raspodjele resursa.

Korektivne mjere – Nakon internog audita i ocjene uprave, trebate ispraviti uzroke svih uočenih problema i dokumentirati rješenja.

Proces certifikacije tvrtke je podijeljen u dvije faze:

Faza I (preispitivanje dokumentacije) – Auditori iz odabranog certifikacijskog tijela će izvršiti provjeru kako bi osigurali da vaša dokumentacija zadovoljava zahtjeve ISO 9001.

Faza II (glavni audit) – Ovdje će auditori certifikacijskog tijela preispitati dokumente, zapise i prakse tvrtke kako bi provjerili jesu li vaše stvarne aktivnosti u skladu s ISO 9001 i vašom vlastitom dokumentacijom.

Koja ISO 9001 edukacija i certifikacija je dostupna za pojedince?

Edukacija o konceptima ISO 9001 je dostupna, i postoji niz opcija i tečajeva koje pojedinci mogu odabrati. Samo prvi od njih vodi do certifikacije pojedinca da može obavljati audit za certifikacijsko tijelo, ali i ostali su vrlo korisni za one koji će se koristiti ove vještine unutar vlastite tvrtke:

ISO 9001 Lead Auditor tečaj - To je tečaj u trajanju od četiri do pet dana usredotočen na razumijevanje ISO 9001 Sustava upravljanja kvalitetom i mogućnost njegovog korištenja za audit sustava upravljanja prema tim zahtjevima. Tečaj uključuje test na kraju za provjeru znanja i stručnosti, i samo s akreditiranim tečajem pojedinac može dobiti ovlaštenje provoditi audit za certifikacijska tijela.

ISO 9001 tečaj za internog revizora - To je tečaj obično u trajanju od dva ili tri dana koji se temelji na gore spomenutom Lead Auditor tečaju, ali ne uključuje test stručnosti, tako da je ovo najkorisniji tečaj za nekoga tko počinje raditi interni audit unutar tvrtke.

ISO 9001 tečaj o osviještenosti i implementaciji – Nudi se nekoliko tečajeva koji pružaju znanje o standardu ISO 9001 i kako ga implementirati. To mogu biti tečajevi u trajanju od jednog ili dva dana, a mogu čak uključivati online učenje kao metodu poučavanja materijala. Ovi tečajevi su dobri za one kojima je potreban pregled ISO 9001, ili za one koji će biti uključeni u implementaciju unutar tvrtke, a mnogi su ekonomičniji od investiranja u Lead Auditor tečaj za one koji su uključeni na ovoj razini.

Postoji veliki broj akreditiranih organizacija za edukaciju širom svijeta, gdje možete steći kvalifikacije u ISO 9001.

Da saznate više o implementaciji ISO 9001 posjetite našu stranicu ISO 9001 Besplatno preuzimanje. Pronaći ćete mnoštvo korisnih resursa.