Get FREE 12-month access to the AI-Powered Knowledge Base worth $450
with your ISO 9001 toolkit purchase
Limited-time offer – ends June 27, 2024

Šta je ISO 9001?

Šta je ISO 9001? - 9001Academy
ŠABLONI ISO 9001
Šta je ISO 9001? - 9001Academy
KURSEVI ISO 9001
Šta je ISO 9001? - 9001Academy
BESPLATNI MATERIJALI

Šta je ISO 9001? Tražite li prost odgovor na to pitanje?

Pa, niste jedini. Ovaj vodič će vam pomoći da razumete zbog čega ISO 9001 donosi korist čitavoj organizaciji, pomaže vam da otkrijete koji su zahtevi ISO 9001 i navodi praktične korake koji su vam potrebni da biste se sertifikovali.

Jednostavan uvod u osnove ISO 9001

ISO 9001 je međunarodni standard Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), koji izdaje Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO). Standard je poslednji put ažuriran 2015. godine i zove se ISO 9001:2015. Da bi se ažurirao i objavio, oko ISO 9001 mora da se dogovori većina zemalja kako bi on postao međunarodno priznati standard, što znači da ga prihvata većina država širom sveta.

Anketa o sertifikaciji ISO 9001 na kraju 2017. godine pokazuje da uprkos globalnoj recesiji broj kompanija koje su implementirale standard za upravljanje kvalitetom ISO 9001 i dalje ostaje stabilan širom sveta. U nastavku su rezultati koji se tiču prethodnog šestogodišnog perioda.

NumberISO9001Certificates

Podaci iz istraživanja ISO 2017

Pored toga, postoje ostali dokumenti u porodici ISO 9000 koji podržavaju zahteve ISO 9001: ISO 9000 definiše termine i principe koji stoje iza ISO 9001, a ISO 9004 daje smernice kako bi ISO 9001 sistem menadžmenta kvalitetom bio mnogo uspešniji.

Šta je Sistem menadžmenta kvalitetom?

Sistem menadžmenta kvalitetom, koji se često naziva QMS, predstavlja zbir politika, procesa, dokumentovanih procedura i evidencija. Ovaj zbir dokumentacije definiše set međunarodnih pravila koja određuju kako vaša kompanija kreira i pruža proizvod ili uslugu vašim klijentima. QMS mora da bude prilagođen potrebama vaše kompanije, kao i proizvodu ili usluzi koju pružate, ali ISO 9001 standard pruža grupu smernica koje vam pomažu da ne propustite ni jedan važan element koji je neophodan da bi QMS bio uspešan.

Razumevanje suštine značaja ISO 9001

Kao što smo gore već pomenuli, ISO 9001:2015 je međunarodno priznat standard za izradu, implementaciju i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom u svakoj kompaniji. Namenjen je organizacijama svih veličina u svim privrednim granama i može se koristiti u svakoj kompaniji. Kao međunarodni standard, prepoznat je kao osnova za svaku kompaniju u procesu stvaranja sistema koji obezbeđuje zadovoljstvo klijenata i unapređenje i s obzirom da je takav, mnoge kompanije to uzimaju kao minimum zahteva za organizaciju koja želi da posluje kao eksterni isporučilac.

S obzirom da vi proveravate svoje procese, i imate i sertifikaciono telo da ih proverava, vaši klijenti nisu u obavezi da kontrolišu vašu kompaniju. Upravo zbog toga, ISO 9001 je postao neophodnost mnogih kompanija kako bi se takmičile na tržištu.

Pored toga, vaši klijenti će biti sigurni da ste implementirali sistem menadžmenta kvalitetom zasovan na sedam principa menadžmenta kvalitetom ISO 9001. Da biste više saznali o principima menadžmenta kvalitetom koji stoje iza ISO 9001 standarda, pogledajte sledeći članak: Seven Quality Management Principles behind ISO9001 requirements.

Zapravo, ISO 9001 je tako bazičan i uticajan standard da se koristi kao osnova kada grupe u određenoj privrednoj grani žele da dodaju specifične zahteve svoje grane, tako stvarajući sopstveni standard tipičan za svoju granu. To uključuje AS9100 za vazduhoplovnu industriju, ISO 13485 za industriju izrade medicinskih sredstava i IATF 16949 za automobilsku industriju.

Kako zapravo izgleda ISO 9001?

Struktura ISO 9001 je podeljena na deset delova. Prva tri su uvodna, a poslednjih sedam sadrži zahteve sistema menadžmenta kvalitetom. Evo o čemu se radi u najvažnijih sedam delova:

Deo 4: Kontekst organizacije – Ovaj deo govori o zahtevima za razumevanje vaše organizacije u cilju implementacije QMS-a. Uključuje zahteve za identifikovanje unutrašnjih i spoljnih problema, identifikovanje zainteresovanih strana i njihovih očekivanja, definisanje opsega QMS-a i identifikovanje vaših procesa i načina njihove interakcije.

Deo 5: Liderstvo – Zahtevi po pitanju liderstva obuhvataju potrebu da najviše rukovodstvo bude instrumentalno u implementaciji QMS-a. Najviše rukovodstvo treba da demonstrira posvećenost QMS-u obezbeđivanjem fokusa kupaca, definisanjem i komuniciranjem politike kvaliteta i dodeljivanjem uloga i odgovornosti u celoj organizaciji.

Deo 6: Planiranje – Najviše rukovodstvo takođe mora da planira tekuću funkciju QMS-a. Potrebno je da se procene rizici i prilike za QMS u organizaciji, ciljevi kvaliteta za poboljšanje moraju biti identifikovani i napravljenii planovi za postizanje ovih ciljeva.

Deo 7: Podrška – Deo koji se tiče podrške bavi se upravljanjem svim resursima neophodnim za QMS, obuhvata potrebu za kontrolom svih resursa, uključujući ljudske resurse, zgrade i infrastrukturu, radnu sredinu, monitoring i merne izvore, kao i organizaciono znanje. Deo takođe uključuje zahteve po pitanju konkurentnosti, svesti, komunikacije i kontrole dokumentovanih informacija (dokumenti i evidencije potrebne za vaše procese).

Deo 8: Funkcionisanje – Operativni zahtevi se odnose na sve aspekte planiranja i stvaranja proizvoda ili usluge. Ovaj deo obuhvata zahteve za planiranje, pregled zahteva proizvoda, dizajn, kontrolu eksternih provajdera, kreiranje i puštanje proizvoda ili usluga, kao i kontrolu neusaglašenih izlaza procesa.

Deo 9: Evaluacija performansi – Ovaj deo uključuje zahteve koji su potrebni da biste bili sigurni da možete da pratite da li vaš QMS dobro funkcioniše. To uključuje praćenje i merenje vaših procesa, procenu zadovoljstva kupaca, interne revizije i tekući pregled upravljanja QMS-om.

Deo 10: Poboljšanje – Ovaj poslednji odeljak uključuje zahteve koji su potrebni da se vaš QMS poboljša tokom vremena. Ovo uključuje potrebu za procenom neusaglašenosti procesa i preduzimanje korektivnih mera za procese.

Ove sekcije se zasnivaju na ciklusu Uspostavi-upravljaj-pregledaj-poboljšaj, koji koristi te elemente da primeni promenu u procesima neke organizacije da bi podstakli i održali poboljšanja u okviru procesa.

pdca1

Da biste saznali više o tome u okviru ISO 9001 standarda, pročitajte ovaj blog sa detaljnijim objašnjenjima: Plan-Do-Check-Act in the ISO 9001 Standard.

Zbog čega je ISO 9001 dobra ideja za vašu firmu?

Ne možemo preterati u nabrajanju koristi od ISO 9001; male i velike kompanije koriste ovaj standard sa velikim uspehom, otkrivajući i obezbeđujući neverovatne uštede novca i vremena. Evo samo nekih od tih koristi:

Poboljšajte svoj imidž i kredibilnost – Kada klijent vidi da ste sertifikovani od strane nekog sertifikacionog tela, shvatiće da ste implementirali sistem koji se fokusira na zadovoljavanju zahteva klijenata i unapređenju. To uvećava njihovo poverenje da ćete ispuniti ono što ste obećali.

Poboljšajte zadovoljstvo klijenata – Jedan od ključnih principa ISO 9001 QMS je fokus na unapređivanju zadovoljstva klijenata uočavanjem i zadovoljavanjem njihovih zahteva i potreba. Ako radite na njihovom zadovoljstvu, jačaćete i njihov biznis.

Potpuno integrisani procesi – Ukoliko imate procesni pristup ISO 9001, ne gledate samo pojedinačne procese u svojoj organizaciji, već i interakcije tih procesa. Radeći na taj način, lakše ćete uočiti oblasti u kojima treba nešto poboljšati, kao i ostvariti uštede u resursima vaše organizacije.

Donosite odluke na osnovu činjenica – Ključ uspeha ISO 9001 QMS je da se postarate da odluke koje donosite budu zasnovane na ispravnim činjenicama. Ukoliko donosite odluke na osnovu takvih činjenica, možete bolje targetirati resurse kako biste došli do najboljeg efekta u ispravljanju problema i poboljšali organizacionu efikasnost i efektivnost.

Stvorite kulturu stalnog poboljšanja – Uz stalno poboljšanje kao osnovni ishod QMS-a, možete doži do sve veće uštede u vremenu, novcu i ostalim resursima. Ukoliko to postane kultura vaše kompanije, možete fokusirati svoje zaposlene na unapređenje procesa za koje su direktno odgovorni.

Angažujte svoje ljude – Ko će bolje od ljudi uključenih u proces pomoći da se pronađu najbolja rešenja za unapređenje procesa? Ukoliko fokusirate svoju radnu snagu ne samo na upravljanje, već i na unapređenje procesa, biće više angažovani oko ishoda organizacije.

Koji su praktični koraci da biste postali ISO 9001 sertifikovani?

Šta je ISO 9001 sertifikacija? Postoje dve vrste sertifikacije: sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima ISO 9001 i sertifikacija pojedinaca kako bi mogli da vrše proveru zahteva ISO 9001. Ova sekcija se bavi koracima koje firma treba da preduzme kako bi implementirala ISO 9001 sistem menadžmenta kvalitetom a onda ga i sertifikovala.

ISO 9001 sertifikacija vaše kompanije uključuje implementaciju QMS zasnovanu na zahtevima ISO 9001, a zatim angažovanje priznatog sertifikacionog tela da izvrši proveru i odobri vaš QMS kao znak da su ispoštovani zahtevi standarda ISO 9001.

Počevši od podrške menadžmentu i identifikovanja zahteva kupaca za QMS, morate započeti sa definisanjem svoje politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta, koji zajedno definišu sveobuhvatni opseg i implementaciju sistema za upravljanje kvalitetom. Zajedno sa tim, biće potrebno da napravite obavezne i dodatne procese i procedure neophodne kako bi vaša organizacija na odgovarajući način kreirala i isporučila vaš proizvod ili uslugu. Postoji šest obaveznih dokumenata koje treba uključiti, a ostali se mogu dodati ukoliko kompanija smatra da su neophodni. Za dobro objašnjenje na ovu temu, pogledajte ovaj beli dokument na List of mandatory documents required by ISO 9001:2015.

Ovi dokumenti se mogu napraviti interno u vašoj firmi ili možete dobiti pomoć u tom procesu ako angažujete konsultanta ili kupite standardnu dokumentaciju. Da biste videli uzorke dokumenata, posetite stranu Besplatno preuzimanje za ISO 9001.

Jednom kada prikupite sve procese i procedure, biće potrebno da sprovedete QMS u određenom vremenskom periodu. Tako ćete moći da prikupite evidenciju koja je neophodna da pređete na sledeće korake: proveru i reviziju vašeg sistema i dobijanje sertifikata.

Obavezni koraci za završetak implementacije i kompanijsku sertifikaciju

Nakon što završite sa svom svojom dokumentacijom i primenite je, vaša organizacija treba da sprovede sledeće korake kako bi obezbedila uspešnu sertifikaciju:

Interna provera – Interna provera vam služi da proverite svoje QMS procese. Cilj je da se obezbedi da su evidencije na pravom mestu da potvrde usaglašenost procesa i pronađu problemi i slabosti koje bi, u protivnom, ostali skriveni.

Revizija menadžmenta – formalna provera svog menadžmenta kako bi se ocenile relevantne činjenice u vezi sa procesima menadžment sistema u cilju donošenja odgovarajućih odluka i određivanja resursa.

Korektivne akcije – Nakon interne provere i revizije menadžmenta, morate da ispravite suštinske uzroke svih identifikovanih problema i dokumentujete kako se oni mogu rešiti.

Proces sertifikacije kompanije je podeljen u dve faze:

Prva faza ( pregled dokumentacije) – Procenjivači iz odabranog sertifikacionog tela će proveriti da li vaša dokumentacija zadovoljava zahteve ISO 9001.

Druga faza (glavna provera) – Ovde, procenjivači iz sertifikacionog tela proveravaju da li su vaše stvarne aktivnosti u saglasnosti sa ISO 9001 i vašom sopstvenom dokumentacijom tako što vrše reviziju dokumenata, evidencija i kompanijske prakse.

Koje su obuke i sertifikacije iz ISO 9001 dostupne ukoliko ste pojedinac?

Postoji obuka iz koncepata ISO 9001 i postoji čitava lepeza trening opcija koje pojedinci mogu izabrati. Samo prva od njih može dovesti do sertifikacije pojedinca i pripremiti ga da može da vrši proveru za neko sertifikaciono telo, ali su i ostale veoma korisne za one koji žele da koriste te veštine u okviru svoje kompanije:

ISO 9001 Kurs za procenitelje – Ovo je obuka koja traje četiri do pet dana i fokusira se na razumevanju ISO 9001 QMS standarda i mogućnosti da ga koristite za proveru menadžment sistema po pitanjima ovih zahteva. Kurs uključuje test na kraju da bi se potvrdila znanja i kompetencije, a samo sa akreditovanim kursom pojedinac može dobiti dozvolu da vrši proveru za neko sertifikaciono telo.

ISO 9001 Interni proceniteljski kurs – Ovo je obično obuka koja traje dva ili tri dana i zasniva se na gore-pomenutom kursu za procenitelje, ali ne uključuje test za utvrđivanje kompetencija, pa je najkorisniji za one koji počinju da sprovode interne provere u svojim kompanijama.

ISO 9001 Kurs o poznavanju i implementaciji – u ponudi je nekoliko obuka koje nude znanje o ISO 9001 i o tome kako ga implementirati. To mogu biti jednodnevni ili dvodnevni kursevi i čak mogu uključiti i online sesije kao metod usvajanja materijala. Ovi kursevi su dobri za one kojima je potrebno da izvrše reviziju ISO 9001 standarda ili one koji će biti uključeni u proces implementacije u kompaniji, a mnogi su mnogo ekonomičniji nego investiranje u kurs za procenitelje onima koji se bave standardom na ovom nivou.

Postoji određeni broj akreditovanih organizacija širom sveta koje vrše obuku u kojima možete dobiti pojedinačne kvalifikacije za ISO 9001.

Da saznate više o ISO 9001 implementaciji, posetite naš ISO 9001 Nastavni centar. Naći ćete puno korisnih resursa, uključujući Besplatno preuzimanje za ISO 9001.